Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak kontrolować opóźnienie wyświetlania menu Start

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216445
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Jest możliwe kontrolowanie interwałów stosowanych do opóźniania pojawiania się menu kaskadowych po kliknięciu poleceniaStartnaPasku zadań.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować Awaryjny dysk naprawczy.

Aby zmienić interwał wyświetlania menuStart, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenieregedt32, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. W menuWindowskliknij opcjęHKEY_CURRENT_USER na komputerze lokalnym.
 3. Kliknij folder\Control Panel\Desktop.
 4. Kliknij dwukrotnie wartośćMenuShowDelay, wpisz liczbę reprezentującą opóźnienie wyświetlania menu (w milisekundach) w poluString, a następnie kliknij przyciskOK. Możesz wprowadzić dowolną liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 4000. Jeżeli użyjesz pozycji o wartości 0, nie będzie opóźnienia wyświetlania menu.
 5. Zamknij Edytor Rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216445 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:51:00 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 1
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
 • kbinfo kbenv kbui KB216445
Opinia