Jak dokonać rozruchu wielu systemów operacyjnych (Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me i MS-DOS)

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217210
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób konfigurowania komputera z procesorem firmy Intel do rozruchu następujących systemów operacyjnych firmy Microsoft:
 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
Więcej informacji
Jeżeli chcesz mieć możliwość dokonywania rozruchu wielu systemów operacyjnych, zainstaluj systemy operacyjne w następującej kolejności:
 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 lub Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Zainstaluj wszystkie systemy operacyjne zgodnie ze standardową procedurą instalacji. Następujące systemy operacyjne można uruchomić z ekranu programu rozruchowego (Osloader):
 • Windows 95, Windows 98 lub Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
UWAGA: Każdy system należy zainstalować na oddzielnym dysku logicznym. Jeżeli na jednym dysku instalowanych jest wiele systemów operacyjnych, podczas próby uruchomienia tych systemów operacyjnych mogą pojawić się problemy.

Jeżeli instalujesz wiele systemów operacyjnych na jednym dysku, program Microsoft Internet Explorer może się zamknąć i może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Program iexplore spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module kernel32.dll.
Komputer można skonfigurować do uruchamiania systemów Windows XP, Windows 2000, Windows NT i systemu Windows 95 albo Windows 98 lub Windows Me. Mimo to nie można skonfigurować komputera do takiego rozruchu kombinacji systemów Windows 95, Windows 98 i Windows Me, ponieważ używają one tego samego pliku rozruchowego. Dlatego jednoczesny rozruch systemów Windows 95, Windows 98 i Windows Me nie jest obsługiwany.

System Windows 95, Windows 98 lub Windows Me należy zainstalować przed zainstalowaniem systemu Windows NT, Windows 2000 i Windows XP, aby program instalacyjny tych systemów nie zastąpił sektora rozruchowego systemów Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT własnym sektorem rozruchowym. Sektor rozruchowy systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me identyfikuje partycję jako FAT16 lub FAT32, dlatego systemy Windows NT, Windows 2000 i Windows XP nie mogą już uzyskać dostępu do woluminów NTFS. Aby najpierw zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows, skorzystaj z procedur instalacji dostępnych w systemach Windows 95, Windows 98 lub Windows Me.

Jeżeli chcesz dokonywać rozruchu systemów Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows 95, Windows 98 albo Windows Me i systemu MS-DOS, zainstaluj najpierw system MS-DOS.

Jak uruchomić system MS-DOS z menu startowego systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Aby uruchomić system MS-DOS z menu startowego systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me:
 1. Wybierz pozycję Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition z menu na ekranie programu rozruchowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Aby wyświetlić menu startowe systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, naciśnij klawisz F8.
 3. Aby uruchomić system MS-DOS, wybierz opcję Poprzednia wersja systemu MS-DOS.

Jak uruchomić system MS-DOS bezpośrednio

Aby uruchomić system MS bezpośrednio:
 1. Wybierz pozycję Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition z menu na ekranie programu rozruchowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Aby uruchomić system MS-DOS, naciśnij klawisz F4.
Innym sposobem uruchomienia trzech systemów operacyjnych jest konfiguracja komputera do wykonywania rozruchu wielu systemów, na przykład systemu Windows XP, Windows 2000, Windows NT i Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, a następnie uruchomienie systemu MS-DOS z dyskietki rozruchowej systemu MS-DOS. Jeżeli dokonujesz rozruchu wielu systemów, tj. systemu Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS lub systemu Windows NT i MS-DOS, możesz zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me przy użyciu procedury opisanej w następującej sekcji.

Jak zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me w konfiguracji rozruchu wielu systemów, na przykład systemu Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS albo systemu Windows NT i systemu MS-DOS

Aby zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me w konfiguracji rozruchu wielu systemów, na przykład systemu Windows XP, Windows 2000 i MS-DOS albo systemu Windows NT i systemu MS-DOS:
 1. Przy uruchamianiu komputera wybierz opcję MS-DOS z ekranu programu rozruchowego.
 2. Zainstaluj system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me w innym folderze niż folder %SystemRoot% w systemie Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT.
Po pomyślnej instalacji systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me i ponownym uruchomieniu komputera pojawia się ekran programu rozruchowego systemu Windows XP lub Windows 2000 i można wybrać system MS-DOS i Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT. Po wybraniu systemu MS-DOS zostanie uruchomiony system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me.

Jak uruchomić system MS-DOS z systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Aby uruchomić system MS-DOS z systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me:
 1. W menu Widok w oknie Mój komputer lub Eksplorator Windows kliknij polecenie Opcje lub Opcje folderów.
 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie pliki na karcie Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na liście plików kliknij dwukrotnie plik Msdos.sys.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.
 5. W sekcji Atrybuty na karcie Ogólne kliknij, aby wyczyścić, pola wyboru Tylko do odczytu i Ukryty, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Otwórz plik Msdos.sys przy użyciu edytora tekstów (takiego jak Notatnik).
 7. Dodaj następujące wiersze do sekcji [Options] w pliku Msdos.sys:
  BootMulti=1
 8. Zapisz plik, a następnie go zamknij.

Jak uaktualnić do systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Jeżeli uaktualniasz do systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me albo instalujesz ponownie system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, Instalator usuwa określone pliki z folderu MS-DOS i zamienia je na wersje dla systemów Windows 95, Windows 98 lub Windows Me w folderach Windows 95, Windows 98 lub Windows Me i w folderze Command. Następujące pliki są usuwane i zamieniane przez Instalatora systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
win2000hotsetup kbfaqw2ksetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217210 — ostatni przegląd: 12/05/2015 12:56:44 — zmiana: 3.4

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbsetup kbdualboot KB217210
Opinia