Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ograniczenia operacyjne parametrów i specyfikacje w programie Word

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 211489
Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę ograniczeń parametrów operacyjnych programów Microsoft Office Word i Microsoft Visual Basic for Applications.
Więcej informacji

Ogranicza języka Visual Basic for Applications

Ograniczenia programu Word

Uwaga 1 Maksymalny rozmiar pliku

Maksymalny rozmiar pliku jest ograniczony do 32 MB dla całkowitego tekstu dokumentu i nie zawiera grafiki, niezależnie od tego, jak obraz grafiki jest wstawiony (łącze do pliku, Zapisz dokumentlub Styl otaczania) do dokumentu. W związku z tym jeśli plik zawiera grafikę, maksymalny rozmiar pliku może być większy niż 32 MB.

Uwaga 2 Liczbę wyrazów i maksymalny rozmiar pliku słownika niestandardowego

Plik programu Microsoft Word 2000 Pomoc Wyświetla liczbę wyrazów i maksymalny rozmiar pliku słownika użytkownika niepoprawnie w następujący sposób:

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224035 "Słownik niestandardowy jest pełny. Komunikat o błędzie nie dodano słowo"w programie Word 2000
Uwaga 3 Aby wywołać porady Autouzupełniania dla Autotekstu, musi być wpisany co najmniej czterech znaków pozycji Autotekstu.

Wyraz 2007and nowszej wersji limitów

Parametr pracy Limit
Maksymalna liczba zakładek 2 147 483 647
Maksymalna liczba stylów (definicja stylu) 4,079
Maksymalna liczba komentarzy 2 147 483 647
Maksymalna liczba pól 2 147 483 647
Liczba dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym255
Maksymalna liczba ruchów 2 147 483 647
(Zakres uprawnień) maksymalna dozwolona liczba 2 147 483 647
Rozmiar pliku, jaki Word może otworzyć512 MB
Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia w oknie dialogowym listy adresatów10000
Uwaga: Maksymalna 10000 służy okno listy adresatów. W przypadku wyszukiwania w tym oknie dialogowym możesz są ograniczone do wyświetlanych rekordów nawet, jeśli źródło danych zawiera więcej rekordów. Rozwiązaniem problemu jest, aby filtrować rekordy, tak aby te, które szukają mieści się w oknie dialogowym lub użyć operacji Znajdź w okienko zadań kreatora.

Word 2007 i nowszych wersji w granicach trybu zgodności

Parametr pracy Limit
Maksymalna liczba zakładek 16,380
Maksymalna liczba stylów (definicja stylu) 4,079
Maksymalna liczba komentarzy 16,380
Liczba dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym255
Maksymalna liczba pól 2 147 483 647
Maksymalna liczba ruchów 32,752
(Zakres uprawnień) maksymalna dozwolona liczba 32,752
Rozmiar pliku, jaki Word może otworzyć512 MB
Maksymalna liczba rekordów do wyświetlenia w oknie dialogowym listy adresatów10000
Uwaga 4
Limit 32767 jest dla wersji wcześniejszych niż program Word 2007.

Uwaga 5 Liczba rekordów ma być wyświetlanych w oknie dialogowym listy adresatów

Są ograniczone do 10000 wyświetlane rekordy, nawet jeśli źródło danych zawiera więcej rekordów. W celu obejścia tego problemu należy filtrować rekordy, tak aby mieściły się w oknie dialogowym, lub użyć operacji Znajdź okienko zadań kreatora.
dane techniczne środowiska vba vbe vb WD2000 WD2002 WD2003 WD2007 WD2010

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 211489 — ostatni przegląd: 06/11/2016 22:02:00 — zmiana: 10.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbenv kbinfo kbusage kbmt KB211489 KbMtpl
Opinia