Jak usunąć z komputera programy Internet Explorer i Outlook Express

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL192852
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób ręcznego odinstalowania z komputera programu Internet Explorer lub Outlook Express. W przypadku programu IE 4.5 do usunięcia aplikacji można użyć instalatora, ale w czasie procesu dezinstalacji nie są usuwane wszystkie pliki.

UWAGA: W przypadku dezinstalacji programu Outlook Express bardzo ważne jest wykonanie kopii zapasowej skrzynki odbiorczej przed usunięciem plików.
Więcej informacji
Aby usunąć wszystkie składniki, wykonaj następujące kroki.Ostrzeżenie: Jeżeli po usunięciu aplikacje są ponownie instalowane, nie należy opróżniać Kosza do czasu ponownego zainstalowania programów oraz sprawdzenia, czy działają wszystkie funkcje. Dotyczy to wyświetlania wiadomości e-mail i otwierania ich ze skrzynki odbiorczej oraz z utworzonej kopii zapasowej.
 1. Zlokalizuj następujące foldery i przenieś je do Kosza:
  • Folder Microsoft Internet Explorer 4.0
  • Outlook Express
  lub
  • Folder Microsoft Internet Explorer 4.01
  • Outlook Express 4.01
  lub
  • Folder Internet Explorer 4.5, zawierający następujące foldery i aliasy:
   • Internet Explorer 4.5 (alias)
   • Folder Internet Explorer 4.5
   • Outlook Express 4.5 (alias)
   • Folder Outlook Express 4.5
   lub
  • Microsoft Internet, zawierający następujące foldery i aliasy:
   • Internet Explorer (alias)
   • Folder Internet Explorer 5
   • Outlook Express (alias)
   • Folder Outlook Express 5.02


 2. W folderze System kliknij, aby otworzyć folder Extensions, a następnie zlokalizuj i przenieś do Kosza następujące pliki i foldery, jeżeli istnieją:
  • Formanty ActiveX (folder)
  • Intel raw video (file)
  • Indeo Video (plik)
  • Microsoft Component Library (plik)
  • MS Font Embed Library (plik)
  • MS Library Folder (folder)


 3. W folderze System otwórz folder Fonts, a następnie zlokalizuj i przenieś do Kosza następujące pliki:
  • Andale Mono
  • Arial
  • Arial Black
  • Comic Sans MS
  • Courier New
  • Georgia
  • Impact
  • Times New Roman
  • Trebuchet MS
  • Verdana
  • Webdings


  UWAGA: Nie wszystkie wymienione pliki lub foldery muszą znajdować się na komputerze. Jeżeli którykolwiek plik lub folder nie istnieje, należy go pominąć.

 4. W folderze System otwórz folder Preferences i przenieś do Kosza następujące elementy:
  • Baza danych rejestracji PPC
  • Folder Explorer (Internet Explorer)


 5. Uruchom ponownie komputer i zainstaluj najnowszą dostępną wersję programu Internet Explorer lub Outlook Express.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać listę plików instalowanych z programem Internet Explorer w wersji 4.5, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
198276 System Files Included with Internet Explorer 4.5 for Macintosh
IE OE internet explorer outlook express OEXP usuń usunięcie kosz instaluj mac macintosh 4 4.5 5 5.02 czyść wszystko wszystkie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192852 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:18:11 — zmiana: 4.0

Microsoft Outlook Express 5.0 Macintosh Edition, Microsoft Outlook Express 4.0c for Macintosh, Microsoft Outlook Express 4.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 5.0 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.0 for Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbsetup KB192852
Opinia