Jak konfigurować i dostosowywać ustawienia plików cookie w programie Internet Explorer 5

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób konfigurowania i dostosowywania ustawień plików cookie w programieInternet Explorer 5. Plik cookie to plik tworzony przez witrynę sieci Web, który przechowuje informacje o Tobie i Twoich preferencjach. Aby uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260971 Opis plików cookie
W tym artykule omówiono następujące zagadnienia:
 • Jak uzyskać dostęp do ustawień plików cookie
 • Jak dostosować ustawienia plików cookie dla poszczególnych stref zabezpieczeń
 • Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji lub trwałych plików cookie
UWAGA: Informacje na temat zarządzania plikami cookie w programie Internet Explorer 6 zawiera następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Więcej informacji

Jak uzyskać dostęp do ustawień plików cookie

Aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia plików cookie, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij żądane opcje, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Jak dostosować ustawienia plików cookie dla poszczególnych stref zabezpieczeń

Dla każdej strefy zabezpieczeń możesz podać niestandardowe ustawienia plików cookie. W tym celuwykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij żądane opcje, kliknij przycisk OK, a następnie powtórz kroki 1 i 2 dla każdej strefy.

Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji lub trwałych plików cookie

Pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu programu Internet Explorer. Trwałepliki cookie pozostają na komputerze.

Jak dostosować ustawienia w celu używania trwałych plików cookie

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij odpowiednią opcję dla pozycji Zezwalaj na pliki cookie zapisane na komputerze, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Jak dostosować ustawienia w celu używania plików cookie sesji

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij odpowiednią strefę zawartości sieci Web, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W obszarze Pliki cookie kliknij odpowiednią opcję dla pozycji Zezwalaj na pliki cookie sesji (niezapisane), kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
Materiały referencyjne
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że nie można akceptować plików cookie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175662 Komunikat o błędzie: Pliki cookie nie są akceptowane
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 196955 — ostatni przegląd: 06/30/2016 13:18:00 — zmiana: 1.0

 • kbhowto KB196955
Opinia