Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL216937
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314460 
Streszczenie
W systemie Windows 2000 sposób użycia narzędzia przygotowania systemu (Sysprep.exe), narzędzia Riprep i pliku odpowiedzi jest inny niż w systemie Microsoft Windows NT 4.0. Ponadto nazwa pliku odpowiedzi oraz lokalizacja, w której musi on się znajdować podczas instalacji, uległy zmianie.
Więcej informacji
Następujące parametry mogą być używane z narzędziem Sysprep.exe (i Riprep):
  • pnp - wymusza wyliczenie Plug and Play przy następnym uruchomieniu
  • quiet - uruchomienie w trybie cichym, bez okien dialogowych
  • nosidgen - identyfikator zabezpieczeń nie jest ponownie generowany przy ponownym uruchomieniu
  • reboot - automatyczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu pracy narzędzia Sysprep.exe
UWAGA: Nie ma parametru określającego plik odpowiedzi Kreatora miniinstalacji. Nazwa pliku odpowiedzi musi być zmieniona na Sysprep.inf i musi on znajdować się w folderze Sysprep w katalogu głównym dysku, na którym instalowany jest systemu Windows. Jeśli nazwa folderu Sysprep zostanie zmieniona, Instalator zignoruje ją.

Format i parametry pliku odpowiedzi są takie same, jak w przypadku pliku Unattended.txt, ale tylko wymienione poniżej sekcje i parametry są obsługiwane. Plik odpowiedzi można utworzyć za pomocą edytora tekstów lub narzędzia Setupmgr.exe dołączonego do zestawuMicrosoft Windows Resource Kit.
[Unattended]
OemSkipEula
OemPnPDriversPath
ExtendOemPartition
InstallFilesPath
UpdateHAL
UpdateUPHAL
KeepPageFile
[GuiUnattended]
AdminPassword
Autologon
AutoLogonAccountCreation
AutoLogonCount
OEMDuplicatorString
OEMSkipRegional
OEMSkipWelcome
TimeZone
OEMDuplicatorString
TimeZone
[UserData]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[LicenseFilePrintData]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[GuiRunOnce]
[Display]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[RegionalSettings]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[Networking]
Klucz InstallDefaultComponents=Yes jest obsługiwany. Klucz InstallDefaultComponents=No nie jest obsługiwany.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
247952 The InstallDefaultComponents Key in the Networking Section Always Defaults to Yes
271369 Statically-Entered TCP/IP Settings Are Not Present After Sysprep
[Identification]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[NetClients]
Wszystkie klucze związane z usługami klientów dla sieci Microsoft Networks i usługami klientów dla systemu Netware są obsługiwane.
[TapiLocation]
Wszystkie klucze są obsługiwane. Wartości są prawidłowe tylko w przypadku, gdy w komputerze jest zainstalowany modem.
[Fax]
Wszystkie klucze są obsługiwane
[Oem_Ads]
Wszystkie klucze są obsługiwane
Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie plików odpowiedzi i listę prawidłowych wartości parametrów, zobacz plik Unattend.doc w folderze Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD z systemem Windows.
SBK OPK Nienadzorowana Instalator Instalacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 216937 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:51:00 — zmiana: 2.1

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • kbinfo kbsbk kbenv kbsetup kbopk KB216937
Opinia