Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OLEXP: Jak wysłać pocztę programu Outlook Express z wiersza polecenia

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób utworzenia wstępnie sformatowanej i zaadresowanej wiadomości e-mail, której następujące pola zostaną automatycznie wypełnione informacjami wprowadzonymi przez użytkownika:

 • Do
 • DW
 • UDW
 • Temat
 • Treść
Aby wykonanie tej operacji było możliwe, program Outlook Express musi być domyślnym klientem poczty e-mail.
Więcej informacji
Aby utworzyć wstępnie sformatowaną i zaadresowaną wiadomość e-mail, użyj następującego wiersza polecenia
mailto:<adresat>?cc=<adresat DW>&bcc=<adresat UDW>&subject=<temat>&body=<treść>
gdzie zmienne są zdefiniowane następująco:
  Zmienna    Wartość pola  ---------------------------------------------------  <adresat>   adres e-mail widoczny w polu Do  <adresat DW>  adres e-mail widoczny w polu DW  <adresat UDW> adres e-mail widoczny w polu UDW  <temat>    tekst widoczny w polu Temat  <treść>    tekst widoczny jako treść wiadomości
Należy zwrócić uwagę na pozycje znaku zapytania oraz znaków handlowego „i” w składni wiersza polecenia.

Formatowanie specjalne

Zamiast znaków interpunkcyjnych należy używać odpowiadających im szesnastkowych kodów ASCII. Oto lista wartości szesnastkowych, które stanowią reprezentację często używanych znaków:
  Znak interpunkcyjny       Kod szesnastkowy  ------------------------------------------------  Spacja ( )           %20  Przecinek (,)          %2C  Znak zapytania (?)       %3F  Kropka (.)           %2E  Wykrzyknik (!)         %21  Dwukropek (:)          %3A  Średnik (;)           %3B  Koniec wiersza         %0A  Podział wiersza (klawisz ENTER) %0D
Na przykład po wpisaniu wiersza polecenia
&subject=Witaj%20świecie%21&body=Jak%20się%20masz%2C%20Janku%3F
pojawi się następująca wiadomość:
Temat: Witaj świecie!
Treść: Jak się masz, Janku?

Korzystanie z ciągu wiersza polecenia

Takiego ciągu wiersza polecenia można użyć:

 • W oknie dialogowym Otwieranie, po kliknięciu przycisku Start, a następnie kliknięciu polecenia Uruchom.
 • We właściwościach skrótu na pulpicie.
 • W polu Adres w programie Microsoft Internet Explorer 4.0 lub 4.01.
 • W treści wiadomości e-mail programu Outlook Express.
 • W kodzie HTML strony sieci Web.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192341 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:14:46 — zmiana: 3.0

Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB192341
Opinia