Jak ponownie utworzyć ikonę Pokaż pulpit na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows
Opis problemu
Na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie w systemie Windows XP brakuje ikony Pokaż pulpit. Jednak użytkownik chce korzystać z tej ikony, a nie z alternatywnych metod pokazywania pulpitu lub pokazywania otwartych okien.
Rozwiązanie
Aby automatycznie ponownie utworzyć ikonę Pokaż pulpit, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk lub łącze Fix it. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem
Uwagi
 • Aby ikona Pokaż pulpit była wyświetlana na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie, włącz ustawienie Pokaż pasek Szybkiego uruchamiania w systemie Windows XP.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie ponownie utworzyć ikonę Pokaż pulpit, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz tekst notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Uważnie skopiuj następujący tekst i wklej go w oknie Notatnika:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie zapisz plik na pulpicie pod nazwą Pokaż pulpit.scf. Na pulpicie zostanie utworzona ikona Pokaż pulpit.
 4. Kliknij ikonę Pokaż pulpit i przeciągnij ją na pasek narzędzi Szybkie uruchamianie.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych


Na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie są używane pliki z następującego folderu:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Alternatywne rozwiązania wobec używania ikony Pokaż pulpit
Aby szybko pokazać pulpit lub otwarte okna, nie używając ikony Pokaż pulpit na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie, można użyć jednej z następujących metod:
 • Naciśnij kombinację klawisz logo Windows+D na klawiaturze.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Pokaż pulpit lub Pokaż otwarte okna.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Aby uzyskać pomoc dotyczącą typowych zadań związanych z konserwacją systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
fixit fix it LB_9745637
Właściwości

Identyfikator artykułu: 190355 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:02:18 — zmiana: 11.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355
Opinia