Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym systemu Windows 95/98/98 Wydanie drugie

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL192534
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W sieci systemu Microsoft Windows 95/98/98 Wydanie drugie problemy ze sprzętem oraz problemy związane z oprogramowaniem mogą powodować, że jeden lub kilka komputerów utraci możliwość przeglądania innych komputerów lub komunikacji z nimi. Problemy te mogą objawiać pojawianiem wszystkich możliwych komunikatów o błędach, występujących losowo w czasie transmisji danych przez sieć, aż do braku działania sieci.

W tym artykule opisano kroki umożliwiające diagnozowanie irozwiązywanie problemów z komunikacją w sieci systemu Windows 95/98. Rozwiązywanie problemów z komunikacją nie zawsze jest łatwymprocesem. Jeżeli pierwsza procedura opisana w sekcji „Więcej informacji” niezadziała, stosuj kolejne procedury, aż do rozwiązania problemu. Aby lepiejpoznać główne problemy i zmniejszyć czas poświęcony narozwiązanie problemu, warto przedtem przeczytać cały artykuł.
Więcej informacji

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemu z połączeniem sieciowymrozważ następujące kwestie:

 • Czy ta konfiguracja działała wcześniej, czy ten problem dopiero zacząłsię pojawiać? Jeżeli problem dopiero zaczął się pojawiać, jakie zmiany zostały dokonane od momentu, kiedy konfiguracja działała, do momentu, w którym przestała działać?
 • Czy został dodany nowy sprzęt, okablowanie lub oprogramowanie? Czy po usunięciu tego nowego dodatku problem znika?
 • Czy problem występuje na jednym, na kilku lub wszystkich komputerach? Jeżeli problem występuje na wszystkich komputerach, może mieć związek z okablowaniem lub złączem. Jeżeli problem występuje tylko na jednym lub kilku komputerach, może mieć związek z oprogramowaniem lub sprzętem.
 • Czy połączenie z komputerem jest aktywne (jeśli jest wskaźnik karty sieciowej, informujący o odbieraniu i wysyłaniu, to, czy miga)?
WAŻNE: Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy sporządzić kopie zapasowe następujących plików konfiguracji systemu:

 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • System.ini
 • Win.ini
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kopiowania plików, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartęIndeks, wpisz słowo „pliki” (bez cudzysłowu), a następnie kliknij dwukrotnie temat „Kopiowanie”.


Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problem z połączeniem sieciowym, wykonaj wszystkie kroki, a następnie spróbujpołączyć się z komputerem ponownie. Jeżeli nadal nie możesz połączyć się zkomputerem, przejdź do następnego kroku.

 1. Jeżeli po uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie związany z siecią, wyszukaj ten komunikat o błędzie w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base jest dostępna w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support.microsoft.com/support
 2. Sprawdź, czy komputer, którego używasz, i komputer, który próbujesz wyświetlić, mają zainstalowane udostępnianie plików i drukarek. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki na obu komputerach:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
  3. Sprawdź, czy pozycja Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks znajduje się na liście zainstalowanych składników sieciowych. Jeżeli ten składnik nie jest zainstalowany, przejdź do kroku d. Jeżeli jest zainstalowany, przejdź do kroku 3.
  4. Kliknij opcję Udostępnianie plików i drukarek.
  5. Kliknij pole wyboru Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer po pojawieniu się monitu.
 3. Sprawdź, czy ustawienia karty sieciowej są poprawne i czy nie ma konfliktów z innymi urządzeniami sprzętowymi. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.

   Jeżeli obok karty sieciowej jest wyświetlany czerwony znak X, należy włączyć kartę sieciową, klikając ją, klikając polecenie Właściwości, klikając pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, aby je wyczyścić, klikając przycisk OK, klikając przycisk Zamknij, a następnie ponownie uruchamiając komputer po pojawieniu się monitu.

