Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Oprogramowanie firmy McAfee niepoprawnie stwierdza występowanie wirusa W32/wecorl.a w przypadku używania pliku DAT w wersji 5958

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie

Firma McAfee zidentyfikowała problem związany z jej plikiem definicji wirusów (DAT). Problem ten powoduje niepoprawne stwierdzanie występowania wirusa W32/wecorl.a w procesie Svchost.exe. W wyniku tego proces ten może zostać poddany kwarantannie lub usunięty (zależnie od konfiguracji oprogramowania). To działanie może spowodować jeden z następujących problemów:

 • W wyniku wystąpienia błędu DCOM lub RPC komputer zostaje zamknięty.
 • Komputer działa nadal, ale bez łączności z siecią.
 • Komputer wyzwala błąd zatrzymania (Stop) na niebieskim ekranie.

Ten problem dotyczy tylko systemu operacyjnego Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Jest to znany problem.

Więcej informacji

Rozwiązanie

Opcja 1.

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, w tym procedury odzyskiwania po jego wystąpieniu, odwiedź następującą witrynę firmy McAfee w sieci Web:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

Opcja 2.

Aby ręcznie naprawić komputer, na którym wystąpił ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym, naciskając klawisz F8przed wyświetleniem ekranu powitalnego systemu Windows.

2. Zaloguj się do komputera. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DEL, a następnie kliknij pozycję Uruchom Menedżera zadań systemu Windows.

3. W menu Plik kliknij polecenie Nowe zadanie (Uruchom).

4. Wpisz ciąg cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

5. Zmień nazwę pliku Avvscan.dat, aby zapobiegać usunięciu pliku Svchost.exe przez oprogramowanie McAfee do czasu zainstalowania zaktualizowanego pliku DAT. W tym celu uruchom następujące polecenie:

ren “%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat” avvscan.old

Uwaga To działanie powoduje usunięcie definicji wirusów oprogramowania firmy McAfee. Po wykonaniu tych czynności należy koniecznie zaktualizować definicje do najnowszej wersji (wersji pliku DAT 5959 lub nowszej).

6. Przywróć plik Svchost.exe w katalogu system32, uruchamiając poniższe polecenie. W folderze DLLCACHE jest zwykle przechowywana kopia zapasowa.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga W przypadku niepowodzenia tego polecenia z komunikatem o błędzie „System nie może odnaleźć określonego pliku” należy sprawdzić składnię lub przejść do sekcji „Zaawansowane kroki odzyskiwania brakującego pliku svchost.exe”.

7. Uruchom ponownie komputer.

Zaawansowane kroki odzyskiwania brakującego pliku Svchost.exe

 1. Aby pobrać dodatek Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd.exe w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Korzystając z polecenia cd\, przejdź do katalogu, do którego został pobrany ten plik dodatku SP3 dla systemu Windows XP. Na przykład uruchom następujące polecenie:

  cd c:\nazwa_katalogu
 4. Wyodrębnij pliki z pliku WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe, wpisując następujący ciąg w wierszu polecenia:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: nazwa_katalogu

  Uwaga Zmienna nazwa_katalogu odpowiada katalogowi, w którym zapisano wyodrębnione pliki.
 5. W folderze wyodrębnionych plików rozwiń pozycję Svchost.exe i za pomocą poniższego polecenia umieść plik w odpowiedniej lokalizacji.

  expand –r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

Opcja 3.

Aby zapoznać się z procedurą tworzenia sekwencji zadań automatyzującej tę naprawę w programie System Center Configuration Manager 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Więcej informacji

Ten problem występuje w przypadku pliku DAT firmy McAfee w wersji 5958. Opublikowano go 21 kwietnia 2010. Zastępuje go wersja 5959. W wersji 5959 poprawiono mechanizm niepoprawnie stwierdzający występowanie wirusa opisany w sekcji „Podsumowanie”. Ponadto firma McAfee opublikowała plik EXTRA.DAT, za pomocą którego klienci z plikiem DAT w wersji 5958 mogą wyłączyć niepoprawne stwierdzanie występowania wirusa w procesie Svchost.exe.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2025695 — ostatni przegląd: 12/12/2015 08:05:15 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive KB2025695
Opinia