Jak wstawić przykładowy tekst do dokumentu w programie Word

kbclone: 180685
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 98: 180685.
Streszczenie
Program Microsoft Word umożliwia szybkie wstawienie przykładowego tekstu do dokumentu. W tym celu wpisz w dokumencie ciąg =rand() w miejscu, w którym ma znajdować się tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wstawiony tekst będzie wyglądał podobnie do następującego:
Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem.¶

Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem.¶

Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem. Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem.¶
Ta funkcja jest domyślnie włączona i jest wyłączona wtedy, gdy jest wyłączona opcja Zamień tekst podczas pisania. Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, kliknij polecenie Autokorekta w menu Narzędzia, kliknij kartę Autokorekta, a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zamień tekst podczas pisania.

Aby wyświetlić znaczniki akapitu () w dokumencie programu Word, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pokaż/Ukryj ().
  • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Na karcie Widok kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Program Word nie wstawi przykładowego tekstu, gdy punkt wstawiania będzie znajdował się zaraz po znaku podziału strony lub kolumny.
Więcej informacji
Domyślnie przykładowy tekst zawiera trzy akapity, z których każdy składa się z pięciu zdań. Dodając liczby w nawiasach, można określić, ile akapitów i zdań będzie wyświetlanych.

Funkcja =rand() ma następującą składnię
=rand(p,s)
gdzie p to liczba akapitów, a s to liczba zdań, które mają znajdować się w każdym akapicie.

Przykłady:
=rand(1) umożliwia wstawienie jednego akapitu tekstu zawierającego pięć zdań

=rand(1,1) umożliwia wstawienie jednego akapitu tekstu zawierającego jedno zdanie

=rand(1,2) umożliwia wstawienie jednego akapitu tekstu zawierającego dwa zdania

=rand(2) umożliwia wstawienie dwóch akapitów tekstu zawierających po pięć zdań

=rand(2,1) umożliwia wstawienie dwóch akapitów tekstu zawierających po jednym zdaniu

=rand(10) umożliwia wstawienie dziesięciu akapitów tekstu zawierających po pięć zdań

=rand(10,1) umożliwia wstawienie dziesięciu akapitów tekstu zawierających po jednym zdaniu

=rand(10,10) umożliwia wstawienie dziesięciu akapitów tekstu zawierających po dziesięć zdań
Uwaga: W przypadku pominięcia drugiej liczby akapit domyślnie będzie zawierał pięć zdań tekstu. Maksymalna liczba, jakiej można użyć w nawiasach, to 200 (ta liczba może być mniejsza w zależności od określonej liczby akapitów i zdań).
example boilerplate default generate random standard dummy
속성

문서 ID: 212251 - 마지막 검토: 05/13/2010 17:02:06 - 수정: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

  • kbautotext kbhowto kbinfo KB212251
피드백