Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Jak utworzyć etykiety wysyłkowe przy użyciu korespondencji seryjnej

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL212034
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób używania funkcji korespondencji seryjnej programu Word do tworzenia etykiet. Korespondencja seryjna obejmuje scalenie głównego dokumentu ze źródłem danych.Główny dokument zawiera tekst i inne elementy, które pozostają takie same w każdej etykiecie. Źródło danych zawiera informacje, które zmieniają się w każdej etykiecie oraz adres każdego odbiorcy.

Pola korespondencji wstawiane do głównego dokumentu wskazują programowi Word miejsce na drukowanie informacji ze źródła danych. Po wykonaniu korespondencji seryjnej program Word zastępuje pola korespondencji w dokumencie głównym informacjami pochodzącymi ze źródła danych. Każdy wiersz (lub rekord) w źródle danych tworzy oddzielną etykietę.
Więcej informacji
Poniższa procedura przedstawia sposób wykonania etykiet za pomocą korespondencji seryjnej.

Krok 1: Dokument główny

Uruchom nowy dokument, aby utworzyć nową etykietę lub otwórz istniejący dokument, używany wcześniej do scalania etykiet.
 1. Otwórz dokument w programie Word. W menuNarzędzia kliknij polecenieKorespondencja seryjna. Pojawi się okno dialogowePomocnik korespondencji seryjnej.
 2. W obszarze1. Dokument głównykliknij przyciskUtwórz, a następnie kliknij polecenieEtykiety wysyłkowe.
 3. Kliknij przyciskAktywne okno.

  Aktywny dokument stanie się dokumentem głównym korespondencji seryjnej.
 4. Program Word wróci do Pomocnika korespondencji seryjnej.

Krok 2: Źródło danych

Źródło danych zawiera informacje, które mogą się różnić w każdej etykiecie. Można otworzyć istniejące źródło danych utworzone w programie Word albo utworzyć nowe źródło danych i wypełnić informacje o adresie.

UWAGA: Źródło danych można także utworzyć w innym programie, takim jak Microsoft Excel lub Microsoft Access. Można również użyć osobistej książki adresowej utworzonej w programie Microsoft Exchange lub Schedule+, pliku tekstowego ASCII lub innego pliku rozdzielanego.
 1. W obszarze2. Źródło danychkliknij przyciskPobierz dane.
 2. Te opcje służą do tworzenia nowego źródła danych, otwierania istniejącego źródła danych, korzystania z opcji nagłówka oraz używania książki adresowej. Wybierz metodę odpowiednią dla źródła danych, które chcesz używać.

  Metoda 1: Utwórz nowe źródło danych:

  1. Pojawia się okno dialogoweTworzenie źródła danychzawierające listę nazw pól używanych zazwyczaj w przypadku list seryjnych, etykiet wysyłkowych i kopert. Można zmieniać nazwy pól i usuwać niepotrzebne pola. Aby dodać nazwy pól,wpisz nazwę w poluNazwa pola, a następnie kliknij przyciskDodaj nazwę pola. Kliknij przyciskOKpo dokonaniu zmian.

   Program Word wyświetli monit o zapisanie źródła danych.
  2. Nazwij plik i kliknij przyciskOK.

   Program Word wyświetli komunikat z opcjamiEdytuj źródło danychiPrzygotuj dokument główny.
  3. Kliknij przyciskEdytuj źródło danych.
  4. W wyświetlonym oknie dialogowymFormularz danychwprowadź informacje o adresie. Jeżeli nie ma informacji dla określonego pola, zostaw je puste.

   Zestaw informacji w każdym formularzu tworzy jeden rekord danych.

   Po wprowadzeniu informacji w rekordzie kliknij przyciskDodaj nowy,aby przejść do następnego rekordu. Po dodaniu wszystkich danych kliknij przyciskOK.
  5. W menuNarzędziakliknij polecenieKorespondencja seryjna. Pojawi się okno dialogowePomocnik korespondencji seryjnej.
  6. Przejdź do sekcji „Krok 3: Edycja dokumentu głównego” dalej w tym artykule.
  Metoda 2: Otwórz istniejące źródło danych:

  1. W oknie dialogowymPomocnik korespondencji seryjnejkliknij przyciskPobierz dane.
  2. Kliknij polecenieOtwórz źródło danych.
  3. Z listy plików znajdującej się w oknie dialogowym wybierz źródło danych, którego chcesz używać, a następnie kliknij przyciskOK.

