Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak sprawdzić sterownik wideo

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314854.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Jeśli występują problemy z załadowaniem sterownika wideo do komputera, być może jakiś program zastąpił pewne pliki. Symptomy tego problemu mogą być następujące:
 • System wciąż uruchamia się domyślnie w trybie VGA lub uruchamia się jedynie po wybraniu trybu VGA z menu uruchamiania systemu.
 • Sterownik wideo nie ładuje się poprawnie.
Więcej informacji
Aby sprawdzić, które dokładnie sterowniki wideo powinny być załadowane przez system operacyjny Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Przejdź do następującej lokalizacji w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO
 3. Wartość Device\Video0 wskazuje klucz rejestru zawierający lokalizację sterownika wideo, który zgodnie z konfiguracją systemu Windows powinien zostać załadowany.

  Na przykład może to być wartość:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<sterownik_wideo>\Device0
 4. Przejdź do następującej lokalizacji w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<sterownik_wideo>\Device0
  Aby zobaczyć ustawienie tej wartości, kliknij dwukrotnie wartość InstalledDisplayDrivers. Zostanie wyświetlony załadowany sterownik.
Jeśli to ustawienie wskazuje inną lokalizację w rejestrze, podczas uruchamiania systemu Windows może być ładowany sterownik innej firmy.

Na przykład jeśli jest zainstalowany program PcAnywhere, ustawienie Device0 nie zawiera nazwy pliku, lecz inną lokalizację w rejestrze, która wskazuje nazwę sterownika wideo.

Na przykład:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AW_HOST\Video0.
Sprawdź, czy:
 1. Plik lub pliki z kroku 4 znajdują się w folderze WinNT\System32. Mają one rozszerzenie DLL.
 2. Ten plik lub pliki znajdują się również w folderze \WinNT\System32\Drivers. Mają rozszerzenie SYS.
Jeśli te łącza i wartości nie są poprawne albo brakuje tych plików, rozwiąż problem, tak aby system był poprawnie uruchamiany.

Jeśli łącza i wartości są poprawne, a pliki znajdują się w folderach, może występować konflikt sterownika wideo. Sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze sterowniki używanej karty wideo.

Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienia rejestru w przypadku korzystania z karty wideo S3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO

Wartość Device\Video0 = \REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\s3\Device0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\s3\Device0

Wartość InstalledDisplayDrivers = s3 vga
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z wyświetlaniem obrazu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
162577 STOP: C0000143 MISSING DISPLAY_DRIVER.DLL
154754 STB PowerGraph Video VLB Display Adapter Not Detected
155681 Troubleshooting Display Problems in Windows NT 4.0
174567 AGP Video Support for Windows NT 3.51 and 4.0
kbDSupport
Właściwości

Identyfikator artykułu: 200435 — ostatni przegląd: 10/03/2006 13:59:14 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a
 • kbdisplay kbhardware kbinfo KB200435
Opinia