   Jeżeli obok karty sieciowej jest wyświetlany wykrzyknik w żółtym kółku, przejdź do kroku d.
  3. Kliknij kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Kliknij kartę Zasoby. Sprawdź, czy ustawienia wiersza żądania przerwania (IRQ), adresu wejścia/wyjścia (We/Wy), bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) i pamięci RAM są poprawne dla karty sieciowej. Aby stwierdzić, czy karta sieciowa została fizycznie skonfigurowana do używania tych ustawień, zapoznaj się z dołączoną do niej dokumentacją.
  5. Aby zmienić ustawienia zasobów, kliknij pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby je wyczyścić.
  6. Określ inny wiersz żądania przerwania (IRQ), kanał DMA, adres We/Wy i/lub adres pamięci RAM dla karty sieciowej. Może być konieczne wypróbowanie różnych ustawień, jeżeli nie znasz ustawień używanych przez inne urządzenia sprzętowe.
  7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Nie po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.
  8. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, kliknij polecenie Zamknij system, a następnie kliknij przycisk OK. Wyłącz komputer na 10-15 sekund, a następnie włącz go ponownie.
 4. Jeżeli używasz systemu Windows 95, przejdź do kroku 5. Jeżeli używasz systemu Windows 98, skorzystaj z Kontrolera plików systemowych, aby sprawdzić, czy żadne pliki sieciowe systemu Windows 98 nie są uszkodzone ani nie zostały zastąpione. Aby uzyskać informacje dotyczące używania Kontrolera plików systemowych, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  Identyfikator artykułu:185836TYTUŁ: Description of the System File Checker Tool (Sfc.exe)

  Identyfikator artykułu:129605TYTUŁ: Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows

  UWAGA: Jeżeli zastosujesz poprawkę dostarczoną przez firmę Microsoft, niektóre pliki sieciowe mogą zostać zastąpione zaktualizowanymi wersjami. Aby zapobiec występowaniu dalszych problemów, nie zastępuj zaktualizowanych plików.
 5. Jeżeli używasz systemu Windows 95, wykonaj kroki umożliwiające rozwiązanie problemu, opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, a następnie przejdź do kroku 6:

  136337Troubleshooting Windows 95 Startup Problems and Error Messages


  Jeżeli używasz systemu Windows 98, użyj Narzędzia konfiguracji systemu, aby wyłączyć wszystkie niepotrzebne sterowniki i programy, które mogą uniemożliwiać sterownikom sieci poprawne ładowanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
  3. Na karcie Ogólne kliknij opcjęUruchomienie selektywne, a następnie kliknij następujące pola wyboru, aby je wyczyścić:
   • Przetwarzaj plik Config.sys
   • Przetwarzaj plik Autoexec.bat
   • Przetwarzaj plik Winstart.bat
   • Przetwarzaj plik System.ini
   • Przetwarzaj plik Win.ini
   • Załaduj elementy grupy startowej


  4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij narzędzie Informacje o systemie.
  5. Ponownie uruchom komputer.

   Przy użyciu Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe) można wyizolować określony plik lub wpis do Rejestru, który powoduje błąd w wyniku wielokrotnego ponownego uruchamiania komputera. Po określeniu wpisu do pliku, wywołującego problem, należy dokonać edycji odpowiedniego pliku (przy użyciu edytora tekstów takiego jak Notatnik) lub wpisu do Rejestru (przy użyciu Edytora Rejestru), aby wyeksportować (w celu wykonania kopii zapasowej) i usunąć ten wpis, a następnie przywrócić Narzędzie konfiguracji systemu do trybu uruchomienia normalnego.

   Aby uzyskać informacje na temat czystego rozruchu systemu Windows 98 przy użyciu Narzędzia konfiguracji systemu, zobacz sekcję Zawężanie obszaru poszukiwań w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   Identyfikator artykułu:192926
   TITLE : How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
 6. Spróbuj wyświetlić inne komputery w sieci przy użyciu połączenia UNC. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz następujący wiersz:

   \\<nazwa_komputera>

   gdzie <nazwa_komputera> jest nazwą komputera, z którym próbujesz się połączyć.
  3. Kliknij przycisk OK.


  Jeżeli możesz wyświetlić inne komputery tylko przy użyciu połączenia UNC, rozważ następujące możliwe przyczyny:

  - Serwer do przeglądania mógł nie zostać wybrany w sieci. W sieci systemu Windows 98 jest wybierany komputer, który przechowuje listę serwerów grup roboczych. Ustanowienie serwera do przeglądania może potrwać od 5 do 15 minut. Jeżeli nie ma serwera do przeglądania, nie można przeglądać komputerów w sieci. Odczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ponownie.

