Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFF2000: Wydaje się, że Instalator przestał odpowiadać, a następnie wyświetlany jest błąd wewnętrzny 2336 lub 2755

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217714
Wersja tego artykułu dla pakietu Microsoft Office XP: 297920.
Symptomy
Podczas instalacji pakietu Office 2000 program instalacyjny może sprawiać wrażenie niezwykle wolnej aktualizacji Instalatora Windows, po czym użytkownik uzyskuje jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Błąd wewnętrzny 2336: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
lub
Błąd wewnętrzny 2755: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
UWAGA: Zamiast jednego z komunikatów o „błędzie wewnętrznym” wspomnianych w tym artykule, użytkownik może również uzyskać - po dłuższym oczekiwaniu - następujący komunikat o błędzie:
Instalator nie odpowiada.
Utwórz plik dziennika z pełnym rejestrowaniem za pomocą wiersza polecenia podobnego do poniższego:
d:\setup.exe /L*V c:\dziennik.txt
Gdy następnie otworzysz plik Dziennik.txt w programie WordPad i wyszukasz w nim numer błędu wewnętrznego, zobaczysz tekst podobny do następującego:
MSI (s) (E8:24): Note: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\
MSI (s) (E8:24): MainEngineThread is returning 1632
MSI (c) (F8:C0): Note: 1: 2755 2: 1632 3: D:\data1.msi
Błąd wewnętrzny 2755: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Przeprowadzana jest instalacja pakietu Office 2000 w systemie Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP Professional.

  oraz
 • System Windows jest zainstalowany na partycji NTFS.

  oraz
 • Dla folderu Installer nie ustawiono odpowiednich uprawnień dostępu.
UWAGA: Objawy te użytkownik może napotkać także wówczas, gdy dla folderu WinNT ustawione są jedynie uprawnienia do odczytu. Ta okoliczność uniemożliwia Instalatorowi pakietu Office utworzenie folderu Installer.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zmień uprawnienia do folderu Installer. Dla folderu Installer powinny być ustawione uprawnienia: Wszyscy - Odczyt, Administratorzy - Pełny, System - Pełny.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Materiały referencyjne
Aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących rozwiązywania problemów z określonymi błędami Instalatora pakietu Office: Aby wyświetlić więcej artykułów z informacjami ogólnymi na temat rozwiązywania problemów z błędami pakietu Office:
OFF2000 krytyczny błąd Windows Instalator zawieszenie wydajność
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217714 — ostatni przegląd: 10/16/2006 19:55:00 — zmiana: 6.2

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kberrmsg kbbug kbsetup kbpending xlwinsetup KB217714
Opinia