Jak zainstalować foldery FTP i jak z nich korzystać

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217888
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób instalowania folderów FTP i korzystania z nich.
Więcej informacji
Foldery FTP to nowe rozszerzenie powłoki w programie Internet Explorer w wersjach 5.x oraz systemach Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition i Windows 2000, które umożliwia przeglądanie witryn FTP w Eksploratorze Windows lub programie Internet Explorer przy użyciu interfejsu w stylu eksploratora, opartego na folderach.

Rozszerzenie Foldery FTP jest uwzględnione w funkcji Rozszerzenia przeglądania programu Internet Explorer w wersjach 5.x, która jest instalowana tylko po wybraniu opcji instalacji pełnej lub typowej. Rozszerzenie Foldery FTP jest domyślnie instalowane w systemach Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition i Windows 2000.

Aby wyłączyć rozszerzenie Foldery FTP, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. W obszarze Przeglądanie kliknij pole wyboru Użyj protokołu FTP opartego na sieci Web lub Włącz widok folderów dla lokacji FTP, aby je zaznaczyć.
UWAGA: Kliknięcie i zaznaczenie pola wyboru Użyj protokołu FTP opartego na sieci Web lub Włącz widok folderów dla lokacji FTP powoduje wyłączenie rozszerzenia Foldery FTP w programie Internet Explorer 5 i włączenie funkcji FTP programu Internet Explorer 4.

Rozszerzenie Foldery FTP nie obsługuje następujących funkcji:
  • Połączenia z Internetem przy użyciu serwera proxy CERN lub serwera proxy sieci Web.
  • Połączenia z serwerem FTP VAX (Virtual Address Extension) lub VMS (Virtual Memory System).
  • Korzystanie z programu Internet Explorer z oddzielnego programu lub usługi.
  • Kopiowanie plików z serwera do innego serwera.
  • Funkcja przeciągania i upuszczania z serwera FTP.
  • Polecenie Kopiuj w menu Edycja i menu kontekstowych jest niedostępne w przypadku plików na serwerze FTP, jednak można kopiować pliki lokalnie i wklejać je na serwer FTP.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli nie można wyświetlić interfejsu użytkownika FTP, być może serwer proxy CERN uniemożliwia wykonanie tej operacji. Tę przyczynę problemu można zweryfikować, łącząc się z danym serwerem przy użyciu narzędzia Ftp.exe. W celu obejścia tego problemu, należy użyć serwera proxy innego niż CERN, takiego jak Microsoft Remote Winsock.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217888 — ostatni przegląd: 12/05/2015 13:00:10 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB217888
Opinia