Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Tworzenie dysków rozruchowych instalatora systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL197063
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak utworzyć zestaw dysków rozruchowych.


Tworzenie dysków rozruchowych

Aby utworzyć zestaw dysków rozruchowych instalatora systemu Windows 2000, należy uruchomić narzędzie Makeboot.exe w folderze Bootdisk na dysku CD Windows 2000:
  1. Włóż dysk CD z systemem Microsoft Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM.
  2. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
  3. W poluOtwórzwpiszdysk:\bootdisk\makeboot a:, gdziedyskjest literą stacji dysków CD-ROM, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
UWAGI
  • Do utworzenia dysków rozruchowych instalatora nie trzeba uruchamiać systemu Windows 2000. Katalog o nazwie \Bootdisk znajduje się w katalogu głównym instalacyjnego dysku CD systemu Windows 2000. W tym katalogu znajdują się dwa programy narzędziowe umożliwiające wygenerowanie 4 dyskietek rozruchowych instalatora. Pracując w systemie Windows 9x należy użyć 32-bitowej wersji tego narzędzia o nazwie makebt32.exe. Pracując w systemie DOS lub po uruchomieniu systemu z dyskietki rozruchowej systemu Windows 98, która udostępnia stację dysków CD-ROM, można użyć wersji 16-bitowej o nazwie makeboot.exe.
  • Dysków utworzonych z dysku CD systemu Windows 2000 Professional nie można używać w systemie Windows 2000 Server i na odwrót.
  • Przed podjęciem decyzji o uruchomieniu komputera z dysku CD lub dyskietek należy najpierw spróbować uruchomić go w trybie awaryjnym.
  • Po uruchomieniu niesprawnego komputera z dyskietek można użyć Konsoli odzyskiwania lub Awaryjnego dysku naprawczego (jeśli został przygotowany wcześniej).

Rozwiązywanie problemów

Poleceniawinnt /oxiwinnt32 /oxużywane do tworzenia dysków rozruchowych instalatora w systemie Microsoft Windows NT 4.0 i jego wcześniejszych wersjach nie działają w systemie Windows 2000. W systemie Windows 2000 poleceniewinnt32 /oxwywołuje Pomoc z dodatkowymi informacjami o programie Winnt32.exe.


kbfaqw2ksetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 197063 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:56:02 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbfaq KB197063
Opinia