Jak używać przełączników wiersza polecenia w programie Microsoft Access

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 209207
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja programu Access 97 niniejszego artykułu dla 105128.
Poziom Średni: Wymaga podstawowej znajomości makr, kodowania i umiejętności współdziałania.

Ten artykuł dotyczy do bazy danych programu Microsoft Access (MDB) i projektu programu Microsoft Access (.adp).

Streszczenie
Po uruchomieniu programu Microsoft Access z Start menu lub menu skrótów, przełączniki wiersza polecenia można użyć do modyfikowania procesu uruchamiania. Na przykład można otworzyć określoną bazę danych, uruchomić makro lub podać hasło.
Więcej informacji
W następującej tabeli przedstawiono opcje wiersza polecenia programu Microsoft Access.
  Option    Effect                  Applies to  -----------------------------------------------------------------  database   Opens the specified Microsoft Access   Access         database or Microsoft Access project.   database or         Include a path if necessary. If you are  Access         running Windows 95, the default path is  project        your My Documents folder.	                /excl    Opens the specified Access database for  Access         exclusive access. To open the database  database         for shared access in a multiuser     only        environment, omit this option. 	  /ro     Opens the specified Access database or  Access         Access project for read-only access.   database or                              Access                              project  /user    Starts Access using the specified user  Access  user name  name.                   database                              only  /pwd     Starts Access using the specified     Access  password   password.                 database                              only  /profile   Starts Access using the options in the  Access  user     specified user profile instead of the   database or  profile   standard Microsoft Windows registry    Access         settings created when you installed    project        Access. This replaces the /ini option 	        used in versions of Access earlier  	        than Access 97 to specify an  	        initialization file.  /compact   Compacts and repairs the Access      Access  target    database, or compacts the Access project, database or  database or specified before the /compact option and Access  target    then closes Access. If you omit a target project  Access    file name following the /compact option, 	  project   the file is compacted to the original 	        name and folder. To compact to a different         name, specify a target file. If you don't 	        include a path in target database or target 	        Access project, the target file is created 	        in your My Documents folder by default. In 	        an Access project, this option compacts 	        the Access project (.adp) file but not the 	        SQL Server database. 	  /repair   Repairs the Access database specified   Access         before the /repair option and then    database         closesAccess. In Access 2000, compact   only        and repair functionality is combined 	        under /compact. The /repair option is 	        supported for backward compatibility. 	  /convert   Converts an Access database in an     Access  target    earlier version to an Access 2000     database  database   database with a new name and then closes only        Access. Specify the source database 	        before using the /convert option. 	  /x macro  Starts Access and runs the specified   Access         macro. Another way to run a macro when  database or         you open a database is to use an     Access         AutoExec macro.              project                /cmd     Specifies that what follows on the    Access         command line is the value that will be  database or         returned by the Command function. This  Access         option must be the last option on the   project        command line. You can use a semicolon (;)	        as an alternative to /cmd. 	  /nostartup  Starts Access without displaying the   Access         startup dialog box (the second dialog   database or         box that you see when you start Access). Access                              project  /wrkgrp   Starts Access using the specified     Access  workgroup  workgroup information file.        database  information                      only  file  /runtime   Starts Access in run-time mode.      Accesss                              database or                              Access                              project

Uwagi

 • Aby uruchomić Visual Basic dla aplikacji procedury kiedy youopen bazy danych, należy użyć akcji UruchomKod w makrze AutoExec lub w macrothat uruchomić przy użyciu opcji wiersza polecenia /x. Można również uruchomić procedurę języka Visual Basic, po otwarciu adatabase utworzyć formularz z procedurą języka Visual Basic zdefiniowane dla zdarzenia itsOnOpen. Formularz ten należy określić jako formularz startowy rozstrzyga okno, klikając prawym przyciskiem myszy Uruchamianie, a następnie wpisując nazwę formularza w Wyświetl formularz/stronę pole.
 • Aby określić ukośnik (/) lub średnika (;) na linii thecommand dany znak wpisać dwukrotnie. Na przykład, aby określić hasło; mjs/md w wierszu polecenia wpisz:;;mjs / / md Po / pwd opcji wiersza polecenia.
 • Przykłady:

  Można wpisać następujące polecenie w Uruchom okno dialogowe do otwierania bazy danych programu Access 2000 w trybie wyłączności thatruns podanego makra podczas uruchamiania:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Dodawanie produktów
  Aby otworzyć bazy danych programu Access 2002 w trybie wyłączności, który uruchamia makro thespecified podczas uruchamiania, wpisz następujące polecenie w Uruchom okno dialogowe:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Dodawanie produktów
  Podobnie, jeśli chcesz otworzyć program Access 2003 bazy danych inexclusive tryb, który uruchamia makro określony podczas uruchamiania, wpisz followingcommand w Uruchom okno dialogowe:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Dodawanie produktów
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z błędy nieprawidłowej strony kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
208488 Jak rozwiązywać błędy nieprawidłowej strony w programie Microsoft Access 2000
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z opcji/pwd kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
207891 Nie można użyć opcji/Pwd z chronionego hasłem bazy danych w programie Access 2000
292302 Nie można użyć opcji/Pwd z chronionego hasłem bazy danych w programie Access 2002
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z przełączników podczas tworzenia pakiet dystrybucyjny runtime kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
236519 Jak napisać makra i przełączniki dla skrótów w kreatorze Package and Deployment Wizard
Aby uzyskać więcej informacji o używaniu Defragmentuj przełączyć, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319253 Jak używać bazy danych Defragmentuj Aby skonwertować przełącznik wiersza polecenia tylko na format pliku programu Access 2000
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu podczas otwierania bazy danych programu Access przy użyciu niestandardowego profilu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266769 Wystąpił błąd podczas uruchamiania programu Microsoft Access 2000 z niestandardowego profilu
Aby uzyskać więcej informacji na temat przełączników wiersza polecenia kliknij polecenie Microsoft Access — Pomoc w menu Pomoc , wpisz Opcje wiersza polecenia uruchamiania w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij zwrócił wyszukiwania , aby wyświetlić znalezione tematy.
Start uruchamiania

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 209207 — ostatni przegląd: 12/05/2015 11:05:46 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui kbmt KB209207 KbMtpl
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)