Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-065: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu ASP w programie Internet Information Services: 14 września 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-065. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy

 • W przypadku instalowania aktualizacji zabezpieczeń 2124261 na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP3, w którym nie jest uruchomiony program IIS, instalacja aktualizacji może wyglądać na ukończoną pomyślnie. W tym scenariuszu do listy w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zostaje dodana nowa pozycja. Jednak na komputerze nie zostają zainstalowane żadne pliki. Pliki nie są też przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej na wypadek późniejszego włączenia programu IIS.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego składnika usługi (QFE, GDR) są wskazane w kolumnie „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja instaluje również skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp51.dll5.1.2600.6007369,66430-Jun-201020:38x86SP3SP3GDR
Asp51.dll5.1.2600.6007369,66430-Jun-201020:37x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.4735388,60828-Jun-201019:42x86SP2SP2GDR
Asp.dll6.0.3790.4735388,60828-Jun-201019:48x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.4735621,56829-Jun-201008:31x64SP2SP2GDR
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:31x86SP2SP2GDR\WOW
Asp.dll6.0.3790.4735622,08029-Jun-201008:28x64SP2SP2QFE
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:28x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.47351,071,61629-Jun-201008:33IA-64SP2SP2GDR
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:33x86SP2SP2GDR\WOW
Asp.dll6.0.3790.47351,071,61629-Jun-201008:27IA-64SP2SP2QFE
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:28x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  7.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  7.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  7.0.600 1.18xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1GDR
  7.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  7.0.600 2.18xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2GDR
  7.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxx.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.18497531,45622-Jun-201015:34x64
Asp.dll7.0.6001.22718531,45624-Jun-201015:10x64
Asp.dll7.0.6002.18276530,94422-Jun-201016:00x64
Asp.dll7.0.6002.22431531,45624-Jun-201016:08x64
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.184971,039,36022-Jun-201014:53IA-64
Asp.dll7.0.6001.227181,039,36024-Jun-201014:43IA-64
Asp.dll7.0.6002.182761,039,36022-Jun-201015:38IA-64
Asp.dll7.0.6002.224311,041,92024-Jun-201015:34IA-64
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,897
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,603
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,739
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,738
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,373
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,093
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,215
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,931
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,215
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,930
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,681
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,403
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,408
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,427
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,980
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_191befc6210080a3de99908fe9fea69f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_b372e67e89210bec.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_323ac47babf4c9886017f2cd39df2964_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_09c28eb512458900.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_457a4287aa014232305d7a356e561baa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_117a4d4de0a94c8c.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_7bbc24cee1771a4a7ed0dc4a75ac1401_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_2facee67873b5628.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_59657f6c610ba4be.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_5a469fad79e778a5.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_5b6092c85e22a5d0.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_5c106fb77724544a.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:23
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_434c5b89b6aaec6383937c0838aff01e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_6f7463deb7ac297d.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5caeb92261760367128b7a29e948890d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_63f62907fdb3dc8b.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9cb3cde6a6c46ea3e8af32931b18b6e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c48c9de41a10ecd5.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c5669cd36b34c2fcceffe8514eb3831e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_32e745815c7b8787.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_b5841af0196915f4.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_b6653b313244e9db.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_b77f2e4c16801706.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:31
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_b82f0b3b2f81c580.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,118
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,049
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,958
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,885
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,957
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,884
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,600
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,545
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,381
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,380
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,693
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,411
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,416
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,435
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,004
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_bfd8c5424dc9d7ef.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c0b9e58366a5abd6.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_c1d3d89e4ae0d901.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_c283b58d63e2877b.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:01
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_3f27f142ff92dfb87df91a443ae7f8a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_313da7778eda0112.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_b3ce21f11a7ea460ab0f35b2ed12e7d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_30a691fa85fb8a0a.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_be5d2ccd809db509f913baa8128ee5f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_54ab1f6282dabc10.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_c074d73d4c22f4cb20236f828da317f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_cd6cb15a7b8ceca5.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_596723626109adba.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_5a4843a379e581a1.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_5b6236be5e20aecc.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_5c1213ad77225d46.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,953
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,878
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,112
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,041
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,412
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,431
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,367
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,386
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,702
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,733
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,567
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_bfd8c5424dc9d7ef.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c0b9e58366a5abd6.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_c1d3d89e4ae0d901.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_c283b58d63e2877b.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:01
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  7.5.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  7.5.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200921:26Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200921:26Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200921:26Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200921:26Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.16620533,50423-Jun-201018:01x64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:50Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,64814-Jul-200901:40x64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:26Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:44Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:44Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638564,00014-Jul-200901:40x64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:44Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741533,50423-Jun-201008:14x64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:50Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,64814-Jul-200901:40x64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:26Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:44Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:44Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638564,00014-Jul-200901:40x64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:44Not applicable
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.166201,039,87223-Jun-201007:43IA-64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:48Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638549,66414-Jul-200901:45IA-64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:43Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:48Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:48Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.16385145,92014-Jul-200901:45IA-64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:48Not applicable
Asp.dll7.5.7600.207411,039,87223-Jun-201009:53IA-64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:48Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638549,66414-Jul-200901:45IA-64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:43Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:48Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:48Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.16385145,92014-Jul-200901:45IA-64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:48Not applicable
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,982
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,696
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,750
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,460
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,070
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,109
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,804
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_12affb1fd693b0af0c26bdd7c0b405d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_55dacf997c1659fd.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_1d469ff74fd0903f954731df8e0ae857_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_5d9895f2631e4e35.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_8c968832c89c2eba.manifest
File versionNot applicable
File size24,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:03
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_8d0b856fe1c91fbd.manifest
File versionNot applicable
File size24,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:03
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_b533c4e08eb569cc1e603d521f2389a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_4c3e5a7f1dfceecd.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_da9ec4efbb40c7473d5e7ea5c587927a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_7f7d0c971ffe10d0.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_e8b523b680f99ff0.manifest
File versionNot applicable
File size24,060
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_e92a20f39a2690f3.manifest
File versionNot applicable
File size24,060
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,415
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,366
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,920
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,288
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,020
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_f309ce08b55a61eb.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_f37ecb45ce8752ee.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_4e8b0da9f27e22f0a7d033440de475c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_a207f0e50fdf3f07.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_7c654c5c844dc2d7e75efddfb11aa65f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_fb2ff00fb91841c4.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_8c982c28c89a37b6.manifest
File versionNot applicable
File size24,057
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_8d0d2965e1c728b9.manifest
File versionNot applicable
File size24,057
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,205
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,150
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,643
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,666
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,641
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_f309ce08b55a61eb.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_f37ecb45ce8752ee.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać luki odmowa usługi Internet Information Services IIS IIS 5.1 IIS 6.0 IIS 7.0 oraz IIS 7.5 10-065
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2124261 — ostatni przegląd: 09/17/2010 14:19:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew KB2124261
Opinia
html>