Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można znaleźć instalowalnego ISAM” lub brak niektórych typów plików podczas importowania plików, eksportowania plików lub łączenia plików w programie Access 2000

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomość makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą bazy danych programu Microsoft Access (.mdb) i projektu programu Microsoft Access (.adp).

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2002 lub Microsoft Access 2003 283881

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 97 90111.
Symptomy
Podczas importowania, eksportowania lub łączenia plików w programie Microsoft Access brakuje niektórych typów plików w polu rozwijanym Pliki typu w oknie dialogowym Importowanie, Eksportowanie lub Łączenie. Mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach, jeśli program Access nie może znaleźć sterownika ISAM (indexed sequential access method) dla tego typu pliku:

Komunikat o błędzie 1
Nie można znaleźć instalowalnego ISAM
Komunikat o błędzie 2
Kreator nie może pobrać informacji z pliku „<ścieżka>”. Należy sprawdzić, czy plik istnieje i czy jego format jest prawidłowy.
Te komunikaty o błędach mogą się pojawiać także podczas próby importu, łączenia lub eksportu do programu Microsoft FoxPro z programu Access 2000. Access 2000 wymaga użycia sterownika ODBC (Open Database Connectivity) Microsoft Visual FoxPro. Access 97 korzysta ze sterownika ISAM. Ten problem może pojawiać się wtedy, gdy bazy danych są uaktualniane z programu Access 97 do programu Access 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania połączenia ODBC z bazą danych Visual FoxPro, kliknij poniższy numer artykułu, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
225861 No option to import, link, or export to the FoxPro file type
Przyczyna
Sterowniki ISAM są używane w programie Access do aktualizowania formatów plików innych niż własny. Problem może wystąpić, jeśli ścieżka sterownika ISAM w rejestrze Windows jest nieprawidłowa lub sterownik ISAM nie istnieje.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, można spróbować zarejestrować plik ręcznie lub poprawić błędy nazw ścieżek w rejestrze Windows, a następnie zainstalować lub zamienić plik wywołujący problem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: W komunikacie o błędzie 1, który jest wspomniany w sekcji „Symptomy”, nazwa pliku jest bezpośrednio powiązana z operacją, której próbę podjęto. W komunikacie o błędzie 2, który jest wspomniany w sekcji „Symptomy”, nazwa pliku jest wymieniona w tekście komunikatu.
 1. Zlokalizuj właściwy plik w następującej tabeli:
  Nazwa plikuISAM importu/eksportu dla:Rejestr Windows
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTekstHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Użyj Eksploratora Windows do wyszukania pliku.
 3. Jeśli znajdziesz plik, zanotuj nazwę ścieżki pliku. Jeśli nie znajdziesz pliku, przejdź do kroku 13.
 4. Otwórz Edytor rejestru Windows.
 5. Zlokalizuj podklucz rejestru, który jest opisany w tabeli, a następnie sprawdź, czy nazwa ścieżki odpowiada rzeczywistej nazwie pliku. Jeśli klucz rejestru nie istnieje, przejdź do kroku 8.
 6. Popraw ścieżkę, jeśli jest niepoprawna. Kontynuuj te kroki, jeśli ścieżka jest poprawna.
 7. Zamknij Edytor rejestru.

  Jeśli ścieżka została zmieniona, powtórz proces, który wywołał pierwotny błąd.
 8. Jeśli błąd nadal występuje, spróbuj ręcznie zarejestrować plik, używając programu narzędziowego Regsvr32.exe.

  Program narzędziowy Regsvr32.exe jest aplikacją używaną do rejestrowania bibliotek DLL i formantów ActiveX w rejestrze Windows. Można użyć tego pliku do usunięcia problemu niedopasowania plików .dll. Aby ponownie zarejestrować pliki .dll, używając programu narzędziowego Regsvr32.exe, przejdź do następnego kroku.
 9. Sprawdź, czy plik Regsvr32.exe znajduje się w folderze systemowym, w którym zainstalowano Windows.

  Na przykład plik Regsvr32.exe zwykle znajduje się w katalogu C:\Windows\System lub C:\Winnt\System32.
 10. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 11. W polu Uruchamianie wpisz następujące polecenie w polu Otwórz.

  Uwaga: Ścieżka programu Regsvr32.exe oraz nazwa i ścieżka biblioteki DLL mogą być inne na wybranym komputerze. Następujące polecenie rejestruje metodę ISAM programu Excel:

  Regsvr32 c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  Uwaga: Inną metodą rejestrowania bibliotek DLL jest użycie Eksploratora Windows do znalezienia biblioteki DLL.

  Kliknij dwukrotnie bibliotekę DLL. W oknie dialogowym Otwórz za pomocą kliknij plik Regsvr32.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

  W ten sposób tworzy się trwałe skojarzenie wszystkich bibliotek DLL z programem Regsvr32.exe. Możesz zarejestrować inne niezarejestrowane biblioteki DLL, klikając je dwukrotnie.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania tego pliku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  267279 Regsvr32.exe available in Download Center
 12. Jeśli błąd nie ustąpi lub jeśli nazwa ścieżki była poprawna w kroku 5, zmień nazwę pliku.
 13. Uruchom narzędzie Dodaj/Usuń programy, uruchom program instalacyjny pakietu Office 2000, a następnie kliknij przycisk Napraw pakiet Office.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących edycji rejestru Windows, kliknij polecenie Microsoft Access — Pomoc w menu Pomoc, wpisz Rejestr w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi i kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić odpowiednie tematy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące importowania, łączenia lub eksportowania do plików typu FoxPro, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
225861 No option to import, link, or export to the FoxPro file type
prb 1 2 3 123 can't can t cannot not could couldn find installable ISAM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 209805 — ostatni przegląd: 02/01/2006 12:11:12 — zmiana: 4.1

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbregistry kbexport kbimport kbopenfile kberrmsg kbprb KB209805
Opinia