Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Luka umożliwiająca dostęp do plików w programie Personal Web Server

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217763
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas użytkowania programów Microsoft Personal Web Server lub Microsoft FrontPage Personal Web Server (PWS) na komputerach z systemem Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0, nieautoryzowany użytkownik może odczytywać i kopiować pliki z komputera, korzystając z podstawowego oprogramowania przeglądarek internetowych. Nieautoryzowany użytkownik musi wysłać żądanie pliku przy użyciu określonego, niestandardowego adresu URL i musi znać lub poprawnie zgadnąć nazwę pliku. Pliki nie mogą być zmieniane ani usuwane, a nowe pliki nie mogą być zapisywane na serwerze.
Rozwiązanie

System Windows NT Server lub Workstation 4.0

Ten problem może dotyczyć dwóch różnych produktów o podobnych nazwach: Personal Web Server i FrontPage Personal Web Server.
 • Program Personal Web Server jest dostępny jako składnik pakietu Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack (NTOP), składnik systemu Windows 98 i systemu Windows 95 w wersji OEM Service Release 2.

  Ten problem dotyczy wersji programu Personal Web Server 4.0 zawartego w pakiecie NTOP i wersji dla systemu Windows 98.

  Problem nie dotyczy programu Personal Web Server zawartego w systemie Windows 95 w wersji OEM Service Release 2. Problem nie dotyczy żadnej innej wersji programu Personal Web Server (na żadnej platformie).
 • Program FrontPage Personal Web Server jest dostępny jako składnik programu FrontPage 1.1, FrontPage 97 i FrontPage 98 i jest podatny na ten problem. Użytkownicy programu FrontPage 97 i FrontPage 98 mogą jednak nie mieć zainstalowanego programu FrontPage Personal Web Server. Domyślnie z programem FrontPage 97 i FrontPage 98 instalowany jest program Personal Web Server 2.0, którego nie dotyczy omawiany problem.

Jak stwierdzić, czy używany jest program Personal Web Server 4.0

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Personal Web Server po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Jeśli ukaże się okno dialogowe Personal Web Manager, to zainstalowany jest program Personal Web Server w wersji 4.0, którego dotyczy ten problem. Jeśli okno dialogowe ma inny tytuł, to program Personal Web Server w wersji 4.0 nie jest używany i omawiany problem nie dotyczy tego przypadku. Poprawka opisana w tym artykule nie jest potrzebna.
Jeśli program Personal Web Server 4.0 jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows 95 lub Windows 98, to należy pobrać najnowszą poprawkę zabezpieczeń dla programu Personal Web Server 4.0.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików (lub nowsze):
  Data    Godz.   Wersja   Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma  ------------------------------------------------------------------  18-02-99  16:01:00 4.02.0685  328 000  Asp.dll    Win95/98  18-02-99  16:00:00 4.02.0685  55 392  Httpodbc.dll  Win95/98  18-02-99  15:59:00 4.02.0685  62 432  Iislog.dll   Win95/98  18-02-99  15:59:00 4.02.0685  184 208  Infocomm.dll  Win95/98  18-02-99  15:59:00 4.02.0685  29 520  Iscomlog.dll  Win95/98  18-02-99  16:00:00 4.02.0685  11 248  Iwrps.dll   Win95/98  18-02-99  15:58:00 4.02.0685  71 232  Metadata.dll  Win95/98  18-02-99  16:00:00 4.02.0685  227 424  W3svc.dll   Win95/98  18-02-99  15:59:00 4.02.0685  87 504  Wam.dll    Win95/98				
Można pobrać tę poprawkę z witryny Microsoft — Centrum pobierania.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku. Jeśli program Personal Web Server 4.0 jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows NT 4.0:

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0 lub osobną aktualizację oprogramowania. Aby uzyskać informacje, jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack, przejdź do:
Aby uzyskać informacje, jak otrzymać osobną poprawkę oprogramowania, należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Jak stwierdzić, czy używany jest program FrontPage Personal Web Server

 1. Po uruchomieniu programu FrontPage kliknij polecenie Otwórz sieć FrontPage w menu Plik, kliknij przycisk Więcej sieci Web i Lista sieci Web.
 2. Jeśli program FrontPage Personal Web Server jest zainstalowany, to na pasku zadań pojawi się ikona o nazwie „Serwer sieci Web bezczynny”. Jeśli ikona nie pojawi się na pasku zadań, to program FrontPage Personal Web Server nie jest zainstalowany.

Aby zastosować poprawkę

 • Jeśli używasz programu FrontPage 1.1 lub FrontPage 97 z zainstalowanym programem FrontPage Personal Web Server, to zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  217765 FP97: Security Patch for FrontPage Personal Web Server
 • Jeśli używasz programu FrontPage 98 z zainstalowanym programem FrontPage Personal Web Server, to zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  216453 FP98: Security Patch for FrontPage Personal Web Server
Jeśli przy instalacji poprawki występują trudności lub konieczna jest pomoc techniczna, to należy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web: UWAGA: Program Personal Web Server (wszystkie wersje) działający w systemie Microsoft Windows NT 4.0 nie jest podatny na omawiany problem.

System Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 6 dla systemu Windows NT Server w wersji 4.0, Terminal Server Edition.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej luki, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft: Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft: Aby uzyskać dodatkowe informacje o poprawkach dla systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
206071 Ogólne informacje na temat poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217763 — ostatni przegląd: 02/12/2014 14:07:06 — zmiana: 6.3

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Personal Web Server 4.0, Microsoft FrontPage 97 Standard Edition, Microsoft FrontPage 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbinterop kbnetwork KB217763
Opinia