Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak użyć dodatku Histogram w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku sposób tworzenia tabeli histogramu z wykresem na podstawie zestawu przykładowych danych. Dodatek Analysis ToolPak dołączony do programu Microsoft Excel zawiera narzędzie Histogram.

<A NAME="bottom" HREF="#toc">Powrót do początku</A>

Weryfikacja instalacji dodatku Analysis ToolPak

Przed użyciem narzędzia Histogram należy sprawdzić, czy jest zainstalowany dodatek Analysis ToolPak. W celu sprawdzenia, czy dodatek Analysis ToolPak jest zainstalowany, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Microsoft Office Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel kliknij polecenie Dodatki w menu Narzędzia.

  W programie Microsoft Office Excel 2007 wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.
  2. Kliknij kategorię Dodatki.
  3. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Dodatki jest zaznaczone pole wyboru Analysis ToolPak w polu Dostępne dodatki. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby dodatek Analysis ToolPak był wyświetlany w oknie dialogowym Dodatki, musi być zainstalowany na komputerze. Jeśli dodatku Analysis ToolPak nie ma w oknie dialogowym Dodatki, należy uruchomić Instalatora programu Microsoft Excel i dodać ten składnik do listy zainstalowanych elementów.

<A NAME="bottom" HREF="#toc">Powrót do początku</A>

Tworzenie histogramu

 1. W nowym arkuszu wpisz następujące dane:
    A1: 87   B1: 20  A2: 27   B2: 40  A3: 45   B3: 60  A4: 62   B4: 80  A5:  3   B5:  A6: 52   B6:  A7: 20   B7:  A8: 43   B8:  A9: 74   B9:  A10: 61   B10:					
 2. W programie Microsoft Office Excel 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Excel kliknij polecenie Analiza danych w menu Narzędzia.

  W programie Excel 2007 kliknij przycisk Analiza danych w grupie Analiza na karcie Dane.
 3. W oknie dialogowym Analiza danych kliknij pozycję Histogram, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W polu Zakres komórek wpisz A1:A10.
 5. W polu Zakres zbioru wpisz B1:B4.
 6. W obszarze Opcje wyjścia kliknij opcję Nowy skoroszyt, zaznacz pole wyboru Wykres wyjściowy, a następnie kliknij przycisk OK.
Zostanie wygenerowany nowy skoroszyt z tabelą histogramu i osadzonym wykresem.

Na podstawie przykładowych danych z kroku 1 powstanie tabela histogramu przypominająca następującą:
  A1: Zbiór danych (koszyk)  B1: Częstość  A2: 20   B2:    2  A3: 40   B3:    1  A4: 60   B4:    3  A5: 80   B5:    3  A6: Więcej B6:    1				
Z kolei wykres będzie wykresem kolumnowym odzwierciedlającym dane w tabeli histogramu.

Program Excel zlicza punkty danych w każdym zbiorze danych (koszyku). Punkt danych jest umieszczany w konkretnym koszyku, jeśli liczba jest większa niż dolna granica i równa górnej granicy koszyka lub mniejsza od niej. W tym przykładzie zbiór danych odpowiadający wartościom z przedziału od 0 do 20 zawiera dwa punkty danych: 3 i 20.

Jeśli zostanie pominięty zakres zbioru danych, program Excel utworzy zestaw równomiernie rozłożonych przedziałów między minimalną i maksymalną wartością.

Uwaga: Nie będzie możliwe utworzenie wykresu histogramu, jeśli zostaną określone opcje (Zakres wyjściowy lub Nowy arkusz), które spowodują utworzenie tabeli histogramu w tym samym skoroszycie, w którym znajdują się dane.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
214029 Używanie narzędzi analizy danych do arkuszy pogrupowanych
<A NAME="bottom" HREF="#toc">Powrót do początku</A>
ATP Tool Pack Toolpack histo
Właściwości

Identyfikator artykułu: 214269 — ostatni przegląd: 11/22/2007 21:43:00 — zmiana: 5.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbaddin kbfunctions kbfuncstat KB214269
Opinia