OLEXP: Jak w programie Outlook Express wykonać kopię zapasową książki adresowej i folderów poczty

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL188854
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnic między klientami e-mail programu Microsoft Outlook Express oraz programu Microsoft Outlook, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Różnice między programami Outlook i Outlook Express
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wykonania w programie Outlook Express kopii zapasowej pliku książki adresowej (.wab) i plików folderów poczty (.mbx). Zostały poruszone następujące zagadnienia:
Więcej informacji

Jak wykonać kopię zapasową książki adresowej

Skopiuj plik .wab do innego folderu. Po skopiowaniu pliku .wab do innego folderu nie ma konieczności zmiany nazwy tego pliku:
 1. Zamknij program Outlook Express.
 2. Utwórz nowy folder do przechowywania pliku .wab. Na przykład folder:
  C:\Kopia_zapasowa
  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia folderów, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst nowy folder, a następnie kliknij dwukrotnie temat Nowe foldery.

  UWAGA: Nie jest konieczne tworzenie nowego folderu; można skorzystać z folderu, który już istnieje.
 3. Zlokalizuj plik .wab. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 4. W polu O nazwie wpisz tekst *.wab, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 5. Skopiuj plik nazwa_użytkownika.wab do folderu utworzonego w kroku 2, gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą lub aliasem użytkownika programu Outlook Express, który jest właścicielem pliku .wab.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kopiowania plików, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst kopiowanie, a następnie kliknij dwukrotnie tematpliki lub foldery.
Powrót do początku

Jak wykonać kopię zapasową folderów poczty

Skopiuj cały folder zawierający pliki .mbx do innego folderu:
 1. Zamknij program Outlook Express.
 2. Utwórz nowy folder do przechowywania plików .idx, .mbx i Folders.nch. Na przykład folder:
  C:\Kopia_zapasowa
  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia folderów, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst nowy folder, a następnie kliknij dwukrotnie temat Nowe foldery.

  UWAGA: Nie jest konieczne tworzenie nowego folderu – można skorzystać z folderu, który już istnieje.
 3. Aby zlokalizować folder przechowywania wiadomości pocztowych programu Outlook Express 4, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Plik lub foldery.
 4. W polu O nazwie wpisz tekst *.mbx, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz. Lokalizacja pliku Inbox.mbx jest wyświetlana w kolumnie W folderze wyników wyszukiwania. Plik ten jest zwykle odnajdowany w folderach, takich jak:
  dysk:\Program Files\Outlook Express\nazwa_użytkownika\Mail
  dysk:\Windows\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  dysk:\Windows\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
  UWAGA: Plik Inbox.mbx może zostać odnaleziony w więcej niż jednej lokalizacji, co oznacza, że istnieje wiele folderów do przechowywania tego pliku. Zanotuj lokalizacje wszystkich kopii pliku Inbox.dbx i wykonaj kopię zapasową wszystkich folderów zawierających pliki .mbx i .idx. Ważne jest, aby wykonać kopię zapasową całej zawartości folderu przechowywania programu Outlook Express, co ma szczególne znaczenie, jeśli pliki mają być importowane do zaktualizowanej wersji programu Outlook Express. Brak plików .idx uniemożliwia zaimportowanie plików .mbx (zawierających aktualne wiadomości) do programu Outlook Express 5 lub nowszego.
 5. Wszystkie odnalezione foldery przechowywania wiadomości, w których znajdują się pliki skopiuj do folderu utworzonego w kroku 2. Jeśli kopiowane foldery mają identyczne nazwy, należy je zmienić od razu po ich skopiowaniu (nadając im na przykład nazwy Mail Kopia_zapasowa1, Mail Kopia_zapasowa2 lub stosując inny przejrzysty schemat nazewnictwa).

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kopiowania plików, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst kopiowanie, a następnie kliknij dwukrotnie tematPliki lub foldery.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej folderów poczty, kliknij polecenieSpis treści i indeksw menu Pomoc programu Outlook Express, kliknij kartę Indeks, wpisz tekstwykonywanie kopii zapasowej folderów poczty, a następnie kliknij przycisk Wyświetl.

Powrót do początku

Jak przywrócić książkę adresową

Aby przywrócić plik .wab z uprzednio wykonanej kopii zapasowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij program Outlook Express.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 3. W polu O nazwie wpisz tekst *.wab, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 4. Zmień nazwę bieżącego pliku nazwa_użytkownika.wab znajdującego się w folderze książki adresowej.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmiany nazw plików, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst zmienianie nazw plików, a następnie kliknij dwukrotnie tematZmienianie nazw plików.
 5. Skopiuj kopię zapasową pliku nazwa_użytkownika.wab do folderu książki adresowej.

  Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kopiowania plików, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst kopiowanie, a następnie kliknij dwukrotnie tematpliki lub foldery.
 6. Uruchom program Outlook Express.
Powrót do początku

Jak przywrócić foldery poczty

Do przywrócenia poczty programu Outlook Express niezbędne jest posiadanie kopii zapasowej całego folderu przechowywania wiadomości programu Outlook Express, której wykonanie opisano w sekcji „Jak wykonać kopię zapasową folderów poczty” lub plików .mbx. Powinny być one przechowywane na urządzeniu do składowania kopii zapasowych lub w innym folderze na dysku twardym. Aby przywrócić dane, należy zamienić pliki magazynu wiadomości programu Outlook Express na pliki .mbx kopii zapasowej, a następnie utworzyć nowy plik Folders.nch.

Domyślną lokalizacją folderu przechowywania plików z magazynu wiadomości programu Outlook Express jest jeden z następujących folderów:
dysk:\Program Files\Outlook Express\nazwa_użytkownika\Mail

lub

dysk:\katalog_systemu_windows\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail
Pliki znajdujące się aktualnie w tym folderze należy zamienić na pliki z kopii zapasowej, przenosząc je do tego folderu. Przed zamianą plików dobrze jest zmienić nazwę odpowiednich plików .idx i .mbx znajdujących się w folderze magazynu. Należy używać tylko plików .mbx z kopii zapasowej; pliki .idx zostaną automatycznie odbudowane po uruchomieniu programu. Może również zajść potrzeba zmiany nazwy pliku Folders.nch znajdującego się w folderze magazynu. Plik Folders.nch wspomaga proces budowania listy Foldery w programie Outlook Express i on również jest automatycznie przebudowywany po ponownym uruchomieniu programu Outlook Express. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób zamiany istniejących plików przez przeniesienie plików z folderu kopii zapasowej do folderu roboczego.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij poleceniePliki i foldery.
 2. W polu O nazwie wpisz tekst *.mbx. W polu Szukaj wwybierz dysk C z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru Uwzględniaj podfoldery. Kliknij przycisk Znajdź teraz. Ścieżka folderu zostanie wyświetlona w kolumnie W folderze.
 3. Zamknij okno Znajdowanie i uruchom Eksploratora Windows, klikając przycisk Start, wskazując polecenie Programy, a następnie klikając polecenie Eksplorator Windows.
 4. Używając ścieżki do folderu uzyskanej w kroku 2, przejdź do aktualnego folderu przechowywania wiadomości programu Outlook Express. Może to być na przykład folder C:\Winnt\Profiles\JanKot\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail.
 5. W folderze C:\Winnt\Profiles\JanKot\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail zmień nazwę poniższych plików, klikając kolejno każdy z nich, a następnie klikając polecenie Zmień nazwę w menu Plik. Wspomnianymi plikami są:
  Inbox.idx
  Inbox.mbx
  Folders.nch
  Nazwy plików można dowolnie zmieniać. Pliki mogą mieć na przykład nazwy Inboxidx.old, Inbox1.old, itp.
 6. W programie Eksplorator Windows otwórz folder, w którym znajduje się kopia zapasowa programu Outlook Express. W tym przykładzie jest to folder D:\Kopia_zapasowa.
 7. Skopiuj plik Inbox.mbx, klikając go lewym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Kopiuj w menu Edycja.
 8. W programie Eksplorator Windows Explorer otwórz folder odnaleziony w kroku 2, w którym przechowywane są wiadomości programu Outlook Express (w tym przykładzie jest to folder C:\Winnt\Profiles\JanKot\Application Data\Microsoft\Outlook Express\Mail), a następnie kliknij polecenie Wklej w menu Edycja.
 9. Plik Inbox.mbx znajduje się aktualnie w tym folderze.
 10. Zamknij program Eksplorator Windows, a następnie uruchom program Outlook Express. Plik Inbox.mbx skopiowany z folderu Kopia_zapasowa znajdzie się w swojej standardowej lokalizacji i będzie zawierał otrzymane wiadomości.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu kopiowania książki adresowej programu Outlook Express na inny komputer, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182833 OLEXP: How to Copy an Outlook Express WAB to Another Computer
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej książki adresowej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175017 OLEXP: How to Import and Export Address Books in Outlook Express
Powrót do początku

Użytkownicy programu Outlook Express 5

Jeśli zamiast programu Outlook Express 4.0 używasz programu Outlook Express 5, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
270670 OLEXP: Jak utworzyć kopię zapasową danych programu Outlook Express i jak je odzyskać
Powrót do początku
oe4faq
Właściwości

Identyfikator artykułu: 188854 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:53:02 — zmiana: 2.2

Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo win98 KB188854
Opinia