Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W jaki sposób utworzyć punkty połączenia NTFS i manipulować nimi

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL205524
Streszczenie
Dzięki punktom połączenia NTFS można przekroczyć ograniczenie liter dysków do 26. Przy użyciu punktów połączenia można przenieść folder docelowy do innego folderu NTFS lub zainstalować wolumin w punkcie połączenia NTFS. Punkty połączenia są dla programów przezroczyste.

Narzędzia przeglądania punktów połączenia NTFS

Firma Microsoft oferuje narzędzia do tworzenia i obsługi punktów połączenia NTFS:

Linkd.exe

 • Przenosi dowolny folder docelowy do folderu NTFS w wersji dla systemu Windows 2000.
 • Wyświetla element docelowy punktu połączenia NTFS.
 • Usuwa punkty połączenia NTFS utworzone przy użyciu narzędzia Linkd.exe.
 • Lokalizacja:zestaw Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Mountvol.exe

 • Przenosi folder główny lokalnego woluminu do folderu NTSF w wersji dla systemu Windows 2000 (czyli instaluje wolumin).
 • Wyświetla element docelowy punktu połączenia NTFS, używanego do instalacji woluminu.
 • Wyświetla listę woluminów lokalnego systemu plików dostępnych do używania.
 • Usuwa punkt instalacji woluminu utworzony przy użyciu programu mountvol.exe.
 • Lokalizacja: dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 w folderze I386.

Delrp.exe

 • To narzędzie usuwa punkty połączenia NTFS. Usuwa również inne typy punktów ponownej analizy, które podlegają punktom połączenia.
 • Narzędzie Delrp.exe jest przeznaczone przede wszystkim dla deweloperów tworzących punkty ponownej analizy.
 • Lokalizacja: zestaw Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
Więcej informacji

Przykłady używania

 • Aby utworzyć punkt połączenia z pulpitem:

  1. W wierszu polecenia wpisz polecenielinkd mydesktopprofil użytkownika\desktop, gdzieprofil użytkownikajest nazwą odpowiedniego profilu użytkownika.
  2. Wpisz poleceniedir mydesktop, aby wyświetlić zawartość pulpitu.
 • Aby wyświetlić listę woluminów dostępnych w systemie, w wierszu polecenia wpisz poleceniemountvol.
  \\?\Volume{e2464851-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ C:\ \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ D:\ \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ R:\ 
  UWAGA: Ciąg następujący po słowie „Volume” to identyfikator GUID, używany do identyfikacji unikatowych woluminów nawet w przypadku gdy zmieni się litera dysku.
 • Aby zainstalować stację dysków CD-ROM w punkcie połączenia NTFS:

  1. W wierszu polecenia wpisz poleceniemd cd.
  2. Wpisz poleceniemountvol cd \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\.
  3. Wpisz poleceniedir cd, aby wyświetlić zawartość dysku CD-ROM.
 • Aby zainstalować inny wolumin w punkcie połączenia NTFS na dysku systemowym:

  1. W wierszu polecenia wpisz poleceniemd ddrive.
  2. Wpisz poleceniemountvol ddrive \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\
  3. Wpisz poleceniedir ddrive, aby wyświetlić zawartość dysku D.


  UWAGA: Po wyświetleniu zawartości folderu przy użyciu polecenia „dir” punkty połączenia NTFS są oznaczane jako {Junction}.
 • Aby usunąć punkty połączenia:

  1. Aby usunąć zwykły punkt połączenia, w wierszu polecenia wpisz polecenielinkd mydesktop.
  2. Wpisz poleceniemountvol \\?\Volume{e2464850-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ /d
  3. Wpisz poleceniemountvol \\?\Volume{e2464852-8089-11d2-8803-806d6172696f}\ /d

Zalecenia dotyczące używania

UWAGA: Firma Microsoft zaleca ścisłe przestrzeganie następujących zaleceń w czasie używania punktów połączenia.
 • Należy używać list kontroli dostępu NTFS, aby ochronić punkty połączenia przed przypadkowym usunięciem.
 • Należy używać list kontroli dostępu NTFS, aby ochronić pliki i katalogi wskazywane jako elementy docelowe przez punkty połączenia przed przypadkowym usunięciem lub innymi operacjami na plikach systemowych.
 • Nigdy nie należy usuwać punktów połączenia przy użyciu Eksploratora, polecenia /s lub innych narzędzi systemu plików, które cyklicznie przechodzą do drzew katalogów. Narzędzia te mają wpływ na katalog docelowy i wszystkie podkatalogi. Zamiast nich do usuwania punktów połączenia należy używać narzędzi opisanych poniżej.
 • Należy korzystać z ostrzeżeń w czasie stosowania list kontroli dostępu lub zmieniania kompresji plików w drzewie katalogów, które zawiera punkty połączenia NTFS.
 • Nie należy tworzyć cykli obszaru nazw przy użyciu punktów połączenia NTFS lub DFS.
 • Należy umieszczać wszystkie punkty połączenia w bezpiecznej lokalizacji w obszarze nazw, w którym można je bezpiecznie przetestować, a inni użytkownicy nie usuną ich przez pomyłkę ani nie będą przez nie przechodzić.

Porównanie funkcji punktów połączenia NTFS i DFS:

Punkty połączenia NTFS są podobne do punktów połączenia w systemie plików DFS, ponieważ są to narzędzia służące do łączenia obszarów nazw magazynów. System plików DFS ma jednak zazwyczaj więcej funkcji niż punkty połączenia NTFS. Następująca tabela zawiera listę niektórych różnic między punktami połączenia DFS i NTFS.

FunkcjaPunkty połączenia DFSPunkty połączenia NTFS
Pochodzenie punktu połączeniaLokalny udział sieciowyLokalny katalog NTFS
Element docelowy punktu połączeniaDowolny udział sieciowyDowolna prawidłowa ścieżka lokalna systemu Windows 2000
Możliwość odzyskaniaTakTak (ChkDsk)
Stan trwały/przenośnyTak (Zapisz jako plik)Tak (explicit/copy/move/backup)
Wiele miejsc docelowychTakNie
APITakTak
Narzędzia graficzneTakMinimalne
DostępnośćNT Server 4.0 i nowsze wersjeWindows 2000 w/NTFS
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługiwania punktów połączenia NTFS w klastrze, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262797 Reparse Point Support in Windows 2000-Based Clusters
5,00
Właściwości

Identyfikator artykułu: 205524 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:50:00 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbhowto kbtool KB205524
Opinia
y>