  - Mógł wystąpić problem z okablowaniem sieciowym lub z konfiguracją karty sieciowej innego komputera. Może tak być, jeżeli w otoczeniu sieciowym jest wyświetlany tylko komputer lokalny.
 7. Przetestuj połączenie TCP/IP, odpytując wiele adresów, takich jak 127.0.0.1, adres karty sieciowej i adres bramy.
 8. Sprawdź, czy okablowanie sieciowe i złącza działają poprawnie oraz czy okablowanie sieciowe jest podłączone do komputera, na którym pracujesz, i komputera, z którym próbujesz się połączyć.

  Jeżeli okablowaniem sieciowym jest Thin Ethernet, połącz dwa komputery kablem pojedynczym, łącznikami rurowymi oraz terminatorami, które działają poprawnie. Jeżeli okablowanie sieciowe to skrętka dwużyłowa (RJ-45), należy użyć koncentratora. System Windows 98 nie obsługuje połączeń bezpośrednich dwóch komputerów przy użyciu kabla RJ-45. Ten test izoluje możliwe problemy z okablowaniem lub złączem, które mogą nie być wyraźnie widoczne.

  UWAGA: Może być również konieczne przekierowanie okablowania sieciowego, tak aby było oddalone od źródeł zakłóceń elektrycznych, takich jak oświetlenie jarzeniowe, radio i telefony bezprzewodowe.

  Jeżeli topologia sieci to 10Base2 (Thin Ethernet lub Thinwire), podłącz do karty sieciowej terminator 50-omowy. Jeżeli nazwa komputera lokalnego jest wyświetlana teraz w otoczeniu sieciowym, ale nie jest wyświetlana po podłączeniu okablowania standardowego, oznacza to, że pojawił się problem z okablowaniem lub złączem. Przykładowe problemy z okablowaniem obejmują zwarcie elektryczne w kablach, nieprawidłowe zakończenie oraz używanie nieprawidłowego typu okablowania. Należy się upewnić, że wszystkie złącza rurowe komputera są zabezpieczone na każdej karcie sieciowej, której terminatory 50-omowe znajdują się na każdym końcu segmentu sieci i jest używane okablowanie RG-58 (a nie RG-59 lub RG-62).

  Jeżeli komputer lokalny nie jest wyświetlany w otoczeniu sieciowym, mógł wystąpić problem ze sprzętem lokalnej karty sieciowej lub konfiguracją oprogramowania. Aby sprawdzić, czy to jest ten przypadek, zapoznaj się z sekcją „Przetestuj sterowniki karty sieciowej” w tym artykule.
 9. Mógł wystąpić problem z readresatorem sieciowym. W następującym teście są wykorzystywane składniki sieci systemu Windows 98 do wygenerowania konfliktu nazwy NetBIOS w sieci (każdy komputer musi mieć unikatową nazwę komputera w sieci). Aby wykonać ten test, ustaw dwa komputery, tak aby używały tej samej nazwy komputera, i sprawdź, czy zostanie wygenerowany komunikat o błędzie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że komputery się komunikują. Jeżeli nie pojawi się komunikat o błędzie, w sieci wystąpił problem ze sprzętem.

  Aby przetestować readresator sieciowy, zmień nazwę komputera na nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
  3. Kliknij kartę Identyfikacja, a następnie wpisz nazwę komputera, z którym próbujesz się połączyć, w polu Nazwa komputera.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

   Po uruchomieniu komputera powinien pojawić się następujący komunikat o błędzie:
   Następujący błąd wystąpił podczas ładowania protokołu numer 1. Błąd 38: Podana nazwa komputera jest już używana w sieci. Aby określić inną nazwę, kliknij dwukrotnie ikonę Sieć w Panelu sterowania.
   Używanie Klienta sieci Microsoft Networks powoduje wyświetlenie następującego raportu komunikatu o błędzie:
   Następujący błąd wystąpił podczas ładowania protokołu numer 0. Błąd 38: Podana nazwa komputera jest już używana w sieci. Aby określić inną nazwę, kliknij dwukrotnie ikonę Sieć w Panelu sterowania.Ten komunikat oznacza, że nazwa komputera z systemem Win9x jest taka sama jak nazwa konta użytkownika, więc najprostszym rozwiązaniem jest zróżnicowanie nazwy komputera i nazwy konta użytkownika.
   Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że komputery się komunikują.

