Zbieranie informacji z niebieskiego ekranu po wykonaniu zrzutu pamięci w systemie Windows 2000 lub Windows NT

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak zebrać więcej informacji o komunikacie o błędzie wyświetlanym na niebieskim ekranie. Należy zwrócić uwagę, że te czynności nie zawsze pomagają rozwiązać problem i mogą stanowić symptom innego problemu.
Więcej informacji

Komunikaty dziennika zdarzeń

 • Skonfiguruj system Windows, tak aby zapisywał komunikat w dzienniku zdarzeń wraz z informacjami o wykrywaniu błędów. Konfiguracja systemu Windows NT Server 4.0 zakłada domyślne zapisywanie komunikatów dziennika zdarzeń. Ta opcja nie jest domyślnie skonfigurowana w systemie Windows NT Workstation. Aby skonfigurować system, tak aby zapisywał komunikaty w dzienniku zdarzeń, zaznacz pole wyboru Zapisz zdarzenie do dziennika systemu w sekcji Odzyskiwanie na karcie Uruchamianie/Zamykanie w oknie Właściwości systemu. Dzięki temu w dzienniku systemu będzie zapisywany komunikat.
 • Opis i format dziennika zdarzeń różni się od formatu wyświetlanego, gdy komputer zapisuje plik Memory.dmp, ale większość informacji jest taka sama. Poniżej przedstawiono przykładowy dziennik zdarzeń:
  Identyfikator zdarzenia: 1001
  Źródło: Zapisz zrzut
  Opis:
  Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Zrzut zapisano w: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Informacje te zawierają kod zatrzymania 0xc000021a i cztery parametry. Mogą one być bardzo przydatne podczas rozwiązywania problemów z określonymi typami kodów zatrzymania. Parametry zawierają różne informacje w zależności od danego kodu zatrzymania. Aby uzyskać informacje na temat znaczeń poszczególnych parametrów, znajdź odpowiedni kod w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Nie wszystkie parametry kodów zatrzymania zostały opisane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Korzystanie z programu Dumpchk.exe w celu określenia informacji zrzutu pamięci

Jeżeli używasz programu Dumpchk.exe z dysku CD-ROM z dodatkiem Service Pack 3, możesz określić wszystkie wcześniej wymienione informacje, a także adres sterownika, który spowodował wygenerowanie komunikatu zatrzymania. Te informacje są często bardzo pomocne na początku rozwiązywania problemu. Przed uruchomieniem programu Dumpchk.exe ustaw odpowiednio właściwości wiersza polecenia, tak aby wysokość bufora ekranu wynosił 999. Ta wysokość umożliwi przewijanie wyświetlanych informacji. Uruchom program Dumpchk.exe z wiersza polecenia, wpisując:
dumpchk.exe Memory.dmp.
Poniżej przedstawiono przykładowe informacje wyświetlane, które mogą być najbardziej pomocne:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Zwróć uwagę, że nie we wszystkich sekcjach znajdują się te same informacje. Zależy to od typu kodu zatrzymania. Z powyższych informacji można odczytać kod zatrzymania (0xc000021a) i parametry (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) oraz adres sterownika, który spowodował wystąpienie wyjątku (0x8014fb84). Przy użyciu tego adresu można określić nazwę sterownika (na podstawie informacji z programu Pstat.exe, który należy do zestawu Resource Kit).

Program Dumpchk.exe sprawdza także, czy zrzut jest prawidłowy.

