WD2000: W jaki sposób program Word dla systemu Windows używa plików tymczasowych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211632
Streszczenie
W tym artykule wyjaśniono kiedy, w jakim miejscu i w jaki sposób program Microsoft Word dla systemu Windowstworzy pliki tymczasowe.
Więcej informacji

Definicja pliku tymczasowego

Plik tymczasowy jest plikiem tworzonym do tymczasowego przechowywania informacji, aby zwolnić pamięć dla innych celów albo aby działać jako sieć bezpieczeństwa zapobiegająca utracie danych podczas wykonywania określonych funkcji przez program. Na przykład program Word automatycznie określa, kiedy występuje potrzeba utworzenia plików tymczasowych. Pliki tymczasowe istnieją tylko podczas bieżącej sesji programu Word. Po zamknięciu programu Word w normalny sposób, wszystkie pliki tymczasowe są najpierw zamykane, a następnie usuwane.

Dlaczego program Word tworzy pliki tymczasowe?

Prędkość:

Jeżeli jest wystarczająca ilość miejsca w pamięci do przechowywania dokumentu i wszystkich jego edycji i do dalszego szybkiego wykonywania operacji, takich jak sortowanie, przeciąganie, przewijanie we wszystkich uruchomionych aplikacjach, program Word usuwa z pamięci na dysk nieużywaną część ich kodu albo część dokumentu, która nie jest edytowana. To przeniesienie do plików tymczasowych na dysku zwalnia pamięć dla operacji tekstowych lub dla przechowywania części dokumentu, które są aktualnie edytowane.

Integralność danych:

Program Word używa plików tymczasowych jako „sieci bezpieczeństwa”, aby zapewnić ochronę przed błędami systemowymi w jego systemie zapisywania plików. Zapisując najpierw plik tymczasowy, a następnie zmieniając jego nazwę na prawidłową, program Word zapewnia integralność danych pliku oryginalnego i zapobiega problemom (takim jak awaria zasilania lub utrata połączeń sieciowych), które mogą wystąpić podczas zapisywania pliku.

Typy plików tymczasowych

Plik oparty na systemie MS-DOS:

Są to standardowe pliki trybu MS-DOS.

Plik oparty na pliku dokumentu:

Różnica między tym plikiem, a zwyczajnym plikiem MS-DOS polega na tym, że wiele programów może czytać i zapisywać w tych plikach bez wiedzy oryginalnego właściciela. Dodatkowo pliki dokumentu mają stałe właściwości, umożliwiające programowi Word tworzenie plików i katalogów w plikach. Podczas uruchamiania program Word tworzy jeden tymczasowy (bezpośredni) plik dokumentu o nazwie~wrfxxxx.tmp. Można stwierdzić, że jest to plik dokumentu po jego rozmiarze 1 536 bajtów. Ten tymczasowy plik dokumentu jest używany do przechowywania wszystkich obiektów OLE należących do dokumentów bez nazwy, polecenia Cofnij, Schowka oraz dokumentów, których formaty macierzyste nie są formatem dokumentu (na przykład dokumenty .txt,.rtf oraz Word 2.0). Program Word może otwierać pliki dokumentów przy użyciu dwóch różnych trybów: transakcji i bezpośredniego. Tryby te zostały omówione dalej w tym artykule.

Pliki dokumentu transakcji:

Pliki transakcji umożliwiają w programie Word otwieranie pliku, zapisywanie w nim oraz zapisywanie w nim przy użyciu innych programów, takich jak Microsoft Excel, ale nadal zachowują prawo do przywrócenia pliku do stanu, w jakim znajdował się podczas pierwszego otwarcia w programie Word.

Aby tak zrobić plik dokumentu tworzy obrazy za pomocą programu Ghost (zazwyczaj ~dftxxxx.tmp)wszystkich zmian dokonanych w pliku po jego otwarciu; jeżeli program Word zachowa wszystkie zmiany, zawartość pliku ~dftxxxx.tmp zostaje scalona z plikiem oryginalnym, a następnie zostaje zapisana jego pełna wersja. W przeciwieństwie do tego po odrzuceniu wszystkich zmian przez program Word plik ~dftxxxx.tmp jest usuwany, a plik oryginalny nie zmienia się. Program Word otwiera wszystkie macierzyste pliki programu Word przy użyciu plików transakcji,które tworzą obrazy za pomocą programu Ghost w katalogu Temp. Po uruchomieniu programu Word szablonNormal.dot jest otwierany zazwyczaj w trybie transakcji i tworzony jest dla niego plik programu Ghost o nazwie dftxxxx.tmp. Na przykład funkcja Szybkie zapisywanie scala te dwa pliki podczas operacji zapisywania.

