Opis schematu numerowania identyfikatorów GUID kodów produktów w pakiecie Office 2010

Wersja dotycząca pakietu Microsoft Office 2000: 230848.

Wersja dotycząca pakietu Microsoft Office XP: 302663.

Wersja dotycząca pakietu Microsoft Office 2003: 832672.

Wersja dotycząca pakietu Microsoft Office 2007: 928516.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak odczytywać identyfikatory GUID produktów w rejestrze systemu Windows, aby uzyskać informacje o używanym pakiecie Microsoft Office 2010 oraz jego programach lub narzędziach. Identyfikator GUID zawiera informacje określające typ wersji, wersję oraz język pakietu Office 2010 lub programu tego pakietu.
Więcej informacji
Zainstalowanie pakietu Office 2010 lub jednego z autonomicznych programów tego pakietu powoduje utworzenie co najmniej jednego kodu produktu lub identyfikatora GUID w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Każdy identyfikator GUID ma następujący format:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}
W poniższej tabeli opisano znaki zawarte w identyfikatorze GUID.

Jeśli 32-bitowa wersja pakietu Office 2010 jest używana w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows, identyfikatory GUID znajdują się w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
ZnakiDefinicjaWartości szesnastkowe
BWersja0–9, A–F
RTyp wersji0–9, A–F
MMWersja główna0-9
mmmmWersja pomocnicza0-9
PPPPIdentyfikator produktu0–9, A–F
LLLLIdentyfikator języka0–9, A–F
p0: wersja x86; 1: wersja x640-1
000Zarezerwowane do użycia w przyszłości (obecnie 0)0
D1: wersja przeznaczona do debugowania; 0: wersja przeznaczona do wydania0-1
000000FF1CEIdentyfikator rodziny pakietów Office0-9
Aby wyświetlić identyfikatory GUID dotyczące pakietów Office 2010 i programów tych pakietów zainstalowanych na komputerze, należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Odszukaj następujący podklucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
    Nazwy identyfikatorów GUID rozpoczynają się nawiasem klamrowym ({ ). Dlatego identyfikatory GUID są wyświetlane w początkowej części listy w obszarze klucza Uninstall.
Okienko danych każdego identyfikatora GUID zawiera wiele wartości. Niektóre z tych wartości wymieniono poniżej.
Nazwa wartościOpis
DisplayNameNazwa produktu wyświetlana w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów.
InstallDateData zainstalowania produktu.
Identyfikator produktuIdentyfikator produktu.
InstallSourceŹródło instalacji.
RegCompanyZarejestrowana firma.
RegOwnerZarejestrowana nazwa użytkownika.

Wersja

Wartości wersji określają poziom wersji, taki jak wersja Beta lub wersja RTM. Więcej informacji na temat wartości wersji zawiera poniższa tabela.
Nazwa wartościWersja
0Dowolna wersja wcześniejsza niż Beta 1.
1Wersja Beta 1.
2Wersja Beta 2.
3Wersja Release Candidate 0 (RC0).
4Wersja Release Candidate 1 (RC1) lub wersja przeglądowa OEM.
5-8Zarezerwowane wartości.
9Wersja RTM. Jest to pierwsza wydana wersja (wersja początkowa).
AZ dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie zmienił się po wydaniu wersji RTM.
BZ dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie zmienił się po wydaniu wersji RTM.
CZ dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Ta wartość nie jest używana, jeśli kod produktu nie zmienił się po wydaniu wersji RTM.
D–FZarezerwowane wartości.

Typ wersji

Typ wersji (np. wersja dla przedsiębiorstw lub wersja detaliczna) określa docelowych użytkowników pakietu Office 2007. Więcej informacji na temat typów wersji pakietu Office 2007 zawiera poniższa tabela.
WartośćTyp wersji
0Licencja zbiorcza
1Wersja detaliczna lub OEM
2Wersja próbna
5Wersja do pobrania

Identyfikator produktu

Identyfikator produktu to wersja pakietu Office 2010 lub programu tego pakietu, na przykład Microsoft Office Professional 2010 lub Microsoft Office Standard 2010. Więcej informacji na temat identyfikatorów produktu pakietu Office 2010 zawiera poniższa tabela.
Identyfikator produktuWersja SKU
0011Microsoft Office Professional Plus 2010
0012Microsoft Office Standard 2010
0013Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
0014Microsoft Office Professional 2010
0015Microsoft Access 2010
0016Microsoft Excel 2010
0017Microsoft SharePoint Designer 2010
0018Microsoft PowerPoint 2010
0019Microsoft Publisher 2010
001AMicrosoft Outlook 2010
001BMicrosoft Word 2010
001CMicrosoft Access 2010 Runtime
001FKompilacja zestawu narzędzi sprawdzających dla pakietu Microsoft Office 2010
002FMicrosoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów
003AMicrosoft Project Standard 2010
003BMicrosoft Project Professional 2010
0044Microsoft InfoPath 2010
0052Microsoft Visio Viewer 2010
0057Microsoft Visio 2010
007AMicrosoft Outlook Connector
008BMicrosoft Office Small Business Basics 2010
00A1Microsoft OneNote 2010
00AFMicrosoft PowerPoint Viewer 2010
00BAMicrosoft Office SharePoint Workspace 2010
110DMicrosoft Office SharePoint Server 2010
110FMicrosoft Project Server 2010
Uwaga Pakiet Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm jest określany w rejestrze systemu Windows jako Microsoft Office Essentials 2010.

Uwaga Programy Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010 i Microsoft Visio Premium używają klucza produktu w celu określenia produktu. Oznacza to, że dla każdego z tych trzech produktów jest używany jeden identyfikator produktu.

Identyfikator języka

Wartość identyfikatora języka (LCID) zależy od języka. Ponieważ identyfikator LCID jest przechowywany w identyfikatorze GUID w formacie szesnastkowym, ustalenie języka dotyczącego identyfikatora GUID może wymagać przekonwertowania identyfikatora LCID na wartość dziesiętną. Na przykład wynikiem przekonwertowania wartości szesnastkowej 0409 jest wartość dziesiętna 1033. Ta wartość określa język angielski.

Aby uzyskać więcej informacji o identyfikatorach języków w pakietach Office 2010 i programach tych pakietów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przykładowy identyfikator GUID

Pierwszych 16 cyfr identyfikatora GUID to 91140000-0011-0407. Ten identyfikator GUID został utworzony dla wersji początkowej (9) wydanej jako wersja detaliczna lub OEM (1) i dotyczy pakietu Microsoft Office Professional 2010 w wersji 14.0000 (0014). Jest to niemiecka wersja językowa produktu. Wynikiem przekonwertowania wartości szesnastkowej 0407 jest wartość dziesiętna 1031. Ta wartość określa język niemiecki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2186281 — ostatni przegląd: 08/11/2010 07:06:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Infopath 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbupgrade kbuninstall kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto KB2186281
Opinia