Jak rozwiązywać problemy z komunikatami o błędach dotyczącymi programu Spool32

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, należy wyświetlić następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów dotyczących komunikatów o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me
Jeśli w tym artykule nie opisano danego problemu ze sprzętem, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak rozwiązać problemy dotyczące następujących komunikatów o błędach, które mogą się pojawić przy próbie wydrukowania lub wykonywania czynności związanych z drukarką:
Program SPOOL32 spowodował ogólny błąd ochrony w module Kernel32.dll pod adresem.

Program SPOOL32 spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module Kernel32.dll pod adresem.

Program SPOOL32 spowodował błąd stosu w module Kernel32.dll pod adresem.
Więcej informacji
Program Spool32.exe to 32-bitowy składnik systemu Windows 95 lub Windows 98 zarządzający buforowaniem zadań wydruku. Dzięki buforowaniu procesor komputera może szybko przetworzyć zadanie drukowania, zapisując je tymczasowo na dysku twardym przed wysłaniem do drukarki. W efekcie procesor może zwrócić sterowanie do programu, z którego jest wykonywany wydruk, o wiele szybciej niż w przypadku, gdy całe zadanie drukowania jest przetwarzane przez program i wysyłane bezpośrednio do drukarki. Komunikaty o błędach programu Spool32 mogą wystąpić, jeśli istnieje przyczyna uniemożliwiająca poprawne buforowanie zadania drukowania.

Aby rozwiązać problemy dotyczące komunikatów o błędach, które opisano w sekcji „Symptomy”, należy wykonać procedurę z kroku 1, a następnie ponowić próbę wydruku. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, należy postąpić zgodnie z instrukcjami z kroku 2, a następnie ponowić próbę wydruku. Należy wykonać kolejne kroki, sprawdzając po każdym kroku, czy problem nie został już rozwiązany.
 1. Wyłącz wszystkie niepotrzebne sterowniki i programy (tę procedurę określa się jako „czysty rozruch”). W tym celu należy wykonać kroki jednej z następujących sekcji, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

  Uwaga Procedura czystego rozruchu wyklucza możliwość, że przyczyną pojawiania się komunikatu o błędzie jest program antywirusowy lub inne narzędzie. Powoduje ona również wyłączenie wszelkiego oprogramowania drukującego innych firm, takiego jak Hewlett-Packard Port Monitor czy Epson Spooler.

  System Windows 95

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
  2. Kliknij pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby je wyczyścić.
  3. W polu Nazwa wpisz tekst config.sys autoexec.bat, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
  4. Na liście odnalezionych plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.bat, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę tego pliku (na przykład Autoexec.xxx).
  5. Powtórz krok d dla pliku Config.sys.
  6. Zamknij narzędzie Znajdowanie i ponownie uruchom komputer.

  Windows 98

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
  3. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne i kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
   Przetwarzaj plik Config.sys
   Przetwarzaj plik Autoexec.bat
   Przetwarzaj plik Winstart.bat
   Przetwarzaj plik System.ini
   Przetwarzaj plik Win.ini
   Załaduj elementy grupy startowej
   Uwaga Po wyłączeniu przetwarzania pliku Win.ini należy ponownie zainstalować sterownik drukarki, ponieważ w tym pliku znajdują się informacje dotyczące drukarki i portu.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij narzędzie Informacje o systemie.
  5. Ponownie uruchom komputer.
  Aby uzyskać informacje dotyczące czystego rozruchu komputera z systemem Windows 98 za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, zobacz sekcję „Zawężanie obszaru poszukiwań” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98

  Windows Millennium Edition

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz polecenie msconfig w oknie dialogowym.
  3. Kliknij opcję Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne i kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
   Przetwarzaj plik System.ini
   Przetwarzaj plik Win.ini
   Załaduj statyczne urządzenia VXD
   Załaduj elementy grupy startowej
   Załaduj zmienne środowiskowe
   Uwaga Po wyłączeniu przetwarzania pliku Win.ini należy ponownie zainstalować sterownik drukarki, ponieważ w tym pliku znajdują się informacje dotyczące drukarki i portu.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij narzędzie Informacje o systemie.
  5. Ponownie uruchom komputer.
  Aby uzyskać informacje dotyczące czystego rozruchu komputera z systemem Windows Millennium Edition za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, zobacz sekcję „Zawężanie obszaru poszukiwań” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267288 How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows Millennium
 2. Zmień format buforowania z EMF (Enhanced Metafile) na RAW, a następnie spróbuj skierować wydruk bezpośrednio do drukarki, nie buforując zadania drukowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, z której korzystasz, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Ustawienia buforowania.
  4. Kliknij opcję Drukuj bezpośrednio do drukarki.
  5. W polu Format buforowanych danych kliknij opcję RAW.
  6. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Drukarki.
 3. W niektórych sterownikach drukarek istnieje błąd kodowania, który jest przyczyną wystąpienia jednego z komunikatów o błędach z sekcji „Symptomy”. Aby ustalić, czy jest to przyczyna pojawiania się komunikatu o błędzie, należy zaktualizować lub zmienić sterownik drukarki. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak to zrobić, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  128345 Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w systemie Windows 95/98/Millennium Edition
 4. Być może istnieje program rezydentny (TSR, terminate-and-stay-resident) lub inny program, który podczas uruchamiania systemu Windows 95 lub Windows 98 uniemożliwia uruchomienie programu Spool32.exe. W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z następujących metod:
  • Utwórz skrót do pliku Windows\System\Spool32.exe w folderze StartUp, gdzie folder Windows jest folderem, w którym zainstalowano system Windows 95 lub Windows 98.

   Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia skrótu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz tekst skróty, a następnie kliknij dwukrotnie temat Pomocy Tworzenie.
  • Uruchom edytor tekstów (na przykład Notatnik), dodaj następujący wiersz do wiersza „Load=” lub „Run=” w sekcji [Windows] pliku Win.ini, gdzie dysk jest dyskiem, na którym jest zainstalowany system Windows 95 lub Windows 98, a windows jest folderem, w którym jest zainstalowany system Windows 95 lub Windows 98:
   dysk:\windows\system\spool32.exe
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
HWPRNEM kernel32 dll gp fault ipf w98hem w98hemmay w98hemjun w98hemjul
Właściwości

Identyfikator artykułu: 191949 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:12:03 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfaq kbgpf kbhowto kbinvalidpagefault kbkern32dll kbtshoot win95 win98se KB191949
Opinia