Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak uzyskać dostęp do stacji dysków CD-ROM w trybie awaryjnym

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL194846
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób udostępnienia stacji dysków CD-ROM w trybie awaryjnym. Może być to użyteczne, jeżeli masz problemy z instalacją systemu Windowsz dysku CD-ROM lub jeżeli próbujesz określić, czy problemy ze stacją dysków CD-ROM występują również w trybie awaryjnym.
Więcej informacji
Aby udostępnić stację dysków CD-ROM w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Aby ta procedura działała poprawnie, należy zainstalować sterowniki trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM. Jeżeli nie możesz uzyskać i zainstalować oryginalnych sterowników trybu rzeczywistego dla stacji dysków CD-ROM, skontaktuj się z producentem stacji dysków CD-ROM lub zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:190303
TITLE : How to Use Real-Mode CD-ROM Drivers from Windows 98 Startup Disk


 1. Uruchom ponownie komputer w trybie wiersza polecenia. Aby to zrobić, użyj odpowiedniej metody:

  • Windows 95
   ----------

   Uruchom ponownie komputer i po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia z menu Autostart.
  • Windows 98
   ----------

   Uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia z menu Autostart.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie „win /d:m” (bez cudzysłowu), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
98 hwcds cd~rom obsługa awaryjny tryb
Właściwości

Identyfikator artykułu: 194846 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:49:00 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto kbtool kbui win98 win95 KB194846
Opinia