Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby wysłania wiadomości e-mail w programie Outlook 2000 pojawia się komunikat o błędzie „Brak dostawcy transportu do dostarczenia do tego adresata”.

Symptomy
Gdy wysyłasz wiadomość e-mail, możesz otrzymać komunikat o niedostarczeniu wiadomości od administratora systemu. Błąd opisany w treści wiadomości jest następujący:
Brak dostawcy transportu do dostarczenia do tego adresata.
Popularnie tę wiadomość nazywa się raportem niedostarczenia (NDR — non-delivery Report).
Przyczyna
Istnieje kilka możliwych powodów wyświetlenia tego komunikatu o błędzie. Są wśród nich:
 • Uszkodzony folder osobisty.
 • Instalacja programu Microsoft Outlook jest uszkodzona.
 • Program Outlook Express został usunięty.
 • Brak usługi transportu poczty w profilu poczty.
 • Niepoprawnie skonfigurowany transport poczty w profilu poczty.
 • Uszkodzony kontakt na liście dystrybucyjnej.
 • Uszkodzony kontakt.
 • Apostrof w nazwie komputera.
 • Serwer pocztowy oczekuje, aby adresy były podawane w nawiasach trójkątnych (<>).
 • Serwer pocztowy nie rozpoznaje adresu IP.
 • Serwer Microsoft Exchange z obsługą POP3, z którym się łączysz, nie jest poprawnie skonfigurowany do uwierzytelniania SSL (Secure Socket Layer).
 • Brak wartości Doręczanie lub Typ adresu usługi Microsoft Mail Service
Rozwiązanie
Aby określić, która z tych przyczyn powoduje komunikat o błędzie w danym przypadku, zajrzyj do artykułów o rozwiązywaniu problemów wymienionych w sekcji „Więcej informacji”.

Upewnij się, że program Outlook Express jest zainstalowany i działa poprawnie, jeśli wysyłasz pocztę za pomocą usługi internetowej poczty e-mail w przypadku instalacji dla firmy lub grup roboczych lub instalacji Tylko Internet Mail.

Uszkodzony folder osobisty w instalacji typu Corporate Workgroup

UWAGA: Następujące kroki dotyczą instalacji typu Corporate Workgroup. W następnej sekcji przedstawiono kroki dotyczące instalacji usługi Internet Mail.

Usuń folder osobisty z profilu poczty i dodaj nowy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pozycję Folder osobisty, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij przycisk Dodaj. Kliknij, aby wybrać Foldery osobiste i kliknij przycisk OK. Wpisz nazwę folderu, kliknij przycisk Otwórz, OK, a następnie OK.
UWAGA: Wszystkie wiadomości, kontakty, wpisy dziennika, terminy itp. pozostaną w starym folderze osobistym (pst). Jeśli importujesz informacje ze starego pliku pst do nowego, mogą być importowane także uszkodzone informacje.

Uszkodzony folder osobisty w instalacji usługi Internet Mail

UWAGA: Następujące kroki dotyczą instalacji usługi Internet Mail. W poprzedniej sekcji przedstawiono kroki dotyczące instalacji typu Corporate Workgroup.
 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Plik folderów osobistych (pst).
 2. Wybierz lokalizację, gdzie plik będzie przechowywany, wpisz unikatową nazwę w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Utwórz.
 3. Wybierz żądane opcje w oknie „Utwórz osobiste foldery Microsoft” i kliknij przycisk OK.
 4. W menu Widok kliknij polecenie Lista folderów (jeżeli lista nie jest jeszcze wyświetlana).
 5. Kliknij nowy plik Folder osobisty na liście folderów.
 6. W menu Plik wskaż polecenie Folder, a następnie kliknij polecenie „Właściwości folderu osobistego”.
 7. Kliknij, aby zaznaczyć opcję „Dostarczaj pocztę POP do tego pliku folderów osobistych”, a następnie kliknij przycisk OK.

Brak usługi transportu poczty w profilu poczty.

UWAGA: Następujące kroki dotyczą instalacji typu Corporate Workgroup.

Dodaj właściwy transport poczty do swojego profilu poczty. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij, aby zaznaczyć usługę transportu poczty, którą chcesz zainstalować. Kliknij przycisk OK.
 4. Wprowadź żądane informacje dotyczące transportu poczty, który instalujesz.

Niepoprawnie skonfigurowany transport poczty w profilu poczty

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia i kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Kliknij przycisk Pokaż profile, kliknij, aby zaznaczyć profil, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć na liście transport poczty, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Sprawdź wszystkie ustawienia i porównaj je z informacjami podanymi przez usługodawcę internetowego lub administratora systemu. Popraw, co konieczne, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe.

  UWAGA: Może być konieczne utworzenie nowego profilu zamiast modyfikowania istniejącego.

