W jaki sposób system Windows określa zgodność interfejsu ACPI

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216573
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano proces używany przez system Windows do obsługi i instalacji funkcji Zaawansowanego interfejsu konfiguracji i zasilania (ACPI, Advanced Configuration and Power Interface).
Więcej informacji

Plik Txtsetup.sif

Plik Txtsetup.sif zawiera informacje używane do wykrywania i instalacji urządzeń w czasie instalacji w trybie tekstowym. Jeżeli w pliku nie zostanie odnaleziona pozycja dla urządzenia, urządzenie nie zostało zainstalowane podczas części instalacji systemu Windows w trybie tekstowym.

W pliku Txtsetup.sif znajdują się trzy sekcje potrzebne do wykrycia i instalacji interfejsu ACPI:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

Konfiguracja interfejsu ACPI w systemie BIOS

System interfejsu ACPI składa się z serii dziesięciu tablic. W tablicach tych zdefiniowano, które urządzenia są obecne w systemie i jakie są ich funkcje, ponieważ odwołują się one do zarządzania konfiguracją i zasilaniem. Tablice są tworzone przez system BIOS podczas rozruchu. Po uruchomieniu system szuka określonych wpisów, zawartych w dwóch tablicach (tablica FACP i RSDT), aby określić, czy system jest zgodny z interfejsem ACPI. Te informacje są wyodrębnianie z tablic w postaci pozycji OEM ID, OEM TABLE ID, OEM REVISION i CREATOR REVISION. Jeżeli tych tablic nie ma lub informacje zawarte w powyższych deskryptorach są nieprawidłowe, zakłada się, że system nie używa interfejsu ACPI i instalowana jest starsza warstwa abstrakcji sprzętu HAL.

Przykład tablicy FACP:
OEM ID = "COMPAQ"OEM Table ID = "FACPTBL"OEM Revision = "432"Creator Revision = "1"
Przykład tablicy RSDT dla tej pozycji:
OEM Table ID = "CPQB01B"

Oprócz tych informacji czytana jest również data systemu BIOS.

Określanie konfiguracji interfejsu ACPI

Informacje odnalezione w tych tablicach są porównywane z pozycjami znalezionymi w pliku Txtsetup.sif. Na podstawie tych informacji przyjmowane są następujące założenia i wykonywane następujące akcje:

Jeżeli system BIOS komputera znajduje się na liście niewłaściwych systemów BIOS, warstwa HAL interfejsu ACPI nie jest instalowana. Jeżeli system BIOS nie znajduje się na liście niewłaściwych systemów BIOS, a data systemu BIOS jest późniejsza niż 01-01-99, przyjmowane jest założenie, że system BIOS jest właściwy i stosowana jest warstwa HAL interfejsu ACPI. Jeżeli data jest wcześniejsza niż 01-01-99, informacje tablicy są sprawdzane z listą właściwych systemów BIOS. Jeżeli system BIOS jest obecny, instalowana jest warstwa HAL interfejsu ACPI.

System BIOS znajduje się na liście niewłaściwych systemów BIOS, jeżeli wiadomo, że powoduje niestabilność systemu, na którym używana jest warstwa HAL interfejsu ACPI. Niestabilność może spowodować, że sprzęt nie będzie działać prawidłowo i spowoduje zawieszenie systemu oraz utratę danych. Dlatego nie należy nigdy zastępować założeń tej listy. Odnosi się to również do systemów, w których nie wykryto zgodności z interfejsem ACPI. Jeżeli informacje nagłówka tabeli są niewłaściwe, można założyć, że informacje o konfiguracji urządzenia znajdujące się w tych tabelach są tak samo wątpliwe. Jeżeli pojawi się jakakolwiek niestabilność spowodowana zastąpieniem domyślnych ustawień interfejsu ACPI, firma Microsoft nie będzie mogła pomóc w żaden sposób, oprócz pełnej ponownej instalacji systemu operacyjnego. Instalacja uaktualnienia nie może naprawić szkody spowodowanej przez niewłaściwy lub niekompletny system BIOS interfejsu ACPI. Jeżeli mimo to chcesz zastąpić te ustawienia, możesz tak zrobić przy użyciu następujących informacji:

Dwa wpisy o nazwie ACPIEnable oraz ACPIBiosDate pojawiają się w sekcji [ACPIOptions]. Wpis ACPIBiosDate zawiera datę systemu BIOS, od której system BIOS jest określany jako właściwy. Domyślne ustawienie tego wpisu ma postać 01-01-1999. Wpis ACPIBiosDate jest używany w niewielkim stopniu podczas wymuszania instalacji interfejsu ACPI. Trzy możliwe wartości wpisu ACPIEnable określają zachowanie wykrywania i instalacji interfejsu ACPI:
  • 0: Interfejs ACPI jest wyłączony w czasie instalacji niezależnie od systemu BIOS systemu
  • 1: Interfejs ACPI zostaje włączony podczas instalacji, jeżeli obecny jest system BIOS interfejsu ACPI
  • 2: Interfejs ACPI zostaje włączony na podstawie listy GoodACPIBios i wartości ACPIBiosDate
Domyślne ustawienie to 2.

Aby zastąpić wartość domyślną i wymusić instalację interfejsu ACPI, dokonaj edycji pliku Txtsetup.sif, znajdującego się na dysku 1 Instalatora i zmień wartość pozycji ACPIEnable na 1. Zapisz plik, a następnie ponownie uruchom instalację.

UWAGA: Interfejs ACPI jest stosunkowo nowy i jego funkcje są stale dodawane przez producentów systemów BIOS i systemów operacyjnych. Jeżeli brakuje funkcji, która powinna być w interfejsie lub napotykasz dziwne zachowanie w czasie używania systemu BIOS z datą starszą niż 01-01-1999 (lub system BIOS znajduje się na liście właściwych systemów BIOS), skontaktuj się z producentem systemu, aby się dowiedzieć czy masz najnowszą wersję systemu BIOS.

Interfejs ACPI wymaga obecności nowego sprzętu (takiego jak magistrala SMBus lub magistrala zgodna z I2c i inne elementy), których brak może uniemożliwić obsługę interfejsu ACPI. Jeżeli nie wiesz, dlaczego w Twoim systemie nie ma jeszcze aktualizacji umożliwiającej obsługę tej funkcji, skontaktuj się z producentem systemu lub płyty głównej.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216573 — ostatni przegląd: 12/05/2015 12:48:12 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware kbenv kbhw KB216573
Opinia