Instalacje za pośrednictwem technologii Szybka instalacja pakietu Office oraz aplikacje chroniące przed złośliwym oprogramowaniem — informacje

Streszczenie
Firma Microsoft oferuje nowy sposób pobierania i instalowania produktów pakietu Microsoft Office 2010. W tym artykule została omówiona ta nowa technologia (o nazwie Szybka instalacja) oraz jej współpraca z niektórymi aplikacjami chroniącymi przed złośliwym oprogramowaniem.
Więcej informacji
Co to jest Szybka instalacja?

Szybka instalacja to nowa technologia umożliwiająca dostarczanie pakietu Microsoft Office klientom z szerokopasmowym połączeniem internetowym. Korzysta ona z technologii wirtualizacji i przesyłania strumieniowego firmy Microsoft. 

Jak działa Szybka instalacja?

Szybka instalacja polega na przesyłaniu strumieniowym. Działa to w podobny sposób jak strumieniowe przesyłanie zawartości wideo. Przesyłany w ten sposób film wideo można zacząć oglądać, zanim zostanie pobrany cały plik. Analogicznie dzięki technologii Szybka instalacja można zacząć korzystać z pakietu Office, zanim zostanie pobrany cały pakiet lub produkt. Gdy użytkownik korzysta z aplikacji, pozostała część pakietu Office jest dyskretnie pobierana w tle. 

Kolejnym aspektem technologii Szybka instalacja jest nowatorski sposób przechowywania plików pakietu Office po pobraniu na komputer. Dzięki technologii wirtualizacji firmy Microsoft pakiet Office 2010 jest odseparowany w wirtualnej przestrzeni aplikacji. Ten wirtualny „balon” oddziela pliki pakietu Office od systemu plików i aplikacji znajdujących się na dysku twardym. Dzięki temu pakiet Office 2010 zainstalowany za pośrednictwem technologii Szybka instalacja może działać z inną wersją pakietu Office zainstalowaną wcześniej na tym samym komputerze. Istnieją także inne zalety technologii Szybka instalacja pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę blogu firmy Microsoft:

Dlaczego po zainstalowaniu pakietu Office za pośrednictwem technologii Szybka instalacja na komputerze pojawia się dysk oznaczony literą Q lub R?

Dysk Q (czasem jest to dysk R) pojawia się po zainstalowaniu przez użytkownika produktu pakietu Office 2010 (lub całego pakietu) wdrażanego za pośrednictwem technologii Szybka instalacja. Te produkty wymagają instalacji wirtualnego systemu plików na dysku logicznym, dlatego pojawia się nowy dysk Q lub R.

Jakie produkty korzystają z technologii Szybka instalacja?

Szybka instalacja jest dostępna w przypadku bezpośredniego pobierania z witryny firmy Microsoft pakietów Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów oraz Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm. Szybka instalacja obsługuje także pakiet Office Starter 2010.

Szybka instalacja pakietu Office i aplikacje chroniące przed złośliwym oprogramowaniem

Zgodność technologii Szybka instalacja i aplikacji chroniących przed złośliwym oprogramowaniem

Implementacja dysku Q (w niektórych systemach jest to dysk R) nie jest jeszcze w pełni zgodna z niektórymi istniejącymi rozwiązaniami chroniącymi przed złośliwym oprogramowaniem. Do chwili opublikowania przez wszystkich dostawców aplikacji chroniących przed złośliwym oprogramowaniem wersji ich produktów zgodnych z technologią wirtualizacji firmy Microsoft niektóre aplikacje tego typu mogą nie wykrywać lub nie usuwać złośliwego oprogramowania w środowisku wirtualnym pakietu Office 2010 zainstalowanego za pośrednictwem technologii Szybka instalacja.

Czy zainstalowanie pakietu Office 2010 za pośrednictwem technologii Szybka instalacja stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla systemów użytkowników?

Implementacja technologii Szybka instalacja pakietu Microsoft Office opartej na technologii wirtualizacji firmy Microsoft jest zgodna z restrykcyjnymi standardami zabezpieczeń tej firmy. Korzystanie z technologii Szybka instalacja nie zwiększa ryzyka. Potwierdzają to wyniki zewnętrznych testów penetracji oraz kompleksowych kontroli zabezpieczeń.

Pozostaje więc problem niezgodności konfiguracji dysku Q lub dysku R z niektórymi rozwiązaniami chroniącymi przed złośliwym oprogramowaniem. Czyli złośliwe oprogramowanie może nie zostać wykryte na dysku Q lub R, ale tylko jeśli komputer został zainfekowany wcześniej. Firma Microsoft nie odnotowała żadnego wystąpienia takiej sytuacji, ale dopuszcza ją jako teoretycznie możliwą.

Jak użytkownicy mogą chronić się przed złośliwym oprogramowaniem, dopóki producenci odpowiednich aplikacji nie wydadzą aktualizacji zgodnych z technologią wirtualizacji firmy Microsoft?

Użytkownicy powinni nadal korzystać z posiadanych aplikacji chroniących przed złośliwym oprogramowaniem. Korzystanie z technologii Szybka instalacja pakietu Office nie zwiększa ryzyka. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, użytkownicy mogą wykonać naprawę pakietu Office. Ta procedura usuwa całą zawartość niepochodzącą od firmy Microsoft i przywraca oryginalną instalację pakietu Office. Firma Microsoft zaleca także kontakt z dostawcami aplikacji chroniących przed złośliwym oprogramowaniem w sprawie konkretnych problemów.

Co zrobić, jeśli dostawca aplikacji chroniącej przed złośliwym oprogramowaniem nie ma rozwiązania pozwalającego na wykrywanie i usuwanie takiego oprogramowania na dysku Q lub R?

Dostawcy aplikacji chroniących przed złośliwym oprogramowaniem powinni skontaktować się z firmą Microsoft.

Click-to-Run, Szybka instalacja, szybka, instalacja, q:, wirus, antywirus, antywirusowy, Starter
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2028653 — ostatni przegląd: 11/19/2010 13:25:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010

  • KB2028653
Opinia