Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Analizator najlepszych rozwiązań dotyczących systemu SBS 2008 zgłasza, że plik dziennika baz danych konfiguracji programu Windows SharePoint Services staje się bardzo duży (obecny rozmiar przekracza 1 GB)

Symptomy

Rozmiar pliku dziennika programu Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) można znacznie wzrosnąć w przypadku instalacji domyślnej systemu Small Business Server 2008 (SBS 2008). Analizator najlepszych rozwiązań dotyczących systemu SBS 2008 zgłosi komunikat ostrzegawczy o następującej treści:

Sharepoint Config database log file getting large (Plik dziennika bazy danych konfiguracji programu Sharepoint rośnie)

The Windows SharePoint Services configuration databases log file is getting large (currently over 1gb in size) (Plik dziennika baz danych konfiguracji programu Windows SharePoint Services staje się bardzo duży — obecny rozmiar przekracza 1 GB)

Przyczyna
Ma to miejsce w przypadku, gdy w bazie danych skonfigurowano stosowanie domyślnego ustawienia trybu odzyskiwania pełnego i zarejestrowano w niej wiele transakcji.
Rozwiązanie

Aby zmniejszyć rozmiar pliku dziennika, należy zastosować poniższą procedurę. Zaleca się, aby najpierw utworzyć pełną kopię zapasową serwera.

Aby automatycznie zmniejszyć rozmiar pliku dziennika, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcjiSamodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przyciskUruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki tego kreatora.

Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50682Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

1. Otwórz Notatnik, a następnie skopiuj następujący tekst i wklej go do Notatnika. Zapisz plik jako „c:\logshrink.sql”.

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień i uruchom następujące polecenie:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Ten skrypt utworzy dwa pliki kopii zapasowej (before.bkf i after.bkf) w folderze C:\windows\temp.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2000544 — ostatni przegląd: 11/01/2011 11:10:00 — zmiana: 2.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Opinia