Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przegląd informacji o folderach sieci Web w programie Internet Explorer 5

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL195851
Streszczenie
W niniejszym artykule zawarto przegląd informacji o folderach sieci Web, między innymi o ich instalowaniu, tworzeniu oraz używaniu za pomocą przeglądarki Internet Explorer 5, a także dodatkowe informacje dotyczące komunikatów o błędach najczęściej występujących podczas korzystania z folderów sieci Web.
Więcej informacji
Foldery sieci Web to składnik autorski sieci Web dostępny w przeglądarce Internet Explorer 5. Korzystając z niego, można zarządzać plikami na serwerze WebDAV (WWW Distributed Authoring and Versioning) lub WEC (Web Extender Client) za pomocą znanego użytkownikom interfejsu Eksploratora Windows albo Mój komputer. Protokół WebDAV jest rozszerzeniem protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol), który określa sposób wykonywania za pomocą protokołu HTTP prostych operacji na plikach, takich jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie czy tworzenie folderów. WEC to protokół programu Microsoft FrontPage używany do publikowania w sieci Web.

Uwaga: Foldery sieci Web są automatycznie instalowane w systemie operacyjnym Windows 2000. Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, rejestrowany jest jeden z następujących identyfikatorów zdarzenia aplikacji:
 • Identyfikator zdarzenia aplikacji 11707: Produkt: Foldery sieci Web — Operacja instalacji ukończona pomyślnie.
 • Identyfikator zdarzenia aplikacji 11728: Produkt: Foldery sieci Web — Konfiguracja ukończona pomyślnie.


Aby zainstalować foldery sieci Web podczas instalowania programu Internet Explorer 5, wybierz opcję Dostosuj, a następnie wybierz polecenie Foldery sieci Web w obszarze Składniki autorskie sieci Web. Jeśli przeglądarka Internet Explorer 5 została już zainstalowana, można dodać foldery sieci Web, wykonując następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Na karcie Instaluj/Odinstaluj kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 5, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 4. Kliknij opcję Dodaj składnik do programu Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Składniki autorskie sieci Web kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Foldery sieci Web.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację folderów sieci Web.

Jak utworzyć foldery sieci Web

Folder sieci Web można utworzyć za pomocą jednej z następujących metod:

Metoda 1

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Otwórz w menu Plik.
 2. W polu Otwórz wpisz http://nazwa_serwera/nazwa_folderu, gdzie nazwa_serwera jest nazwą odpowiedniego serwera, a nazwa_folderu jest nazwą odpowiedniego folderu.
 3. Kliknij pole wyboru Otwórz jako folder sieci Web, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2

 1. W folderze Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonę Foldery sieci Web, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj folder sieci Web.
 2. W polu Wpisz lokalizację do dodania wpisz http://nazwa_serwera/nazwa_folderu, gdzie nazwa_serwera jest nazwą odpowiedniego serwera, a nazwa_folderu jest nazwą odpowiedniego folderu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Wpisz opisową nazwę skrótu do folderu sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jak zarządzać plikami za pomocą folderów sieci Web

Foldery sieci Web są instalowane jako rozszerzenie obszaru nazw (lub powłoki) z ikoną w folderze Mój komputer (obiekt główny w Eksploratorze Windows). Obiekt główny jest kontenerem skrótów do stron publikowania w sieci Web. Za pomocą Eksploratora Windows można wyświetlać, przenosić i kopiować pliki, zmieniać ich nazwy, usuwać je, tworzyć nowe oraz sortować lub grupować pliki według właściwości, a także wyświetlać informacje o arkuszu właściwości dla plików zapisanych w folderze sieci Web, zależnie do uprawnień autorskich i zabezpieczeń dotyczących serwera sieci Web.

Rozszerzenie obszaru nazw uwzględnia preferencje wyświetlania ustawione w oknie dialogowym Opcje folderów dostępnym w Eksploratorze Windows. W przypadku wyboru niewyświetlania plików o zarejestrowanych rozszerzeniach (na przykład .dll, .drv, .pnf itp.), pliki o tych rozszerzeniach nie są wyświetlane w folderach sieci Web.

Uwaga: Pliki generujące widok HTML (Hypertext Markup Language) folderu (na przykład skrypty o rozszerzeniu .asp lub .cgi) oraz inne pliki nieprzeznaczone do edycji przez użytkowników (na przykład pliki programu o rozszerzeniu .exe lub .dll) mogą być wyświetlane w widoku folderu w folderach sieci Web. Administratorzy mogą użyć uprawnień systemu plików NT (NTFS) lub innej metody, aby uniemożliwić użytkownikom edytowanie tych plików.