Korzystanie z programu Pstat.exe w celu uzyskania informacji o sterowniku

Pstat.exe, narzędzie należące do zestawu Resource Kit, umożliwia uzyskanie informacji o procesach i sterownikach działających w danej chwili w systemie. Najbardziej przydatne informacje znajdują się na liście załadowanych sterowników, która jest wyświetlana na końcu. Wystarczy uruchomić program Pstat.exe z wiersza polecenia. Informacje uzyskane za pomocą programu Pstat.exe można przetwarzać potokowo i wysłać do pliku za pomocą następującego polecenia:
pstat.exe > nazwa_pliku
Jest to przykładowa lista sterowników wyświetlana na końcu wszystkich informacji:
  MODULENAME	Load Addr Code	  Data	 Paged LinkDate  ----------------------------------------------------------------------  Ntoskrnl.exe	80100000  270272 40064 434816	Sun May 11 00:10:39 1997  Hal.dll 	80010000  20384  2720	 9344	Mon Mar 10 16:39:20 1997  Aic78xx.sys	80001000  20512  2272	 0	Sat Apr 05 21:16:21 1997  Scsiport.sys	801d7000  9824	  32	 15552	Mon Mar 10 16:42:27 1997  Disk.sys	80008000  3328	  0	 7072	Thu Apr 24 22:27:46 1997  Class2.sys	8000c000  7040	  0	 1632	Thu Apr 24 22:23:43 1997  Ino_flpy.sys	801df000  9152	  1472	 2080	Tue May 26 18:21:40 1998  Ntfs.sys	801e3000  68160  5408	 269632	Thu Apr 17 22:02:31 1997  Floppy.sys	f7290000  1088	  672	 7968	Wed Jul 17 00:31:09 1996  Cdrom.sys	f72a0000  12608  32	 3072	Wed Jul 17 00:31:29 1996  Cdaudio.sys	f72b8000  960	  0	 14912	Mon Mar 17 18:21:15 1997  Null.sys	f75c9000  0	  0	 288	Wed Jul 17 00:31:21 1996  Ksecdd.sys	f7464000  1280	  224	 3456	Wed Jul 17 20:34:19 1996  Beep.sys	f75ca000  1184	  0	 0	Wed Apr 23 15:19:43 1997  Cs32ba11.sys	fcd1a000  52384  45344 14592	Wed Mar 12 17:22:33 1997  Msi8042.sys	f7000000  20192  1536	 0	Mon Mar 23 22:46:22 1998  Mouclass.sys	f7470000  1984	  0	 0	Mon Mar 10 16:43:11 1997  Kbdclass.sys	f7478000  1952	  0	 0	Wed Jul 17 00:31:16 1996  Videoprt.sys	f72d8000  2080	  128	 11296	Mon Mar 10 16:41:37 1997  Ati.sys 	f7010000  960	  9824	 48768	Fri Dec 12 15:20:37 1997  Vga.sys 	f7488000  128	  32	 10784	Wed Jul 17 00:30:37 1996  Msfs.sys	f7308000  864	  32	 15328	Mon Mar 10 16:45:01 1997  Npfs.sys	f7020000  6560	  192	 22624	Mon Mar 10 16:44:48 1997  Ndis.sys	fccda000  11744  704	 96768	Thu Apr 17 22:19:45 1997  Win32k.sys	a0000000  1162624 40064 0	Fri Apr 25 21:17:32 1997  Ati.dll 	fccba000  106176 17024 0	Fri Dec 12 15:20:08 1997  Cdfs.sys	f7050000  5088	  608  45984	Mon Mar 10 16:57:04 1997  Ino_fltr.sys	fc42f000  29120  38176 1888	Tue Jun 02 16:33:05 1998  Tdi.sys 	fc4a2000  4480  96	 288	Wed Jul 17 00:39:08 1996  Tcpip.sys	fc40b000  108128 7008	 10176	Fri May 09 17:02:39 1997  Netbt.sys	fc3ee000  79808  1216	 23872	Sat Apr 26 21:00:42 1997  El90x.sys	f7320000  24576  1536	 0	Wed Jun 26 20:04:31 1996  Afd.sys 	f70d0000  1696  928	 48672	Thu Apr 10 15:09:17 1997  Netbios.sys	f7280000  13280  224	 10720	Mon Mar 10 16:56:01 1997  Parport.sys	f7460000  3424  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parallel.sys	f746c000  7904  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parvdm.sys	f7552000  1312  32	 0	Wed Jul 17 00:31:25 1996  Serial.sys	f7120000  2560  0	 18784	Mon Mar 10 16:44:11 1997  Rdr.sys 	fc385000  13472  1984	 219104	Wed Mar 26 14:22:36 1997  Mup.sys 	fc374000  2208  6752	 48864	Mon Mar 10 16:57:09 1997  Srv.sys 	fc24a000  42848  7488	 163680	Fri Apr 25 13:59:31 1997  Pscript.dll	f9ec3000  0    0	 0  Fastfat.sys	f9e00000  6720  672	 114368	Mon Apr 21 16:50:22 1997  Ntdll.dll	77f60000  237568 20480 0	Fri Apr 11 16:38:50 1997  ---------------------------------------------------------------------  Total  	2377632  255040 1696384				
Za pomocą adresu wyjątku wyświetlanego w kolumnie „Load Addr” można znaleźć nazwę sterownika. Na przykład przy użyciu adresu 8014fb84 można stwierdzić, że program Ntoskrnl.exe ma najbliższy adres ładowania poniżej adresu wyjątku i to najprawdopodobniej ten sterownik wywołał wyjątek. Posiadając te informacje, można odwiedzić bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base i zapoznać się ze znanymi problemami podobnymi do tego.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129845 Blue Screen Preparation Before Contacting Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192463 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:15:41 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB192463
Opinia