Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Znany problem występujący przy próbie zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 979906 na komputerze bez zainstalowanego programu Microsoft.NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano znany problem związany z aktualizacją zabezpieczeń 979906 udokumentowaną w biuletynie zabezpieczeń MS10-041. Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 979906 na komputerze bez zainstalowanego programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 proces instalacji zatrzymuje się nieoczekiwanie i nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie.

Ten problem jest spowodowany błędem w otoce aktualizacji. Nie ma on wpływu na instalację, jeśli na komputerze jest zainstalowana poprawna wersja programu .NET Framework. Aby uniknąć tego problemu, przed zastosowaniem aktualizacji zabezpieczeń 979906 należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany program .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1.


Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja programu .NET Framework jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak ustalić, które wersje architektury .NET Framework są zainstalowane i czy zastosowano dodatki Service Pack
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2197103 — ostatni przegląd: 07/20/2010 21:30:00 — zmiana: 1.1

  • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
  • kbinfo kbsurveynew kbexpertiseinter KB2197103
Opinia