OFF2000: Podczas uruchamiania programów pakietu Office z przestarzałym plikiem Oleaut32.dll pojawia się komunikat o błędzie

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217440
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania programów dołączonych do pakietu Microsoft Office 2000 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem podczas uruchamiania Asystenta pakietu Office. Czy chcesz go ponownie zainstalować ?
Po kliknięciu przyciskuTakpojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić Asystenta pakietu Office. Napraw Asystenta uruchamiając Instalatora pakietu Office 2000 i wybierając przycisk „Napraw produkt Office 2000”.
Po uruchomieniu programu Microsoft Excel 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Microsoft Excel wymaga do działania pliku OLEAUT32.DLL. Wersja pliku OLEAUT32.DLL umieszczona w tym komputerze jest starsza od wersji wymaganej przez tę wersję programu Microsoft Excel.

Uruchom ponownie Instalatora i zaznacz opcję Ponownie instaluj, aby zainstalować poprawną wersję pliku.
Po uruchomieniu programu Microsoft Outlook 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Wymaganego pliku OUTLRPC.dll nie można znaleźć na ścieżce wyszukiwania. Przeinstaluj program Microsoft Outlook.
Po uruchomieniu programu Microsoft PowerPoint 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Plik AGENTSVR.EXE jest połączony z brakującym eksportowanym plikiem OLEAUT32.DLL:277.
Po uruchomieniu programu Microsoft FrontPage 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft FrontPage nie jest zainstalowany poprawnie w systemie i nie może funkcjonować. Zainstaluj ponownie program Microsoft FrontPage.

Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
Po nim pojawia się następny:
Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Po kliknięciu przyciskuSzczegółypojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Plik FRONTPG spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module MFC42.DLL przy 0137:5f4086f7.
Po uruchomieniu programu Microsoft Access 2000 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Plik OLEAUT32.DLL jest przestarzały. Ten program wymaga nowszej wersji.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy przestarzała wersja pliku Oleaut32.dll jest zainstalowana na tym komputerze.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1: Uruchom funkcję Wykryj i napraw

Jeżeli program nie zamyka się po pojawieniu się jednego z błędów wymienionych w sekcji „Symptomy” w tym artykule, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:
 1. Kliknij polecenieWykryj i napraww menuPomoc.
 2. Kliknij przyciskRozpocznijw oknie dialogowymWykrywanie i naprawianie.
Instalator pakietu Office zastąpi przestarzałą kopię pliku Oleaut32.dll.

Jeżeli program pakietu Office zamyka się po pojawieniu komunikatu o błędzie, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycjęOffice 2000.
 4. Kliknij przyciskNapraw produkt Office.
 5. Kliknij opcjęZainstaluj ponownie produkt Officei kliknij przyciskZakończ.
UWAGA: Przestarzała wersja pliku Oleaut32.dll może spowodować pojawienie się komunikatów o błędach podczas ponownej instalacji. Aby kontynuować, kliknij przyciskIgnorujwe wszystkich oknach dialogowych komunikatów o błędzie.

Metoda 2: Skopiuj plik Oleaut32.dll z dysku CD z pakietem Office 2000

Jeżeli metoda 1 nie rozwiązuje problemu, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Włóż dysk CD z pakietem Office 2000 do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 3. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, a następnie kliknij polecenieEksplorator Windows.
 4. Na dysku CD z pakietem Office 2000 wyszukaj folder System, skopiuj plik Oleaut32.dll, a następnie wklej go do katalogu C:\.
 5. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS.

  UWAGA: Jeżeli używasz systemu operacyjnego Microsoft Windows Millennium Edition (Me), wykonaj kroki zawarte w sekcji „Używanie systemu Windows Me” w tym artykule.
 6. Wpisz następujące polecenie w trybie MS-DOS, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  copy C:\oleaut32.dll c:\windows\system\oleaut32.dll

  UWAGA: Ścieżka może być różna w zależności od folderu instalacyjnego systemu Windows oraz systemu operacyjnego komputera (na przykład Winnt\System32).
  UWAGA: Jeżeli pojawi się pytanie o zastąpienie, naciśnij klawisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Uruchom Instalatora pakietu Office, kliknij przyciskNapraw produkt Office, a następnie kliknij opcjęZainstaluj ponownie.

Używanie systemu Windows Me

Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows Millennium Edition (Me), wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować plik Oleaut32.dll:
 1. Uruchom komputer z dysku startowego systemu Windows Me.
 2. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  extract /Y /A C:\windows\options\install\base2.cab oleaut32.dll /L c:\windows\system
  UWAGA: Jeżeli na komputerze zainstalowano wstępnie system Windows Me, zastąp plik C:\windows\options\install\base2.cab plikiem C:\windows\options\cabs\base2.cab.
 3. Gdy komputer powróci do trybu MS-DOS, usuń dysk startowy systemu Windows Me, a następnie uruchom ponownie komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące występowania w pakiecie Office błędów związanych z przestarzałą wersją pliku Oleaut32.dll, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224315 OFF2000: Error Starting Visual Basic Editor with Outdated Oleaut32.dll
OFF2000 xl XL2000 wd wd2000 ol ol2000 ppt ppt2000 fp fp2000 acc acc2000 ole fp2k ppt2k xl2k ol2k wd2k OLEAUT32 DLL OUTLRPC The AGENTSVR plik jest połączony do brakujący eksport 277 FRONTPG spowodował błąd nieprawidłowa strona błąd w moduł MFC42 w lokalizacji 0137 5f4086f7
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217440 — ostatni przegląd: 12/05/2015 12:58:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB217440
Opinia