   Jeżeli żądanego źródła danych nie ma na liście plików, kliknij odpowiedni dysk i katalog. Następnie wybierz żądaną pozycję w poluWyświetl pliki typu.

   Program Word wyświetli komunikat o przygotowywaniu dokumentu głównego.
  4. Kliknij przyciskPrzygotuj dokument główny.
  5. Przejdź do sekcji „Krok 3: Edycja dokumentu głównego” dalej w tym artykule.
  Metoda 3: Użyj książki adresowej

  1. W oknie dialogowymPomocnik korespondencji seryjnejkliknij przyciskPobierz danei wybierz polecenieUżyj książki adresowej.

   W wyświetlonym oknie dialogowym Używanie książki adresowejznajdują się dostępne książki adresowe wymienione w obszarze Wybierz książkę adresową.
  2. Wybierz książkę adresową, której chcesz użyć jako źródła danych.

   Program Word może monitować o potwierdzenie źródła danych, jeżeli wybrano opcjęPotwierdź konwersję.

   Jeżeli używana jest książka adresowa lub lista kontaktów programu Schedule+, program Word monituje o zalogowanie się do programu Schedule+ i podanie hasła, jeżeli jest ono wymagane.

   Jeżeli używana jest książka adresowa programu Exchange, program Word monituje o zalogowanie się do usług programu Exchange.

   Program Word wyświetli komunikat o przygotowaniu dokumentu głównego.
  3. Kliknij przyciskPrzygotuj dokument główny.
  4. Przejdź do sekcji „Krok 3: Edycja dokumentu głównego” dalej w tym artykule.

Krok 3: Edycja dokumentu głównego

 1. Jeżeli Pomocnik korespondencji seryjnej nie uruchomił się, kliknij polecenieKorespondencja seryjnaw menuNarzędzia. W Pomocniku korespondencji seryjnej w obszarze1. Dokument głównykliknij polecenieInstalator.
 2. Program Word wyświetli okno dialogoweOpcje etykiety. Kliknij typ drukarki (drukarka mozaikowa/laserowa), typ produktu etykiety (taki jak Avery) oraz numer produktu. Jeżeli używana jest etykieta niestandardowa, kliknij przyciskSzczegółyi wprowadź rozmiar etykiety. Kliknij przyciskOK.

  Program Word wyświetli okno dialogoweTworzenie etykiety. Punkt wstawiania miga w polu w obszarzeEtykieta przykładowa. Jest to miejsce, w którym należy wstawić pola korespondencji, aby wskazywały miejsce na etykiecie, w którym program Word ma wydrukować informacje ze źródła danych.
 3. Kliknij przyciskWstaw pole korespondencjiw oknie dialogowymTworzenie etykiety. Kliknij odpowiednie pole korespondencji.

  Upewnij się, że zostały wpisane żądane spacje i znaki interpunkcyjne między polami korespondencji lub za polem korespondencji.
 4. Po umieszczeniu pól korespondencji na przykładowej etykiecie kliknij przyciskOK.

  Wykonanie tego kroku powoduje powrót do Pomocnika korespondencji seryjnej.

Krok 4: Scalenie

 1. W obszarze3. Scal dane z dokumentemkliknij polecenieScal.

  Program Word wyświetli okno dialogoweScalanie. (Wybór opcjiKwerendazamiast przyciskuScalumożliwia wybranie określonych rekordów danych do korzystania podczas scalania lub do sortowania rekordów w źródle danych.)
 2. W obszarzeScal dokliknij polecenieNowy dokument,aby wyświetlić scalony dokument na ekranie. Pozwala to wyświetlić etykiety przed ich wydrukowaniem. (Wybierz polecenieDrukarka, aby wysłać etykiety bezpośrednio do drukarki.)
 3. Po zaznaczeniu opcjiNowy dokumentw obszarzeScal do, kliknij przyciskScal.
 4. Po pojawieniu się scalonego dokumentu na ekranie można zapisać go jako oddzielny dokument, wydrukować, klikając polecenieDrukujw menuPlik lub wykonać obie czynności.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korespondencji seryjnej, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst korespondencja seryjna w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.
Poczta scal etykiety dane źródło Narzędzia utwórz pomocnik pomocnicza jak etykiety
Właściwości

Identyfikator artykułu: 212034 — ostatni przegląd: 12/06/2000 13:20:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbmerge kbdta kbfaq KB212034
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">