Jak włączyć lub wyłączyć klawisz Windows na klawiaturze

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Klawisz Windows, dostępny obecnie na klawiaturach wielu nowych komputerów, można włączyć lub wyłączyć. Ten klawisz zwykle zapewnia szybki dostęp do przycisku Start lub innych funkcji systemu Windows.
Więcej informacji
Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć klawisz Windows, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
Wyłączenie klawisza Windows
Włączenie klawisza Windows

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Aby wyłączyć klawisz Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Okno kliknij pozycję HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.
 3. Kliknij dwukrotnie folder System\CurrentControlSet\Control, a następnie kliknij folder Keyboard Layout (Układ klawiatury).
 4. W menu Edycja kliknij pozycję Dodaj wartość, wpisz Scancode Map, jako Typ danych kliknij pozycję REG_BINARY, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W polu Dane wpisz ciąg 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.
Aby włączyć klawisz Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Okno kliknij pozycję HKEY_LOCAL_ MACHINE on Local Machine.
 3. Kliknij dwukrotnie folder System\CurrentControlSet\Control, a następnie kliknij folder Keyboard Layout (Układ klawiatury).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru Scancode Map, a następnie kliknij polecenie Usuń. Kliknij przycisk Tak.
 5. Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom komputer.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 216893 — ostatni przegląd: 01/29/2016 17:09:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbenv kbinfo kbfixme kbmsifixme KB216893
Opinia