Klienci DHCP nie mogą uzyskać adresów IP z serwera DHCP

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Klienci protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nie mogą uzyskiwać adresu IP z serwera DHCP.
Przyczyna
Przyczyną tego zachowania może być jeden z następujacych scenariuszy:

Scenariusz 1

Zmieniono adres IP serwera DHCP i klienci nie mogą uzyskać teraz adresów IP.

Scenariusz 2

Klienci DHCP korzystający z routera do serwera DHCP nie mogą uzyskać adresu z serwera.

Scenariusz 3

W sieci lokalnej jest wiele serwerów DHCP.
Rozwiązanie
Aby usunąć możliwe przyczyny, skorzystaj z jednego z poniższych rozwiązań:

Rozwiązanie dla scenariusza 1

Serwer DHCP może obsługiwać tylko żądania z sieci, której identyfikator jest taki, jak identyfikator sieci w adresie IP serwera.

Sprawdź, czy adres IP serwera zawiera ten sam identyfikator sieci, co obsługiwany przez niego zakres adresów sieciowych. Na przykład serwer z adresem IP w sieci 192.168.0.0 nie może przydzielać adresów z zakresu takiego jak 10.0.0.0, o ile nie zastosowano tzw. nadzakresów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

139904 How to Configure Your DHCP Server Scope

169140 Using DHCP to Assign IP Addresses to Secondary Networks

161571 Using DHCP "Superscopes" to Serve Multiple Logical Subnets

Rozwiązanie dla scenariusza 2

Serwer DHCP może oferować adresy IP komputerom klienckim w wielu podsieciach, jeśli oddzielający je router może funkcjonować jako agent przekazywania RFC 1542(BOOTP).

  1. Skonfiguruj agenta przekazywania BOOTP/DHCP w segmencie klienta. Może to być sam router lub komputer z systemem Windows NT, na którym uruchomiono usługę przekazywania DHCP.
  2. Skonfiguruj zakres DHCP zgodnie z zakresem adresów sieciowych po tej stronie routera, po której znajdują się klienci. Upewnij się, czy maska podsieci jest poprawna. – Nie konfiguruj domyślnej bramy na karcie serwera DHCP tak, aby był to adres routera obsługującego podsieć, w której znajdują się klienci. – Nie umieszczaj zakresu podsieci w żadnym nadzakresie skonfigurowanym w segmencie sieci lokalnej na serwerze DHCP.
  3. Upewnij się, że między serwerem a klientami zdalnymi jest tylko jedna trasa logiczna.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

174765 How to Configure Microsoft DHCP Server for BOOTP Clients

Rozwiązanie dla scenariusza 3

Upewnij się, że nie konfigurujesz wielu serwerów DHCP w tej samej sieci lokalnej z nakładającymi się zakresami.

W wypadku oprogramowania Small Business Server usługa DHCP automatycznie zatrzyma się, kiedy wykryje inny serwer DHCP w sieci lokalnej.
smallbiz net multinetted multihomed rogue
Właściwości

Identyfikator artykułu: 197197 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:57:38 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB197197
Opinia