Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Klienci DHCP nie mogą uzyskać adresów IP z serwera DHCP

Symptomy
Klienci protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nie mogą uzyskiwać adresu IP z serwera DHCP.
Przyczyna
Przyczyną tego zachowania może być jeden z następujacych scenariuszy:

Scenariusz 1

Zmieniono adres IP serwera DHCP i klienci nie mogą uzyskać teraz adresów IP.

Scenariusz 2

Klienci DHCP korzystający z routera do serwera DHCP nie mogą uzyskać adresu z serwera.

Scenariusz 3

W sieci lokalnej jest wiele serwerów DHCP.
Rozwiązanie
Aby usunąć możliwe przyczyny, skorzystaj z jednego z poniższych rozwiązań:

Rozwiązanie dla scenariusza 1

Serwer DHCP może obsługiwać tylko żądania z sieci, której identyfikator jest taki, jak identyfikator sieci w adresie IP serwera.

Sprawdź, czy adres IP serwera zawiera ten sam identyfikator sieci, co obsługiwany przez niego zakres adresów sieciowych. Na przykład serwer z adresem IP w sieci 192.168.0.0 nie może przydzielać adresów z zakresu takiego jak 10.0.0.0, o ile nie zastosowano tzw. nadzakresów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

139904 How to Configure Your DHCP Server Scope

169140 Using DHCP to Assign IP Addresses to Secondary Networks

161571 Using DHCP "Superscopes" to Serve Multiple Logical Subnets

Rozwiązanie dla scenariusza 2

Serwer DHCP może oferować adresy IP komputerom klienckim w wielu podsieciach, jeśli oddzielający je router może funkcjonować jako agent przekazywania RFC 1542(BOOTP).

  1. Skonfiguruj agenta przekazywania BOOTP/DHCP w segmencie klienta. Może to być sam router lub komputer z systemem Windows NT, na którym uruchomiono usługę przekazywania DHCP.
  2. Skonfiguruj zakres DHCP zgodnie z zakresem adresów sieciowych po tej stronie routera, po której znajdują się klienci. Upewnij się, czy maska podsieci jest poprawna. – Nie konfiguruj domyślnej bramy na karcie serwera DHCP tak, aby był to adres routera obsługującego podsieć, w której znajdują się klienci. – Nie umieszczaj zakresu podsieci w żadnym nadzakresie skonfigurowanym w segmencie sieci lokalnej na serwerze DHCP.
  3. Upewnij się, że między serwerem a klientami zdalnymi jest tylko jedna trasa logiczna.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

174765 How to Configure Microsoft DHCP Server for BOOTP Clients

Rozwiązanie dla scenariusza 3

Upewnij się, że nie konfigurujesz wielu serwerów DHCP w tej samej sieci lokalnej z nakładającymi się zakresami.

W wypadku oprogramowania Small Business Server usługa DHCP automatycznie zatrzyma się, kiedy wykryje inny serwer DHCP w sieci lokalnej.
smallbiz net multinetted multihomed rogue
Właściwości

Identyfikator artykułu: 197197 — ostatni przegląd: 09/25/2003 14:17:00 — zmiana: 2.1

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
  • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • kbprb KB197197
Opinia