WD2000: Jak odzyskać tekst z dowolnego pliku

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL212274
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” i sposób jego użycia do odzyskania uszkodzonych dokumentów.
Więcej informacji

Co to jest konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” umożliwia wyodrębnienie tekstu z dowolnego pliku. Plik nie musi być dokumentem programu Word.

Jakie informacje zostaną utracone po użyciu konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”?

Konwerter „Odzysk tekstu z dowolnego pliku” ma pewne ograniczenia. Tracone jest formatowanie dokumentu oraz wszystkie dane inne niż tekstowe. Obiekty graficzne, pola, obiekty rysunkowe i podobne nie są konwertowane. Nagłówki, stopki, przypisy dolne, przypisy końcowe i pola tekstowe są jednak zachowywane w postaci tekstu prostego.

Mój dokument jest uszkodzony: Jak można odzyskać informacje?

Program Word 2000 udostępnia konwerter odzyskiwania tekstu z dowolnego pliku.

UWAGA: Po zmianie pola Pliki typu na Odzysk tekstu z dowolnego plikuw oknie dialogowymOtwórz(w menu Plikkliknij polecenieOtwórz), program Word zachowuje to ustawienie i korzysta z niego przy otwieraniu następnego dokumentu. Aby uniknąć takiego zachowania, po ukończeniu odzyskiwania uszkodzonego dokumentu, zresetuj pole Pliki typu, aby wskazywało na Dokumenty programu Word (*.doc).

Aby otworzyć dokument programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie zaznacz dokument.
  2. W poluPliki typuzaznacz pozycjęOdzysk tekstu z dowolnego pliku, a następnie kliknij przyciskOtwórz.

Aby otworzyć plik, który nie jest dokumentem programu Word

Aby skorzystać z konwertera „Odzysk tekstu z dowolnego pliku”, wykonaj następujące kroki:

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. Zaznacz kartę Ogólne.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru Potwierdzanie konwersji przy otwieraniu pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
  5. Zaznacz plik do odzyskiwania i kliknij przycisk OK.
  6. W oknie dialogowym Konwertuj plik zaznacz pozycję Odzysk tekstu z dowolnego pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Word dokona konwersji i odzyska cały tekst z dokumentu.
uszkodzony awaria zamrożony nic stop zatrzymany tshoot blokowanie zawiesił zawieszanie śmieci znaczki jak
Właściwości

Identyfikator artykułu: 212274 — ostatni przegląd: 12/05/2015 11:56:27 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtshoot wd2000 kbdta kbfaq KB212274
Opinia