Opis rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL202485
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 315222.
Streszczenie
System Windows obsługuje wiele opcji rozruchu w trybie awaryjnym, podczas którego jest ładowany minimalny zestaw sterowników. Opcji można użyć do uruchomienia systemu Windows w celu zmodyfikowania Rejestru lub załadowania lub usunięcia sterowników.
Więcej informacji
Aby użyć opcji rozruchu w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom ponownie komputer i po pojawieniu się menu rozruchowego, naciśnij klawisz F8.
 2. Po pojawieniu się menu Zaawansowane opcje systemu Windowswybierz odpowiednią opcję i naciśnij klawisz ENTER.
 3. Po ponownym pojawieniu się menu rozruchowego, zawierającego u dołu ekranu czerwone wyrazy „Tryb awaryjny”, zaznacz wybraną instalację i naciśnij klawisz ENTER.
OSTRZEŻENIE: Nie wybieraj instalacji systemu Microsoft Windows NT 4.0.

Opis opcji trybu awaryjnego

 • Tryb awaryjny (Safeboot_Option=Minimal): Minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows.
 • Tryb awaryjny z obsługą sieci (Safeboot_Option=Network): Minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows oraz dodatkowo sterowniki wymagane do uruchomienia sieci.
 • Tryb awaryjny z wierszem polecenia (Safeboot_Option=Minimal): To samo, co tryb awaryjny, jednak zamiast Eksploratora Windows zostanie uruchomiony program Cmd.exe.
 • Włącz tryb VGA: System Windows zostanie uruchomiony w trybie 640 X 480 z użyciem bieżącego sterownika wideo (innego niż Vga.sys). Ten tryb jest użyteczny w przypadku, gdy zmieniono ustawienia wyświetlania, a monitor nie jest w stanie ich wyświetlić.

  UWAGA: W trybie awaryjnym oraz trybie awaryjnym z obsługą sieci jest ładowany sterownik Vga.sys.
 • Ostatnia znana dobra konfiguracja: System Windows zostanie uruchomiony z użyciem ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
 • Tryb przywracania usługi katalogowej: Ten tryb dotyczy tylko kontrolerów domen systemu Windows. Wykonywana jest naprawa usługi katalogowej.
 • Tryb debugowania: Ta opcja włącza tryb debugowania w systemie Windows. Informacje o debugowaniu można wysłać za pomocą kabla szeregowego do innego komputera z uruchomionym debugerem. Ten tryb jest skonfigurowany do obsługiwania portu COM2.
 • Włącz rejestrowanie przy rozruchu: Gdy komputer zostanie uruchomiony z użyciem jednej z opcji rozruchu w trybie awaryjnym za wyjątkiem opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, rejestrowanie zostanie włączone. Tekst rejestrowania podczas rozruchu jest zapisywany w pliku Ntbtlog.txt w folderze %systemroot%.
Gdy korzysta się z opcji rozruchu w trybie awaryjnym, ustawiana jest zmienna środowiskowa „Safeboot_Option”. Zmienna przyjmuje wartość Network lub Minimal.

Do wyświetlania używany jest domyślny sterownik wyświetlania Microsoft VGA (640 X 480 X 16 kolorów). Należy zalogować się w każdym trybie (do domeny lub za pomocą lokalnego menedżera SAM, w zależności od wybranego typu rozruchu w trybie awaryjnym).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 202485 — ostatni przegląd: 12/05/2015 10:38:46 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB202485
Opinia