Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Używanie nazw nagłówków hosta do zarządzania wieloma witrynami na pojedynczym adresie IP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL190008
Streszczenie
Nazwy nagłówków hosta mogą być używane do zarządzania wieloma nazwami domen z pojedynczego adresu IP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Internet Service Manager (ISM), który ładuje przystawkę IIS do programu Microsoft Management Console (MMC).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web, w której powinna być używana nazwa nagłówka hosta, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.
 3. Na karcie Web Site zaznacz adres IP, który powinien być używany przez witrynę (jeśli jest używany tylko jeden adres na serwerze, należy zaznaczyć opcję All Unassigned) i ustaw port TCP (zwykle jest to port 80).
 4. Kliknij przycisk Advanced.
 5. Na liście Multiple identities for this Web Site wybierz żądany identyfikator.
 6. Kliknij przycisk Edit, a następnie dodaj żądaną nazwę nagłówka hosta.

  UWAGA:Jeśli witryna sieci Web ma odpowiadać na więcej niż jedną nazwę nagłówka hosta, trzeba użyć przycisku Add, aby dodać nowy identyfikator do tej listy. Każda nazwa nagłówka hosta musi być inna, adres i numer portu muszą jednak być takie same.
 7. Zastosuj te zmiany, klikając przycisk Apply i uruchom witrynę sieci Web, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.
 8. Zarejestruj nazwę nagłówka hosta w odpowiednim systemie rozpoznawania nazw.

  Jeśli komputer jest w intranecie, można do tego celu użyć usługi Windows Internet Name Service (WINS).

  Jeśli komputer jest w Internecie, można zarejestrować nazwę nagłówka hosta w systemie Domain Name System (DNS).
 9. Po zarejestrowaniu nazwy nagłówka hosta za pomocą systemu rozpoznawania nazw przetestuj ją z przeglądarki, próbując przeglądać w poszukiwaniu nazwy nagłówka hosta. Przeglądarka powinna otworzyć oczekiwaną witrynę sieci Web.
OSTRZEŻENIE:Nie należy używać nazwy nagłówka hosta z domyślną witryną sieci Web. Może tospowodować niekonsekwentne zachowanie dodatkowych pakietów dla usługi IIS (takiej, jak MicrosoftProxy Server), które oczekują, że domyślna witryna sieci Web będzie używać adresu IP dla„Wszystkich nieprzypisanych”, portu TCP 80 i nie ma nazwy nagłówka hosta.
Więcej informacji
Aby witryny sieci Web znajdujące się na tym samym komputerze były odróżniane jedna od drugiej, usługa IIS używa trzech następujących elementów:
 • adres TCP/IP
 • port TCP
 • nazwa nagłówka hosta
Dopóki jeden z tych trzech elementów jest unikatowy, usługa IIS może zarządzać wieloma witrynami.

Usługa IIS po otrzymaniu zapytania o stronę internetową przegląda informacje wysłane przez przeglądarkę. Jeśli przeglądarka jest zgodna z protokołem HTTP 1.1 (Internet Explorer 3.x i Netscape Navigator 3.x i nowsze), to nagłówek HTTP zawiera żądaną rzeczywistą nazwę domeny. Usługa IIS używa tego nagłówka do wykrycia, o którą domenę chodzi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące tematy w dokumentacji zestawu Windows NTOption Pack:
 • Microsoft Internet Information Server

  1. Administracja serwera
  2. Rozpoznawanie nazw
  3. Rozpoznawanie nazw - informacje
 • Microsoft Internet Information Server

  1. Administracja serwera
  2. Witryny sieci Web i FTP
  3. Nazywanie witryn sieci Web
Jeżeli przeglądarka jest niezgodna z protokołem HTTP 1.1, istnieje sposób na zaprogramowanie stronypodstawowej w celu wyświetlania wszystkich dostępnych stron i umożliwienie użytkownikowi wybraniażądanej witryny. Instrukcje na ten temat podano w następującejdokumentacji:
 • Microsoft Internet Information Server

  1. Administracja serwera
  2. Witryny sieci Web i FTP
  3. Obsługa nazw nagłówków hosta w starszych przeglądarkach
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy MicrosoftKnowledge Base:
186810Event ID 115 When Using Host Headers With IIS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 190008 — ostatni przegląd: 11/11/2003 13:43:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbhowto KB190008
Opinia
.js">