Obsługiwane serwery sieci Web

Z folderów sieci Web można korzystać w połączeniu z serwerami spełniającymi następujące wymagania:
 • Serwer musi obsługiwać usługę WEC (Rozszerzenia programu FrontPage 97, 98 lub 99) lub być serwerem WebDAV. WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) to zbiór rozszerzeń protokołu HTTP 1.1 umożliwiających użytkownikom odczytywanie i zapisywanie dokumentów za pomocą sieci Web.

  Aby uzyskać więcej informacji o serwerze WebDAV, odwiedź witrynę sieci Web IETF (The Internet Engineering Task Force):
 • Użytkownik serwera musi dysponować uprawnieniami co najmniej na poziomie autora lub uprawnieniami umożliwiającymi przeglądanie (na przykład w Eksploratorze programu FrontPage). Ponadto, aby wyświetlać lub modyfikować pliki, jeśli folder sieci Web znajduje się na woluminie NTFS, użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia NTFS.
Ważne: Foldery sieci Web umożliwiają autoryzowanym użytkownikom przeglądanie i modyfikowanie treści na obsługiwanym serwerze sieci Web. Administratorzy obsługiwanych serwerów sieci Web, chcący chronić komputery przed dostępem nieupoważnionych użytkowników, powinni zapoznać się z dokumentacją dołączoną do oprogramowania serwera sieci Web.

Znane problemy z folderami sieci Web

 • Foldery sieci Web nie są usuwane po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5, nie można też odinstalować ich oddzielnie.

  Aby usunąć ikonę folderów sieci Web z obszaru Mój komputer, usuń następujący klucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Clsid\{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}
 • Foldery sieci Web nie działają po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5 i powrocie do wersji Internet Explorer 2.0. Należy pamiętać, że foldery sieci Web nie działają w przeglądarce Internet Explorer 3.0 i jej wcześniejszych wersjach.

Często występujące komunikaty o błędach dotyczące folderów sieci Web

 • Po dodaniu folderu sieci Web dla strony, która jest niedostępna lub nie umożliwia publikowania (na przykład zainstalowano rozszerzenia FrontPage, ale wyłączono autorstwo), może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Błąd
  Nie można ustanowić połączenia z serwerem sieci Web. Nie można zlokalizować serwera lub jest on zbyt zajęty, aby odpowiedzieć. Sprawdź wpisany tekst lub upewnij się, że serwer sieci Web jest dostępny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: c:\windows\TEMP\wecerr.txt.

  Sprawdź, czy serwer jest dostępny za pomocą przeglądarki Internet Explorer. Jeśli serwer może zostać otwarty za pomocą przeglądarki Internet Explorer, skontaktuj się z administratorem w sprawie włączenia możliwości publikowania.
 • Po dodaniu folderu sieci Web dla strony, która umożliwia publikowanie (na przykład zainstalowano rozszerzenia FrontPage i włączono autorstwo), jeśli nie masz praw do wyświetlania i modyfikowania plików, pojawia się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła oraz może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Błąd
  Nie masz uprawnienia do dostępu do tej lokalizacji folderu sieci Web.

  Skontaktuj się z administratorem serwera, aby otrzymać potrzebne uprawnienia.
 • W przypadku wyboru adresu URL (Uniform Resource Locator) niebędącego adresem HTTP podczas dodawania folderu sieci Web za pomocą Kreatora dodawania folderów sieci Web wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Błąd

  Wprowadzona lokalizacja nie jest adresem HTTP URL. Lokalizacje folderów sieci Web muszą być adresami HTTP URL, które wskazują na folder na serwerze sieci Web.

  Określ poprawny adres HTTP URL.
 • Gdy w przypadku próby otwarcia folderu sieci Web wyświetlany jest niespecyficzny komunikat o błędzie, użytkownik otrzymuje następujący monit o wyszukanie adresu URL:
  Program Internet Explorer nie mógł otworzyć Adres_sieci_Web jako folderu sieci Web. Czy chcesz obejrzeć jego widok domyślny?
  Jeżeli klikniesz przycisk Nie, procedura zostanie anulowana. Jeśli klikniesz przycisk Tak, przeglądarka Internet Explorer spróbuje otworzyć witrynę sieci Web. Jeśli program Internet Explorer nie może otworzyć witryny sieci Web, być może wybrano nieistniejący serwer. Jeśli program Internet Explorer otworzył witrynę sieci Web, być może wybrano protokół nieobsługiwany przez foldery sieci Web lub serwer nie obsługuje protokołu WebDAV, lub nie zainstalowano rozszerzeń FrontPage.
5.0 5.00 5.50 errors error messages
Właściwości

Identyfikator artykułu: 195851 — ostatni przegląd: 09/24/2011 16:16:00 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbhowto kbsetup KB195851
Opinia