Jak zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216417
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób instalacji Konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000 na dysku twardym. Po zainstalowaniu tego narzędzia na lokalnym dysku twardym, Konsola odzyskiwania systemu Windows 2000 jest dodawana do menu startowego systemu Windows 2000.
Więcej informacji
Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania systemu Windows 2000, gdy na komputerze jest zainstalowany system Windows 2000:
 1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchomi wpiszlitera_dysku CD-ROM:\i386\winnt32.exe /cmdconsw poluOtwórz, gdzielitera_dysku CD-ROMto litera dysku przypisana do dysku CD-ROM.
 2. Kliknij przyciskOK, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć Instalatora i następnie ponownie uruchom komputer.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysków rozruchowych systemu Windows 2000, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197063How to Create Setup Boot Disks for Windows 2000
Aby usunąć Konsolę odzyskiwania:
 1. Uruchom ponownie komputer. Kliknij dwukrotnie ikonęMój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym została zainstalowana Konsola odzyskiwania.
 2. W menuNarzędziakliknij polecenieOpcje folderui kliknij kartęWidok.
 3. Kliknij opcjęPokaż ukryte pliki i foldery, kliknij aby wyczyścić pole wyboruUkryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przyciskOK.
 4. W folderze głównym usuń folder Cmdcons i plik Cmldr.
 5. W folderze głównym kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij polecenieWłaściwości.
 6. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboruTylko do odczytu, a następnie kliknij przyciskOK.
 7. OSTRZEŻENIE: Niepoprawne zmodyfikowanie pliku Boot.ini może uniemożliwić ponowne uruchomienie komputera. Upewnij się, że zostaną usunięte tylko wpisy Konsoli odzyskiwania. Po ukończeniu tej procedury zaleca się również przywrócenie atrybutu pliku Boot.ini na tylko do odczytu. Otwórz plik Boot.ini w Notatniku systemu Microsoft Windows i usuń wpis Konsoli odzyskiwania. Powinien wyglądać podobnie jak ten:

  C:\cmdcons\bootsect.dat="Konsola odzyskiwania systemu Microsoft Windows 2000" /cmdcons

  Zapisz plik i zamknij go.


Aby dodać Konsolę odzyskiwania podczas instalacji bezobsługowej, użyj poleceniawinnt32 /cmdcons /unattend.

To polecenie może być zaimplementowane na końcu zwykłego skryptu instalacji bezobsługowej za pomocą pliku Cmdlines.txt. Więcej szczegółów o użyciu pliku Cmdlines.txt można znaleźć w przewodnikuDeployment Planning Guidezestawu Windows 2000 Server Resource Kit.
dyskietka awaryjny naprawiać polecenie konsola
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216417 — ostatni przegląd: 10/26/2007 15:39:00 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbhowto kbtool kbproductlink KB216417
Opinia