Uszkodzony kontakt na liście dystrybucyjnej

Uszkodzony kontakt na liście dystrybucyjnej (DL) może spowodować raport NDR podczas wysyłania wiadomości e-mail na adres lisy dystrybucyjnej. Aby znaleźć uszkodzony kontakt, trzeba wysłać serię wiadomości testowych na adresy mniejszych grup (1/2) z pierwotnej listy dystrybucyjnej. Gdy pojawi się raport NDR, można zawęzić grupę i ostatecznie zidentyfikować uszkodzony kontakt. Uszkodzony kontakt powinien być usunięty i odtworzony (w następnej sekcji opisano tworzenie nowego kontaktu).

Uszkodzony kontakt

Aby usunąć i odtworzyć kontakt, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij w folderze Kontakty, aby zaznaczyć uszkodzony kontakt.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń lub naciśnij klawisze CTRL+D.
 3. W menu Akcje kliknij polecenie Nowy kontakt.
 4. Wprowadź informacje w formularzu kontaktu, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Apostrof w nazwie komputera

Aby usunąć apostrof z nazwy komputera, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
 2. Na karcie Identyfikacja wpisz nową nazwę komputera bez apostrofu.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Serwer poczty oczekuje adresów w nawiasach trójkątnych

Niektóre serwery SMTP wymagają, aby adresy były podane w nawiasach trójkątnych. Dotyczy to w szczególności starszych systemów serwerów pocztowych. Dodatkowo nazwa e-mail, zdefiniowana we właściwościach usługi informacyjnej poczty internetowej, musi być umieszczona także w nawiasach trójkątnych.

Na przykład adresy e-mail powinny mieć taki format:

<moja_nazwa@isp.com>
Sprawdź u usługodawcy internetowego, jakie są jego wymagania dotyczące adresowania. W przypadku innych osób z nowszymi serwerami, aby móc dostawać odpowiedzi na swoje wiadomości, musisz wpisać swoją nazwę e-mail w polu Nazwa do odpowiedzi bez nawiasów trójkątnych.

Nierozpoznany adres IP

Ten problem może wystąpić, jeśli łączysz się z Internetu, używając jednego usługodawcy internetowego i próbujesz wysłać wiadomość e-mail za pomocą serwera pocztowego innego usługodawcy. Błąd jest próbą zapobiegania wysyłaniu spamu (śmieci). Jedynym rozwiązaniem jest wysłanie wiadomości e-mail za pomocą serwera pocztowego aktywnego połączenia.

Niepoprawnie skonfigurowana usługa POP serwera Microsoft Exchange Server

Ten błąd może występować, jeśli program Microsoft Exchange Server nie jest poprawnie skonfigurowany do używania uwierzytelniania SSL (Secure Socket Layer).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania SSL w programie Microsoft Exchange Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175439XFOR: Enabling SSL For Exchange Server

Brak wartości Doręczanie lub Typ adresu usługi Microsoft Mail Service

Jeśli używasz programu Outlook z opcją konfiguracji Corporate lub Workgroup (CW) i masz w profilu usługę Microsoft Mail, problem ten może występować, jeśli opcje dostarczania lub ustawienia typu adresu są niepoprawne. Użyj następujących kroków, aby sprawdzić te ustawienia:
 1. Zakończ działanie programu Outlook.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta lub Poczta i faks.
 4. Kliknij przycisk Pokaż profile, jeśli masz więcej niż jeden profil.
 5. Na karcie Ogólne zaznacz profil Microsoft Mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 6. Na karcie Usługi kliknij, aby zaznaczyć usługę Microsoft Mail, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 7. Upewnij się, że na karcie Dostarczanie są zaznaczone oba pola: „Włącz dostarczanie poczty wychodzącej” oraz „Włącz dostarczanie poczty przychodzącej”, a następnie kliknij przycisk Typy adresów.
 8. Upewnij się, że na liście występuje co najmniej jeden typ adresu i sprawdź go, a następnie kliknij przyciski OK, OK, OK i Zamknij.
Więcej informacji

Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi plikami .pst

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące procedury rozwiązywania problemów z uszkodzonymi plikami .pst, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195720 OL2000: Undeliverable Mail Message When Sending Internet Mail

Instalowanie i konfigurowanie transportów poczty

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania i konfigurowania transportów poczty, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195478 OL2000: (CW) User Profiles and Information Services
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programów Outlook 2000 i Outlook Express, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230076 OL2000: Why Outlook 2000 Requires Outlook Express
NDR
Właściwości

Identyfikator artykułu: 197417 — ostatni przegląd: 02/01/2006 12:11:12 — zmiana: 3.2

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbemail kberrmsg kbprb KB197417
Opinia