Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Nieprawidłowe pole SectionPages lub NumPages podczas drukowania

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL189175
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Wynik pola SectionPages lub NumPages jest drukowany niepoprawnie, mimo że jest prawidłowo wyświetlany na ekranie.

UWAGA: Ten problem występuje, gdy pole SectionPages lub NumPages jest umieszczone wewnątrz nagłówka lub stopki. Ten problem występuje również podczas używania pozycji autotekstu Strona X z Y.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj pakiet Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

Aby otrzymać pakiet SR-1/SR-1a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
245025 OFF2000: How to Obtain and Install Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a)
W celu tymczasowego obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z poniższych metod przed wydrukowaniem dokumentu:

UWAGA: Po wykonaniu jednego z obejść należy zaktualizować pole SectionPages lub NumPages przed wydrukowaniem dokumentu, wykonując następujące czynności:
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij pole SectionPages lub NumPages i wybierz polecenieAktualizuj pole z menu skrótów.

  lub

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Drukowanie kliknij, aby wybrać, pole wyboru Aktualizacja pól, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 1: Wyłącz pokazywanie/ukrywanie

Aby wyłączyćpokazywanie/ukrywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij polecenie Pokaż/Ukryj. Jeżeli nie widać paska narzędzi Standardowy, wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok i kliknij, aby wybrać, polecenie Standardowy.

  lub

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Włącz odwrotną kolejność drukowania

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Drukowanie kliknij, aby wybrać, pole wyboruDrukowanie od ostatniej strony, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 3: Wyłącz drukowanie w tle

Wyłącz Drukowanie w tle, a następnie zaktualizuj pole przed wydrukowaniem dokumentu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje, a następnie kliknij kartęDrukowanie.
 2. Kliknij, aby wyczyścić, pole wyboruDrukowanie w tle.
 3. Kliknij przyciskOK.

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został rozwiązany w pakiecie Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a.
niewłaściwy złamać nie jest nie będzie nie jest nieprawidłowy sekcja strona numer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 189175 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:55:19 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix wd2000 kbdta KB189175
Opinia