Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie po kliknięciu hiperłącza w pakiecie Office: „Nie odnaleziono serwera Internetu ani serwera proxy”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po utworzeniu, a następnie kliknięciu hiperłącza w dokumencie pakietu Office może zostać wyświetlony jeden z  tych komunikatów o błędzie:

Nie można otworzyć <URL>. Nie odnaleziono serwera Internetu ani serwera proxy.

Nie można otworzyć <URL>. Nie można otworzyć wskazanego pliku.

<URL> = wstawione hiperłącze.


UWAGA:: Hiperłącze działa, jeśli wpiszesz je bezpośrednio w przeglądarce lub w polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchom (kliknij Start, a następnie Uruchom).
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Używany jest program Microsoft Internet Explorer:

  • Serwer proxy -LUB-

  • zapora nie zezwala na wysyłanie żądań HTTP w sieci lokalnej.
  -ORAZ-

 • Program Internet Explorer nie jest przeglądarką domyślną.

  -ORAZ-

 • Klucz ForceShellExecute nie znajduje się w następującej lokalizacji lub nie ma wartości 1:

  W przypadku 32-bitowych wersji pakietu Office zainstalowanych w 64-bitowych systemach operacyjnych

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  W przypadku 32-bitowych wersji pakietu Office zainstalowanych w 32-bitowych systemach operacyjnych lub 64- bitowych wersji pakietu Office zainstalowanych w 64-bitowych systemach operacyjnych

  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
Obejście problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby automatycznie usunąć ten błąd, przejdź do sekcji „Automatyczne rozwiązywanie problemu”. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji „Samodzielne rozwiązywanie problemu”.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze automatycznego rozwiązywania problemu.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 50655

Aby obejść ten problem, należy dodać podklucz ForceShellExecute, jeśli nie jest obecny i ustawić dane w polu Value , albo, jeśli jest obecny, ustawić dane w polu Value podklucza ForceShellExecute .

Dodawanie podklucza Internet do rejestru i ustawianie danych wartości

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknij Start, a następnie Uruchom. Wpisz regedit w polu Otwórz i kliknij OK.
 3. W Edytorze rejestru przejdź do jednego z następujących podkluczy (utwórz klucze, jeśli nie istnieją):
  W 32-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows

  HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet\

  W 32-bitowej wersji pakietu Office w 32-bitowej wersji systemu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet

  W 64-bitowej wersji pakietu Office w 64-bitowej wersji systemu Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet


 4. Upewnij się, że wybrany jest podklucz Internet . W menu Edycja wybierz polecenie Nowy, a następnie Wartość DWORD. Dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: ForceShellExecute
 5. Kliknij dwukrotnie ForceShellExecutei ustaw dane w polu Value na 1. Kliknij OK.
 6. W menu Rejestr kliknij Zakończ.


Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji
Po zastosowaniu tego obejścia problemu mogą nie działać hiperłącza do dokumentów programu Microsoft Word lub arkuszy programu Microsoft Excel. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
280680 Nie można użyć hiperłącza do dokumentu pakietu Office
OFF2000 hiperłącze proxy ie błąd fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 218153 — ostatni przegląd: 07/20/2016 11:19:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB218153
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" nit(); v>