Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OL2000: Jak korzystać z folderów sieciowych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL195867
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób instalowania i korzystania z funkcji Foldery sieciowe w programie Outlook 2000. Foldery sieciowe to sposób udostępniania folderów programu Outlook wszystkim osobom, do których jest wysyłana poczta e-mail.W artykule omówiono następujące tematy:
 • Dodawanie składnika Foldery sieciowe
 • Udostępnianie folderu
 • Ustawianie uprawnień dla członków
UWAGA: Wszyscy użytkownicy muszą używać programu Outlook 2000 lub Microsoft Outlook 98 oraz wysyłać wiadomości z włączonym trybem RTF. Foldery sieciowe zostały zaprojektowane do używania w małej firmie i w sieci lokalnej. Są najodpowiedniejsze do udostępniania Kontaktów, Zadań i prostych dyskusji poczty e-mail. Foldery sieciowe działają w programie Outlook zainstalowanym w trybie Tylko poczta internetowa (IMO) lub Poczta e-mail w firmie i grupach roboczych (CW).
Więcej informacji
Foldery sieciowe są dodatkowym składnikiem, który należy zainstalować po pierwszym zainstalowaniu programu Outlook.

Dodawanie składnika Foldery sieciowe

Aby dodać składnik do programu Outlook:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij pozycję Microsoft Office 2000, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 4. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń funkcje.
 5. Kliknij znak plus (+) znajdujący się obok pozycji Microsoft Outlook dla Windows, aby rozwinąć całą gałąź.
 6. Kliknij ikonę znajdującą się obok pozycji Foldery sieciowe, a następnie kliknij polecenie Uruchamiaj z mojego komputera.
 7. Kliknij przycisk Aktualizuj teraz, aby zainstalować funkcję. Po zakończeniu pracy Instalatora kliknij przycisk OK.
Aby korzystać z folderów sieciowych, należy utworzyć folder główny i wysłać subskrypcje innym użytkownikom w celu umożliwienia im dostępu do folderu. Użytkownicy, którzy otrzymają subskrypcję, akceptują ją i informacje z folderu głównego są replikowane automatycznie na ich komputery. Informacje o dodaniach, usunięciach i aktualizacjach, zawierające również uprawnienia użytkowników do modyfikowania danych, wymieniane są w ukrytych wiadomościach e-mail.

Foldery sieciowe to metoda udostępniania folderów programu Outlook wszystkim osobom, do których jest wysyłana poczta e-mail. Jedyne foldery, które nie mogą być udostępniane w folderach sieciowych, to domyślny folder Skrzynka odbiorcza i wszystkie foldery zlokalizowane w skrzynce pocztowej programu Microsoft Exchange Server.

Udostępnianie folderu

Do potencjalnych członków wysyłane jest zaproszenie i przed wysłaniem do nich jakichkolwiek informacji muszą oni zaakceptować to zaproszenie. Po zaakceptowaniu subskrypcji, na dysku użytkownika tworzony jest udostępniony folder o wybranej nazwie, do właściciela wysyłana jest wiadomość e-mail, następnie do użytkownika wysyłane są aktualizacje. Wszystkie aktualizacje wykonane przez członków lub właściciela są umieszczane w ukrytym folderze podczas przetwarzania występującego co około 30 sekund, gdy program Outlook jest bezczynny. Wiadomości po przetworzeniu są automatycznie umieszczane w odpowiednim folderze. Z tego powodu czasem można zobaczyć wyświetlany na krótko w Skrzynce odbiorczej komunikat folderów sieciowych. Po dostarczeniu nowych lub zmienionychelementów do udostępnionego folderu, są one oznaczane jako nieprzeczytane,liczba wiadomości nieprzeczytanych w folderze się zwiększa i folder jest oznaczany pogrubieniem. Aby udostępnić folder:
 1. W programie Outlook kliknij, aby zaznaczyć folder do udostępnienia.
 2. W menu Plik wskaż polecenie Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Ten folder.
 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać osoby z Kontaktów, Osobistej książki adresowej lub innego źródła.
 4. Po zaznaczeniu nowego członka, kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij, aby zaznaczyć poziom uprawnień wybranego członka. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Dodaj odpowiedni opis. Zostanie on wysłany do nowego członka, który został właśnie dodany. Kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawianie uprawnień członków

Zależnie od poziomu uprawnień członka zmiany przez niego wprowadzane są wysyłane do właściciela, a następnie do pozostałych członków. Wszystkie konflikty są rozwiązywane przez właściciela. Zmiany wprowadzone w folderze właściciela lub subskrybenta są wychwytywane i aktualizacje są automatycznie wysyłane po czasie wskazanym na stronie właściwości folderu Udostępnianie. Użytkownik może jednak wymusić natychmiastowe wysłanie aktualizacji, klikając znajdujący się na tej samej stronie przycisk Wyślij teraz aktualizacje.
 1. W programie Outlook, w oknie Lista folderów zaznacz folder, dla którego chcesz ustawić uprawnienia członków.
 2. W menu Plik wskaż polecenie Udostępnij, a następnie kliknij polecenie Ten folder.
 3. Jeśli chcesz przestać udostępniać ten folder, kliknij przyciskPrzestań udostępniać ten folder, a następnie kliknij przycisk Tak. Jeśli chcesz zmienić uprawnienia do tego folderu, kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć członka, którego uprawnienia chcesz zmienić, kliknij przycisk Uprawnienia, a następnie kliknij, aby zaznaczyć wybrane uprawnienia. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zmień odpowiedni opis. Zostanie on wysłany do nowego członka, który został właśnie dodany. Kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z folderami sieciowymi, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229962 OL2000: Troubleshooting Net Folders
zdalny dostęp OL2K
Właściwości

Identyfikator artykułu: 195867 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:45:05 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto ol20collabht kbusage KB195867
Opinia