Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Nieprawidłowe pole SectionPages lub NumPages podczas drukowania

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL189175
Symptomy
Wynik pola SectionPages lub NumPages jest drukowany niepoprawnie, mimo że jest prawidłowo wyświetlany na ekranie.

UWAGA: Ten problem występuje, gdy pole SectionPages lub NumPages jest umieszczone wewnątrz nagłówka lub stopki. Ten problem występuje również podczas używania pozycji autotekstu Strona X z Y.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj pakiet Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a).

Aby otrzymać pakiet SR-1/SR-1a, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
245025 OFF2000: How to Obtain and Install Microsoft Office 2000 Service Release 1/1a (SR-1/SR-1a)
W celu tymczasowego obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z poniższych metod przed wydrukowaniem dokumentu:

UWAGA: Po wykonaniu jednego z obejść należy zaktualizować pole SectionPages lub NumPages przed wydrukowaniem dokumentu, wykonując następujące czynności:
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij pole SectionPages lub NumPages i wybierz polecenieAktualizuj pole z menu skrótów.

  lub

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Drukowanie kliknij, aby wybrać, pole wyboru Aktualizacja pól, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 1: Wyłącz pokazywanie/ukrywanie

Aby wyłączyćpokazywanie/ukrywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij polecenie Pokaż/Ukryj. Jeżeli nie widać paska narzędzi Standardowy, wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok i kliknij, aby wybrać, polecenie Standardowy.

  lub

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2: Włącz odwrotną kolejność drukowania

W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Drukowanie kliknij, aby wybrać, pole wyboruDrukowanie od ostatniej strony, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 3: Wyłącz drukowanie w tle

Wyłącz Drukowanie w tle, a następnie zaktualizuj pole przed wydrukowaniem dokumentu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje, a następnie kliknij kartęDrukowanie.
 2. Kliknij, aby wyczyścić, pole wyboruDrukowanie w tle.
 3. Kliknij przyciskOK.

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został rozwiązany w pakiecie Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a.
niewłaściwy złamać nie jest nie będzie nie jest nieprawidłowy sekcja strona numer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 189175 — ostatni przegląd: 11/19/2003 19:21:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbbug kbnofix wd2000 kbdta KB189175
Opinia