Jak ładować i wyświetlać pliki graficzne w języku Visual C++

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL218972
Uwaga: Programy Microsoft Visual C++ 2005 i Microsoft Visual C++ .NET 2002 obsługują model kodu zarządzanego dostarczany w ramach programu Microsoft .NET Framework i model niezarządzanego kodu macierzystego systemu Microsoft Windows. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko niezarządzanego kodu Visual C++.
Streszczenie
Program Loadpic.exe jest przykładem prezentującym sposób ładowania plików graficznych typu .gif, .jpg, .bmp, .ico, .emf, .wmf i ich wyświetlania. W tym celu jest wykorzystywana funkcjonalność, wbudowana w funkcję OleLoadPicture. Funkcja OleLoadPicture dokonuje konwersji tych różnych formatów do formatu interfejsu IPicture. Następnie można użyć funkcji IPicture::Render do wyświetlania obrazów.
Więcej informacji

Visual C++ 6.0

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Visual C++ .NET

Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Data wydania: 25 czerwca 2002

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Oprócz funkcji IPicture::Render do wyświetlania obrazu można użyć innych funkcji. Do map bitowych można użyć funkcji BitBlt, a do metaplików — funkcji PlayMetaFile. Można także uzyskać uchwyt obrazu, wywołując funkcję IPicture::get_Handle. Można pobierać uchwyt obrazu odpowiedniego typu, na przykład HBITMAP, HICON lub HMETAFILE. Aby określić, jaki typ uchwytu pobrać, należy wywołać funkcję IPicture::get_Type.
bitmap bitmaps jpeg gif89 icons icon enhanced metafile meta file loadpic loadpicvcnet
Właściwości

Identyfikator artykułu: 218972 — ostatni przegląd: 01/24/2006 21:08:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0, Microsoft Win32 Application Programming Interface

  • kbhowto kbinfo kbdownload kbfile kbgdi kbfunctions KB218972
Opinia