Bezpośrednio:

Program Word używa bezpośredniego magazynu podczas otwierania tymczasowego pliku dokumentu oraz podczas wykonywania funkcji Zapisywania jako lub Pełne zapisywanie (zapisywanie nie będące szybkim zapisywaniem). Ten typ pliku zajmuje bardzo mało pamięci (jeżeli w ogóle zajmuje) i nie tworzy obrazu za pomocą programu Ghost podczas tworzenia lub otwierania.

Określone pliki tworzone przez program Word

W następującej tabeli wymieniono niektóre określone pliki, tworzone przez program Word.
  Pliki tworzone zazwyczaj podczas uruchamiania programu Word        Nazwa pliku  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Plik oparty na systemie MS-DOS (do zarezerwowania 4 dojść do pliku)    0 bajtów   ~wrf0000.tmp  Plik zapasowy oparty na systemie MS-DOS                  0 bajtów   ~mfxxxx.tmp  Plik złożony - transakcji                         0 bajtów   ~dftxxxx.tmp  Plik złożony - bezpośredni                         1536 bajtów  ~wrf0001.tmp  (pliki programu Word/OLE bez nazwy)  Pliki odzyskiwania programu Word                      Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------------------  Plik tymczasowy autoodzyskiwania                      ~wraxxxx.tmp  Autoodzyskiwanie                              Autozapisywanie pliku <docname>.asd  Inne pliki tymczasowe programu Word                    Nazwa pliku  -----------------------------------------------------------------------  Kopia innego dokumentu                           ~wrcxxxx.tmp  Dokument programu Word                           ~wrdxxxx.tmp  Tymczasowy plik dokumentu                         ~wrfxxxx.tmp  Słownik                                  ~wrixxxx.tmp  Schowek                                  ~wrlxxxx.tmp  Makro                                   ~wrmxxxx.tmp  Dokument OLE programu Word                         ~wroxxxx.tmp  Plik zapasowy                               ~wrsxxxx.tmp  Dokument konwertowany (obcy)                        ~wrvxxxx.tmp

Uproszczony widok schematu używanego do zapisywania edytowanego pliku

Tworzenie pliku tymczasowego          Tworzenie ~wrdxxxx.tmpZapisywanie pliku tymczasowego         Zapisywanie przykładowych danych w pliku ~wrdxxxx.tmpUsuwanie pliku oryginalnego           Usuwanie pliku EXAMPLE.DOCZmiana nazwy tymczasowej na nazwę docelową   Zmiana nazwy z ~wrdxxxx.tmp na Example.doc
Po umieszczeniu pliku tymczasowego w tym samym katalogu co zapisany plik program Word zyskuje znacznie na szybkości i wydajności. Jeżeli program Word umieścił plik tymczasowy gdziekolwiek, pojawi się konieczność użycia polecenia COPY systemu MS-DOS do przeniesienia pliku tymczasowego z innego katalogu do lokalizacji zapisywania. Jeżeli plik tymczasowy pozostanie w tym samym katalogu co zapisywany plik dokumentu, program Word może użyć polecenia MOVE systemu MS-DOS, aby szybko wskazać plik tymczasowy jako zapisywany dokument.

Kiedy i w jakim miejscu program Word tworzy pliki tymczasowe

Lokalizacja, w której program Word tworzy pliki tymczasowe jest informacją ustaloną i nie można jej edytować. Program Word tworzy zazwyczaj pliki tymczasowe dla następujących typów danych.

Osadzone obiekty programu Word (katalog Temp):

W czasie, gdy program Word działa jako program serwera OLE, osadzone obiekty programu Word są przechowywane jako pliki tymczasowe z katalogu Temp.

OLE 2.0 wymaga dodatkowego magazynu na dysku. Podczas uruchamiania programów OLE program Word musi utworzyć kopie danych na serwerze. Gromadzenie tymczasowego magazynu o dużej wielkości na dysku twardym nie jest wyjątkowe dla intensywnego używania OLE 2.0 w czasie jednej sesji.

Połączone obiekty OLE (katalog Temp):

Podczas łączenia obiektów OLE w dokumencie programu Word, np. łączenia skoroszytów programu Excel, program Word tworzy tymczasowe pliki WMF, które reprezentują połączone obiekty. Te pliki są przechowywane w katalogu Temp i mają nazwy plików podobne do następującej: MSO*.WMF. Pliki te nie są usuwane po zamknięciu dokumentu. Zamiast tego są usuwane po zamknięciu programu Word tylko w przypadku, gdy plik zostanie ponownie otwarty.

Plik zapasowy (katalog Temp):

W przypadku, gdy w programie Word zabraknie wewnętrznej pamięci RAM (Random Access Memory), program tworzy pojedynczy zapasowy plik tymczasowy w katalogu Temp do przechowywania informacji. Ten plik zapasowy przechowuje informacje, które są zamieniane przez wewnętrzną pamięć pliku programu Word, przydzielaną przez globalną pamięć systemową. Plik zapasowy może mieć rozmiar od 64 kilobajtów (KB) do 3,5 megabajtów (MB).

