OL2000: (CW) Jak utworzyć nowy profil e-mail programu Outlook

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL195718
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
UWAGA: Te procedury mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program Outlook z opcją obsługi poczty e-mail w firmie i grupach roboczych/Inne. Ta opcja umożliwia używanie usług interfejsu MAPI (Messaging Application Programming Interface). Aby określić typ instalacji, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Outlook - informacje. Jeżeli masz instalację z opcją obsługi poczty e-mail w firmie i grupach roboczych, w oknie Microsoft Outlook - informacje powinien być widoczny napis „Poczta e-mail w firmie i grupach roboczych”.
Streszczenie
Czasem może się okazać konieczne utworzenie nowego lub dodatkowego profilu e-mail programu Microsoft Outlook 2000. W tym artykule opisano kroki służące do wykonania tych czynności.
Więcej informacji

Jak utworzyć nowy profil pocztowy

 1. W menu Plik kliknij polecenieZakończ i wyloguj.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Poczta lub ikonęPoczta i faks.
 4. Na karcie Usługi kliknij przycisk Pokaż profile.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby uruchomić Kreatora instalacji Skrzynki odbiorczej.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć wybrane usługi informacyjne, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W polu Nazwa profilu wpisz nazwę nowego profilu.
 8. Kontynuuj pracę Kreatora instalacji Skrzynki odbiorczej, aby skonfigurować każdą z wybranych usług.
 9. Na liście pojawi się nowy profil. Zmień ustawienie Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu, tak aby wskazywało na właśnie utworzony nowy profil.
 10. Uruchom ponownie program Outlook, aby używać nowego profilu.

Jak skonfigurować program Outlook, aby monitował o profil podczas uruchomienia

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Usługi poczty kliknij, aby zaznaczyć opcję Pytaj o profil, który ma być używany w obszarze Opcje uruchamiania, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Plik kliknij polecenieZakończ i wyloguj.
Przy następnym uruchomieniu programu Outlook, zostanie wyświetlony monit o wybranie profilu użytkownika.
uruchamianie start OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 195718 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:41:46 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB195718
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)