   Jeżeli nie pojawi się komunikat o błędzie, mógł wystąpić jeden z następujących problemów ze sprzętem:

   - Konfiguracja karty sieciowej [sprzęt, adres We/Wy, żądanie przerwania (IRQ), konflikt pamięci itd.] jest niepoprawna na jednym lub kilku komputerach. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień karty sieciowej, przejdź do kroku 3.

   - Jedna lub kilka kart sieciowych nie działa poprawnie. Jeżeli karta sieciowa zawiera narzędzie diagnostyczne, uruchom je, aby sprawdzić, czy karta sieciowa funkcjonuje prawidłowo.

   - Wystąpił problem z okablowaniem lub złączami. Powodem może być zwarcie elektryczne, zakłócenia lub niepoprawna specyfikacja kabla, złącza lub terminatora dla danej sieci.

   Aby rozwiązać problemy ze zwarciami elektrycznymi i zakłóceniami, sprawdź okablowanie przy użyciu urządzenia testującego lub wymień okablowanie i złącza na takie, które działają poprawnie.
  5. Powtórz kroki a-c, zmieniając nazwę komputera na oryginalną, unikatową nazwę zastosowaną w kroku c.
 10. Usuń i zainstaluj ponownie sterowniki karty sieciowej. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
  3. Na liście zainstalowanych klientów sieciowych kliknij kartę sieciową, kliknij przycisk Usuń, kliknij pozycję Klient sieci Microsoft Networks, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.
  5. Powtórz kroki a-b.
  6. Na karcie Konfiguracja kliknij przycisk Dodaj.
  7. Kliknij pozycję Karta, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  8. W polu Producenci kliknij producenta karty sieciowej, a następnie kliknij odpowiedni model w polu Karty sieciowe.
  9. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK ponownie, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

   UWAGA: Jeżeli kartę sieciową można konfigurować sprzętowo (karta używa zworek lub przełączników), ustawienia karty sieciowej oraz ustawienia w Menedżerze urządzeń muszą być zgodne. Aby określić ustawienia karty sieciowej, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do karty lub skontaktuj się z producentem karty sieciowej.

   Jeżeli kartę sieciową można konfigurować przy użyciu oprogramowania, może być konieczne określenie przerwania IRQ, kanału DMA, adresu We/Wy lub adresu pamięci RAM w Menedżerze urządzeń. Na przykład niektóre kontrolery dysków twardych są skonfigurowane do używania domyślnego adresu We/Wy 300h, który jest również domyślny dla niektórych kart sieciowych. Aby zmienić ustawienia zasobu karty sieciowej w Menedżerze urządzeń, przejdź do kroku 3.
  10. Spróbuj połączyć się z komputerem przy użyciu jego nazwy UNC. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do kroku 6.
  11. Jeżeli nie możesz połączyć się z komputerem przy użyciu jego nazwy UNC, kliknij dwukrotnie ikonę Otoczenie sieciowe na pulpicie, aby sprawdzić, czy komputer lokalny jest na liście.
 11. Jeżeli komputera lokalnego nadal nie widać w otoczeniu sieciowym, może być kilka innych możliwych przyczyn:

  - Używany jest nieprawidłowy sterownik karty sieciowej. Jeżeli karta emuluje inną kartę (taką jak NE2000), może być konieczna zmiana zworek lub przełączników karty, aby sterownik działał poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji karty sieciowej lub uzyskania zaktualizowanych sterowników, skontaktuj się z producentem karty sieciowej.

  - Karta sieciowa jest podłączona do gniazda, które nie działa poprawnie. Aby to sprawdzić, podłącz kartę sieciową do innego gniazda w komputerze lub zainstaluj kartę sieciową na innym komputerze, aby sprawdzić, czy karta jest uszkodzona.

  - Karta sieciowa funkcjonuje nieprawidłowo. Spróbuj użyć innej karty sieciowej lub uruchomić test diagnostyczny, jeżeli został dołączony do karty.

  - Szybkość magistrali komputera jest za duża dla karty sieciowej. Większość kart sieciowych została zaprojektowana do pracy z szybkością magistrali ISA (Industry Standard Architecture), czyli 8,33 MHz. Ustawienie szybkości magistrali na większą może spowodować, że wydajność będzie mała.

