Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmodyfikować dysk startowy systemu Windows za pomocą innych sterowników urządzeń

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL188127
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób tworzenia zmodyfikowanego dysku startowego systemu Windows 98, w celu uzyskania dostępu do urządzeń sprzętowych za pomocą sterowników innych firm niedostarczonych na dysku CD-ROM z systemem Windows 98.
Więcej informacji
UWAGA: Dysk startowy systemu Windows 98 zapewnia obsługę większości typów stacji CD-ROM, w tym stacji CD-ROM korzystających z interfejsu Integrated Device Electronics (IDE) i Small Computer System Interface (SCSI), może jednak nie zapewniać obsługi określonej stacji CD-ROM użytkownika lub innego urządzenia sprzętowego (na przykład stacji taśm lub stacji nośników wymiennych). Aby uzyskać dostęp do tych urządzeń sprzętowych po uruchomieniu komputera, może być konieczne zmodyfikowanie dysku startowego systemu Windows 98.Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:

Zmodyfikuj dysk startowy systemu Windows 98

  1. Sprawdź informacje na ten temat w dokumentacji dołączonej do komputera lub urządzenia sprzętowego, aby określić plik wymagany do uzyskania dostępu do urządzenia.
  2. Skopiuj plik na dysk startowy systemu Windows 98.
  3. Używając edytora tekstów (na przykład programu Notatnik), dodaj linię ładującą sterownik do sekcji [COMMON] w pliku Config.sys na dysku startowym systemu Windows 98.
  4. Sprawdź, czy są potrzebne modyfikacje pliku Autoexec.bat na dysku startowym systemu Windows 98.
Na dysku startowym systemu Windows 98 jest około 248 832 bajtów dostępnych dla dodatkowych plików wymaganych do uzyskania dostępu do urządzeń sprzętowych. Jeżeli jest wymagane więcej miejsca, można usunąć nieużywane pliki sterowników skopiowane na dysk.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików dołączonych do dysku startowego systemu Windows 98, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:185645
Tytuł: Contents of the Windows 98 Startup Disk

Zmodyfikuj lub dodaj pliki do folderu Ebd

Można utworzyć zmodyfikowany dysk startowy systemu Windows 98 zawsze, gdy uruchomisz plikBootdisk.bat, kopiując wymagane sterowniki urządzeń do folderuWindows\Command\Ebd, a następnie odpowiednio modyfikując pliki Config.sys orazAutoexec.bat w folderze Ebd. Wszystkie pliki z folderu Ebdsą kopiowane na dysk startowy systemu Windows 98, więc należy się upewnić, że foldernie zawiera więcej plików niż można zmieścić na dysku (około1 234 432 bajtów).

UWAGA: Dodawanie plików do folderu Ebd nie dotyczy plików kopiowanych na dysk startowy systemuWindows 98 tworzony za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Te pliki są kopiowane z dysku CD-ROM z systemem Windows 98.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia dysku startowego systemu Windows 98 za pomocą narzędziaDodaj/Usuń programy, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks,wpisz poleceniestartup, a następnie kliknij dwukrotnie temat„Dysk startowy”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysku startowego systemu Windows 98 za pomocą pliku Bootdisk.bat, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:186300
Tytuł: How to Create a Windows 98 Startup Disk from MS-DOS

Aby uzyskać informacje dotyczące dotyczące określonych stacji dysków CD-ROM wymagających do pracy w systemie Windows sterowników trybu rzeczywistego, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:131499
Tytuł: CD-ROM Drives Requiring Real-Mode Drivers
ebd esd
Właściwości

Identyfikator artykułu: 188127 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:50:12 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbhowto kbhw win98 KB188127
Opinia