PLIK: Narzędzie VB6Cli.exe rozwiązuje problemy licencyjne z programem Visual Basic 6.0

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL194751
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
VB6Cli.exe to narzędzie, które rozwiązuje problemy z licencjami czasu projektowania używanymi przez formanty ActiveX instalowane z programem Microsoft Visual Basic 6.0.

UWAGA: Jeśli napotkasz ten problem w programie Visual Basic 5.0, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181854 FILE: VB5cli.exe Fixes Visual Basic 5.0 Control Installation Problem
Więcej informacji
Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 26-paź-1998

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
  Nazwa pliku       Rozmiar  --------------------------------  VBC6.EXE         32k  ENTDAT.DLL        32k  LRNDAT.DLL        28k  PRODAT.DLL        28k  README.TXT        5k				
Zawartość pliku README.TXT dołączonego do narzędzia VB6Cli.exe:

Co to jest VB6Cli.exe?

VB6Cli.exe to narzędzie, które zaprojektowano z myślą o rozwiązaniu problemów z licencjami czasu projektowania używanymi przez formanty ActiveX dostarczane z programem Microsoft Visual Basic 6.0. Narzędzie nie naprawia formantów innych firm ani formantów, które nie są normalnie instalowane przez program Microsoft Visual Basic 6.0; nie umożliwia również użycia obiektów RDO (Remote Data Object) w programie Visual Basic 6.0 Professional Edition. Przy próbie użycia obiektu RDO w programie Visual Basic 6.0 Professional Edition mogą pojawić się symptomy II i IV opisane poniżej. Jedynym sposobem włączenia obiektów RDO jest zainstalowanie programu Visual Basic 6.0 Enterprise Edition.

Narzędzie VB6Cli.exe ułatwia rozwiązanie problemów w przypadku następujących symptomów:

Symptom I

Przy próbie umieszczenia formantu w projekcie program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
License Information For This Component Not Found. You Do Not Have An Appropriate License To Use This Functionality In The Design Environment.

Symptom II

Przy próbie skompilowania projektu program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
Compile Error : Permission Denied

Symptom III

Przy próbie użycia kreatora Application Wizard program Microsoft Visual Basic wyświetla komunikat o błędzie podobny do następującego:
60: Method ~ of Object ~ failed

Symptom IV

Przy próbie uruchomienia projektu program Microsoft Visual Basic wyświetla następujący komunikat o błędzie:
Runtime Error '429' : ActiveX Component Can't Create Object

Z którymi formantami ActiveX działa narzędzie VB6Cli.exe?

Narzędzie VB6Cli.exe rozwiązuje problemy z następującymi formantami ActiveX:
Formant ActiveX           Nazwa pliku  Wersja    Wydanie-------------------------------------------------------------------------ADO Data Control 6.0         MSADODC.OCX  6.00.8171  L, P, EChart Control 6.0          MSCHRT20.OCX  6.00.8177    P, EComm Control 6.0          MSCOMM32.OCX  6.00.8169    P, ECommon Dialog Control 6.0      COMDLG32.OCX  6.00.8169  L, P, EData Bound List Controls 6.0    DBLIST32.OCX  6.00.8169  L, P, EDataGrid Control 6.0        MSDATGRD.OCX  6.00.8169  L, P, EDataList Controls 6.0        MSDATLST.OCX  6.00.8169  L, P, EDataRepeater Control 6.0      MSDATREP.OCX  6.00.8169    P, EFlexGrid Control 6.0        MSFLXGRD.OCX  6.00.8169  L, P, EHierarchical FlexGrid Control 6.0  MSHFLXGD.OCX  6.00.3005  L, P, EInternet Transfer Control 6.0     MSINET.OCX  6.00.8169    P, EMAPI Controls 6.0          MSMAPI32.OCX  6.00.8169    P, EMasked Edit Control 6.0      MSMASK32.OCX  6.00.8169    P, EMultimedia Control 6.0         MCI32.OCX  6.00.8169    P, EPictureClip Control 6.0       PICCLP32.OCX  6.00.8169    P, ERemoteData Control 6.0        MSRDC20.OCX  6.00.8169     ERich Textbox Control 6.0      RICHTX32.OCX  6.00.8169  L, P, ESysInfo Control 6.0         SYSINFO.OCX  6.00.8169    P, ETabbed Dialog Control 6.0      TABCTL32.OCX  6.00.8169  L, P, EWindows Common Controls-3 6.0    COMCT332.OCX  6.00.8169    P, EWindows Common Controls 5.0 (SP2)  COMCTL32.OCX  6.00.8022  L, P, EWindows Common Controls 6.0     MSCOMCTL.OCX  6.00.8177  L, P, EWindows Common Controls-2 5.0 (SP2) COMCT232.OCX  6.00.8022  L, P, EWindows Common Controls-2 6.0    MSCOMCT2.OCX  6.00.8177  L, P, EWinsock Control 6.0         MSWINSCK.OCX  6.00.8169    P, EL = Learning EditionP = Professional EditionE = Enterprise Edition				

Jak korzystać z narzędzia VB6Cli.exe?

Narzędzie VB6Cli.exe wymaga, aby dane wydanie programu Microsoft Visual Basic 6.0 było zainstalowane w systemie, w którym to narzędzie ma być używane.

Przed uruchomieniem narzędzia VB6Cli.exe upewnij się, że nie są uruchomione żadne inne aplikacje.

Po prostu kliknij dwukrotnie plik VB6Cli.exe w Eksploratorze Windows. Narzędzie wykrywa program Microsoft Visual Basic 6.0 i instaluje wymagane licencje czasu projektowania dla wykrytego wydania.

Jeśli ta operacja zakończy się pomyślnie, zostaje wyświetlony komunikat podobny do następującego:
„Enterprise Design Licenses Have Been Installed Successfully”
Narzędzie VB6Cli.exe można również uruchomić w trybie cichym. W przypadku użycia narzędzia VB6Cli.exe z opcją wiersza polecenia „/q” zostaje ono uruchomione bez żadnego interfejsu użytkownika. Kody zakończenia mogą być przechwycone przez inne aplikacje w celu sprawdzenia, czy licencje zostały zainstalowane.

Kody zakończenia i ich znaczenie

Kod zakończenia 0: Licencje dla danego wydania zostały zainstalowaneKod zakończenia 1: Program Microsoft Visual Basic 6.0 nie został wykryty w danym systemieKod zakończenia 2: Nie można załadować biblioteki pomocniczejKod zakończenia 3, 4: Przynajmniej jedna licencja czasu projektowania nie została poprawnie zainstalowanaKod zakończenia 5: Nie można zainstalować żadnych licencji czasu projektowaniaKod zakończenia 6: Wystąpił nieokreślony błąd narzędzia VBC6				

Zastrzeżenie

Narzędzie, które opisano w tym artykule, jest dostarczane „tak jak jest” i firma Microsoft nie gwarantuje, że można go użyć w każdej sytuacji. Chociaż specjaliści Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomagać w korzystaniu z tego produktu, nie jest on obsługiwany. Tego narzędzia możesz używać na własną odpowiedzialność.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
194784 INFO: Controls Shipped with Visual Basic 6.0
181854 FILE: VB5cli.exe Fixes Visual Basic 5.0 Control Installation Problem
177799 PRB: "License Information for This Component Not Found" Error
VB6CLI
Właściwości

Identyfikator artykułu: 194751 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:30:56 — zmiana: 4.4

Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbpubtypekc kbmsccsearch kbctrl kbfile kblicensing kbprb kbtophit KB194751
Opinia