  Ustawienie szybkości magistrali jest zazwyczaj zmieniane w pamięci CMOS komputera. Spróbuj zmniejszyć szybkość magistrali komputera, jeżeli sporadycznie występują problemy.

  - Połączenie jest nieodpowiednie lub go nie ma. Niektóre karty sieciowe, takie jak Intel EtherExpress 16, zawierają narzędzie sprawdzające integralność okablowania i złączy między dwoma komputerami. Jeżeli jedno z tych narzędzi jest dostępne, użyj go do sprawdzenia, czy dwa komputery są fizycznie połączone.
 12. Uruchom na karcie sieciowej test diagnostyczny, aby upewnić się, że działa ona poprawnie. Niektóre programy diagnostyczne kart sieciowych mogą sprawdzać komunikację między komputerami (test karty sieciowej i okablowania). Jeżeli ten test działa, powinien również działać system Windows 98/95, jeżeli są używane poprawne sterowniki. Jeżeli ten test niskiego poziomu nie umożliwi komunikacji dwóch kart sieciowych, to znaczy, że istnieją określonego typu problemy sprzętowe z kartą sieciową, okablowaniem lub złączami. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, jeżeli test diagnostyczny karty sieciowej lub test sieci nie powiodą się.

  System Windows 98/95 zawiera narzędzie NET DIAG, którego można używać do wykonywania testu komunikacji niskiego poziomu między dwoma komputerami. Aby przetestować komunikację, wykonaj następujące kroki:

  UWAGA: Aby test działał, na obu komputerach musi być zainstalowany ten sam protokół.

  1. Na jednym z komputerów kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS- DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie „net diag” (bez cudzysłowu) i naciśnij klawisz ENTER.

   Polecenie NET DIAG wyszukuje serwery diagnostyczne i powinno wyświetlić następujący monit:

   W sieci nie znaleziono serwerów diagnostycznych. Czy program Microsoft Network Diagnostics jest obecnie uruchomiony na jakichkolwiek innych komputerach w sieci?
  3. Naciśnij klawisz N (aby odpowiedzieć Nie). Spowoduje to, że komputer, z którego uruchamiasz polecenie NET DIAG, będzie serwerem diagnostycznym do czasu naciśnięcia klawisza.
  4. Na drugim komputerze kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  5. W wierszu polecenia wpisz polecenie „net diag” (bez cudzysłowu) i naciśnij klawisz ENTER.

   Jeżeli jest zainstalowany protokół obsługujący protokół NetBIOS (taki jak NetBEUI lub TCP/IP) i protokół IPX/SPX, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

   Zostały wykryte programy IPX i NetBIOS. Naciśnij klawisz I, aby użyć IPX do diagnostyki, N, aby użyć NetBIOS, lub Z, aby zakończyć ten program.
  6. Naciśnij klawisz I (dla protokołu IPX) lub N (dla protokołu NetBIOS), aby przetestować połączenie sieciowe przy użyciu określonego protokołu.

   Jeżeli nie możesz się połączyć z serwerem diagnostycznym przy użyciu wybranego protokołu, spróbuj skorzystać z innego protokołu.

   Jeżeli przy użyciu jednego z protokołów możesz się komunikować z serwerem diagnostycznym, a przy użyciu innych protokołów jest to niemożliwe, sieć działa poprawnie. Sprawdź, czy protokół, przy użyciu którego nie możesz się łączyć, został zainstalowany poprawnie na obu komputerach, a następnie uruchom ponownie polecenie NET DIAG.

   Jeżeli nie możesz połączyć się z serwerem diagnostycznym przy użyciu żadnego z protokołów, uruchom ponownie polecenie NET DIAG, ale odwróć role komputerów.


  Jeżeli karty sieciowej nie ma liście obsługiwanych kart sieciowych, możesz skontaktować się z producentem karty sieciowej, aby otrzymać informacje dotyczące poprawnej emulacji lub zaktualizowany sterownik karty sieciowej. Producent może również stwierdzić, że niektóre zworki i przełączniki wymagają ponownej konfiguracji dla określonego trybu emulacji (na przykład emulacja NE2000).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z kartą sieciową lub kablami, skontaktuj się z dostawcą sprzętu.
w98netfaq 98
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192534 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:16:05 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbnetwork win98 KB192534
Opinia