Maksymalna długość adresu URL w programie Internet Explorer wynosi 2083 znaki

Streszczenie
Maksymalna długość adresu URL (Uniform Resource Locator) w programie Microsoft Internet Explorer wynosi 2083 znaki, a maksymalna długość ścieżki w tym programie wynosi 2048 znaków. Ten limit dotyczy adresów URL żądań POST i GET.

W przypadku używania metody GET maksymalna liczba znaków wynosi 2048 znaków, od których należy odjąć liczbę znaków zawartych w rzeczywistej ścieżce.

Ograniczenie rozmiaru adresu URL nie obowiązuje jednak podczas wysyłania par nazwa/wartość przy użyciu metody POST. Pary te są transferowane w nagłówku, a nie w adresie URL.

Specyfikacja RFC 2616 „Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1” nie zawiera żadnego wymagania dotyczącego długości adresu URL.
Materiały referencyjne
Dokładniejszą listę składników można znaleźć w pliku nagłówka Wininet.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję numer 3.2.1 („General Syntax”) specyfikacji RFC 2616 „Hypertext Transfer Protocol — HTTP/1.1” w następującej witrynie stowarzyszenia Internet Society w sieci Web:
POST GET URL length
Właściwości

Identyfikator artykułu: 208427 — ostatni przegląd: 11/21/2007 01:46:07 — zmiana: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Microsoft Win Home Prem 7 Win Home Prem N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Opinia