Domyślny rozmiar pamięci podręcznej w programie Word to 64 KB.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zwiększenia rozmiaru pamięci podręcznej w programie Word, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
212242: WD2000: Where Settings Are Stored in the Registry
Zarejestrowane makro (katalog Temp):

Podczas rejestrowania makra program Word tworzy plik tymczasowy w katalogu Temp systemu Windows.

Pliki skonwertowane (katalog Temp):

Konwertery edytora tekstów dostarczone z programem Word tworzą pliki tymczasowe w formacie tekstu sformatowanego (RTF), którego program Word używa do uzyskania dostępu do określonych konwerterów.

Pliki zablokowane (katalog Temp):

Podczas otwierania pliku, który jest zablokowany (jest otwarty w innym oknie lub inny użytkownik w sieci otworzył go) można pracować na kopii pliku. Program Word umieszcza tę kopię w katalogu Temp systemu Windows. Podobnie w przypadku, gdy szablon dołączony do dokumentu jest zablokowany, program Word automatycznie tworzy kopię szablonu w katalogu Temp. Kopia zablokowanego pliku nie powoduje automatycznej aktualizacji oryginalnego pliku właściciela.

Pliki zapisane (ten sam katalog, co dla plików zapisanych):

Po kliknięciu poleceniaZapiszw menuPlik wykonywane są następujące kroki:
 1. Program Word konstruuje nowy plik tymczasowy przy użyciu edytowanej wersji dokumentu.
 2. Po utworzeniu pliku tymczasowego program Word usuwa poprzednią wersję dokumentu.
 3. Program Word zmienia nazwę pliku tymczasowego na nazwę poprzedniej wersji dokumentu.
Tekst wklejony między plikami (ten sam katalog co plik źródłowy):

Jeżeli program Word kopiuje i wkleja z pliku do pliku, może utworzyć plik tymczasowy w tym samym katalogu co plik źródłowy, szczególnie w przypadku, gdy plik źródłowy jest zapisywany lub zamykany. Plik tymczasowy reprezentuje informacje, do których odwoływał się Schowek przed zapisaniem pliku. Program Word tworzy ten plik tymczasowy przez zmianę nazwy starej kopii pliku na nazwę pliku tymczasowego.

Plik właściciela (ten sam katalog co plik źródłowy):

Jeżeli poprzedni zapisany plik jest otwierany do edycji, drukowania lub przeglądania, program Word tworzy plik tymczasowy z rozszerzeniem nazwy pliku .doc o nazwie rozpoczynającej się tyldą „~”, po której następuje znak dolara „$” oraz pozostała część nazwy oryginalnego dokumentu. Ten plik tymczasowy przechowuje nazwę logowania osoby otwierającej plik i jest znany jako „plik właściciela”.

Podczas próby otwarcia pliku dostępnego w sieci, który jest już otwarty przez inną osobę, plik podaje nazwę <nazwa_użytkownika> dla następującego komunikatu o błędzie:
Ten plik został już otwarty przez użytkownika <nazwa_użytkownika>. Czy chcesz utworzyć kopię tego pliku, aby móc go używać?
Jeżeli plik właściciela jest uszkodzony lub nie ma go, komunikat o błędzie zmienia się na następujący:
Ten plik został już otwarty przez innego użytkownika. Czy chcesz utworzyć kopię tego pliku, aby móc go używać?
UWAGA: Program Word usuwa automatycznie ten plik tymczasowy po zamknięciu pliku oryginalnego w pamięci.

Autozapisywanie:

Katalog zapisywania autoodzyskiwania programu Word:

Plik tymczasowy tworzony podczas wykonywania przez program Word automatycznego zapisywania jest przechowywany w folderze Temp, z wyjątkiem przypadku, gdy nie ma prawidłowego folderu Temp. W takim przypadku program Word zapisuje plik tymczasowy w tym samym folderze, w którym jest zapisywany dokument.

Lokalizacja plików tymczasowych po zamknięciu pliku

Program Word może czasami zachować łącze do pliku po jego zamknięciu. Dzieje się tak wtedy, gdy tekst został skopiowany do Schowka z pliku. Po zamknięciu pliku program Word próbuje wykonać następujące akcje:

 • Jeżeli zaznaczenie skopiowane do Schowka nie zawiera wielu sekcji lub obrazów albo nie jest duże, program Word kopiuje kawałek dokumentu do pliku zapasowego.
 • Jeżeli skopiowane zaznaczenie zawiera obrazy lub wiele sekcji albo jeżeli plik jest na dyskietce, program Word kopiuje cały plik do katalogu Temp i przenosi tam wskaźnik.
tmp temp
속성

문서 ID: 211632 - 마지막 검토: 05/13/2010 17:02:47 - 수정: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbdta kbfile kbinfo kbnetwork wd2000 KB211632
피드백