Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

PRB: Format daty i godziny w aplikacji VBScript zmienia się zależnie od zalogowanego użytkownika

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli w skrypcie VBScript jest używana funkcja Now, Date lub Time, to format daty i godziny zależy od zalogowanego użytkownika. Powoduje to problem w przypadku aplikacji serwerowych tworzonych przy użyciu programu Active Server Pages, w których format daty i godziny ma kluczowe znaczenie. Formaty te zmieniają się zależnie od użytkownika zalogowanego na serwerze oraz gdy nikt nie jest zalogowany.

Na przykład aplikacja może wymagać wyświetlania roku w zapisieczterocyfrowym, a nie dwucyfrowym (czyli np. 1999 zamiast 99).Użytkownik po zalogowaniu się na serwerze Microsoft Internet Information Server (IIS) ustawia format datyw oknie Ustawienia regionalne Panelu sterowania, tak aby rok był wyświetlany w postaci 4 cyfr (np. dd/mm/rrrr). Po otworzeniu strony Active ServerPages (ASP) w przeglądarce rok jest wyświetlany jako cztery cyfry. Jeśli użytkownik wyloguje się z komputera i ponownie otworzy stronę ASPw przeglądarce, pojawi się rok zapisany dwoma cyframi.
Przyczyna
Funkcje języka VBScript Now, Date i Time korzystają z ustawień regionalnych komputera, które mogą się zmieniać zależnie od tego, kto jest zalogowany. Dlatego nie można zapewnić, że format daty i godziny będzie zawsze taki sam.
Rozwiązanie
Aby zapewnić niezmienność formatu wyświetlanej daty i godziny, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Użyj języka JScript, który nie korzysta z ustawień regionalnych przyformatowaniu daty i godziny.
 • Używaj innych funkcji niż Now, Date i Time do wyświetlania daty i godziny. Ponieważ inne funkcje związane z datą i godziną (np. Day, Month i Year) nie korzystają z ustawień regionalnych, format daty lub godziny nie zmienia się po zalogowaniu innego użytkownika. Oto przykładowa funkcja MyDate zawsze zwracająca datę w formacie mm/dd/rrrr:
  Function MyDate()   dteCurrent = Date()   dteDay = Day(dteCurrent)   dteMonth = Month(dteCurrent)   dteYear = Year(dteCurrent)   MyDate = dteMonth & "/" & dteDay & "/" & dteYear  End Function					
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o skryptach VBScript oraz JScript, odwiedź witrynę MSDN Scriptingo adresie:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
248142 Default System Date Behavior in Windows NT 4.0 and Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 218964 — ostatni przegląd: 08/25/2003 10:03:42 — zmiana: 1.0

Microsoft Active Server Pages 2.0, Visual Basic, Scripting Edition 3.0, Visual Basic, Scripting Edition 4.0, Visual Basic, Scripting Edition 5.0

 • kbprb kbscript KB218964
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" imov.clickstreamTracker.init();